Vujnović Enterijeri savetuju – Sanacija i priprema podloge

Svaki završni pod zahteva adekvatno pripremljenu podlogu. Najčešće su to betonske ploče ili cementne košuljice koje moraju da budu hidroizlolovane i urađene po standardima u građevinarstvu, ali najčešće to nisu. Da bi se kvalitetno ugradila Vaša željena podna obloga potrebno je u većini slučajeva pristupiti sanaciji već postojećih betonskih ploča ili cementnih košuljica. Najčešće anomalije su pukotine, neravnine i u većini slučajeva prevelika vlaga. Pokušaćemo na jednom primeru da objasnimo kako se dolazi do idealne podloge za ugradnju linoleuma, tekstilnih ploča, PVC podova, parketa, itd.

Napukla cementna košuljica
Napukla cementna košuljica / foto: Vujnović Enterijeri

Sanacija betonske ploče i cementne košuljice

Podloga sa slike iznad sanira se raznim reparaturnim smešama i smešama epoksidnih prajmera sa kvarcnim peskom. Potrebno je postojeću podlogu dobro obrusiti, usisati i odvojiti sve otpadajuće delove, te sve napukline i rupe ispuniti gore navedenim materijalima.

Sanacija oštećene košuljice
Sanacija oštećene košuljice / foto: Vujnović Enterijeri

Nakon toga na čistu i saniranu podlogu nanose se prajmeri koji služe za vezivanje stare podloge sa izravnavajućom masom. Nakon što izravnavajuća masa dostigne adekvatnu vlažnost (max 2,5% mereno po CM metodi), možemo pristupiti ugradnji završne podne obloge.

Brušenje sanirane košuljice
Brušenje sanirane košuljice / foto: Vujnović Enterijeri

Sušenje podloge i stepen vlažnosti

Izazvano različitim okolnostima, situacija na gradilištu gotovo uvek uzrokuje probijanje rokova. Pošto ugradnja podova uvek dolazi na kraju, rokovi su već ili probijeni ili pri kraju, pa se često susrećemo sa situacijom da je podloga kasno urađena te sadrži preveliki stepen vlažnosti.

Najbolje je kada se podloga suši prirodnim putem, mada sušenje u idealnim uslovima traje između 30 i 45 dana, u zavisnosti od debljine podloge. Svi proizvođači završnih podnih obloga i lepkova kojima se one lepe zahtevaju da vlaga ne sme da pređe određenu granicu. 

Blokiranje vlage

Da bi se dinamici radova prilagodili i u slučaju kada je podloga još uvek vlažna, potrebno je upotrebiti epoksidne prajmere koji blokiraju vlagu iz podloge i stvaraju uslov za neometan nastavak radova. Podlogu je potrebno dobro obrusiti, usisati, pa potom naneti specijalne epoksidne prajmere u dva ili tri nanosa u zavisnosti od količine vlage koju treba blokirati. Svaki sledeći sloj nanosi se upravno na prethodno naneti sloj. Ne preporučuje se blokiranje vlage u vrednosti većoj od 5% mereno po CM metodi. Na završni sloj epoksidnog prajmera posipa se kvarcni pesak koji služi kao veza izrađene „parne brane“ i sloja ravnajuće mase koja dolazi nakon ovih radova.

Vujnović enterijeri logo

VUJNOVIĆ ENTERIJERI d.o.o.
Đorđa Stojanovića 35, Novi Beograd
RODA MEGA, I sp. kanc. D.K. 2.09
M. +381 69 4445 100
nebojsa@vujnovicenterijeri.rs
www.vujnovicenterijeri.rs