Isomat visokokvalitetni i izdržljivi industrijski podni sistemi

Podovi u fabrikama, radionicama, skladištima, garažama, prehrambenim pogonima, bolnicama, su konstantno izloženi mehaničkom habanju (trenju, udarcima) i hemijskim oštećenjima od razređenih, neorganskih i organskih kiselina, alkalija, naftnih derivata, otpada itd. Zbog toga, završna površina na takvim podovima mora imati značajnu mehaničku i hemijsku čvrstoću, kao i mogućnost lakog čišćenja.

Industrijski podovi od betona, čak i oni napravljeni sa učvršćivačem površine i mehaničkim glačanjem, a posebno oni od običnog betona ili teraca, obično ne ispunjavaju gore navedene zahteve (npr. ne odolevaju hemijskim oštećenjima od kiselina, prašine itd.) i kao takvi brzo propadaju i postaju neuslovni za rad. Stoga njihova izdržljiva i dugotrajna zaštita uz pomoć odgovarajućih kvalitetnih premaza je nužna i neophodna. 

DUROFLOOR R – dvokomponentni epoksidni premaz

DUROFLOOR R je jedan od važnih komponenti za zaštitu podnih površina izloženih velikim hemijskim i mehaničkim pritiscima. Kao rezultat, nanošenje DUROFLOOR R, epoksidnog premaza na betonske podove, uspešno ispunjava zahteve za umerenu mehaničku i hemijsku čvrstoću i obezbeđuje dobru estetsku završnu obradu.

DUROFLOOR R je dvokomponentni epoksidni sistem u boji, bez rastvarača. Kada se stvrdne, formira završnu površinu koja se lako čisti, pokazuje veliku izdržljivost i čvrstoću na trenje (otpornost na abraziju), kao i otpornost na hemijske efekte, npr. organske i neorganske kiseline, alkalije, naftne proizvode, otpad, vodu, morsku vodu itd.

DUROFLOOR R se koristi kao zaštitni premaz na podnim površinama od kojih se zahteva visoka mehanička i hemijska otpornost. Pogodan je za cementne površine kao što su beton, cementne košuljice, kao i za metalne i čelične površine u industrijskim halama, skladištima, laboratorijama, bolnicama, fabrikama vina, klanicama, fabrikama konzervirane hrane, garažama, automehaničarskim radnjama itd. Takođe je pogodan za površine koje dolaze u direktan dodir sa prehrambenim proizvodima, u skladu sa W-347, ISO 8467. U skladu je sa LEED zahtevima u pogledu ograničenja količine isparivih organskih jedinjenja (VOC) i kao takav bezbedan je za korišćenje.

Uputstvo za upotrebu

Podna površina mora da bude: suva i stabilna, bez materijala koji sprečavaju vezivanje, odnosno bez prašine, trošnih materijala, masnoća, itd., zaštićena od napada vlage.

Cementne površine se prajmerišu epoksidnim prajmerom DUROFLOOR-PSF ili DUROPRIMER.

Kada se prajmer osuši, na površinu se nanosi DUROFLOOR R. Zavisno od željenog oblika finalne površine, postoje dve metode nanošenja:

  • Glatka finalna površina DUROFLOOR-R se nanosi valjkom u dva sloja. Drugi premaz se nanosi kada se prethodni potpuno osuši, ali unutar perioda od 24 časa;
  • Protivklizna finalna površina DUROFLOOR-R se nanosi valjkom u jednom sloju. Na svež premaz se posipa kvarcni pesak granulacije 0,1-0,4 mm ili 0,3-0,8 mm, zavisno od željene hrapavosti površine.

Kada se DUROFLOOR-R osuši, sav nezalepljeni pesak treba da se ukloni snažnim usisivačem. Na kraju se premazuje završni zaptivni sloj DUROFLOOR-R.

Kada je u podlozi sadržaj vlage već i od 4% ili je u pitanju nova betonska ploča (3-28 dana), površina se prajmeriše 2-komponentnim prajmerom DUROPRIMER-SG.

ISOMAT d.o.o.
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci
T +381 22 215 0 100
info@isomat.rs
www.isomat.rs