Bitumeski proizvodi za puteve

U svom proizvodnom asortimanu TIM IZOLIRKA d.o.o. iz Šida ima sledeće grupe proizvoda koji se koriste u putnoj privredi :

– Bitumenske emulzije
– Polimer modifikovane bitumen za puteve
– Bitumenske premaze i mase
– Polimer bitumenske trake za hidroizolaciju mostovskih objekata

1. Bitumenske emulzije

Bitumenske emulzije se primenjuju za :
– Prskanje podloge kod izrade kolovoznih zastora
– Izradu asfaltnih mešavina po hladnom postupku
– Površinsku obradu
– Mikro asfalt
– Bitumenski mulj
– Reciklažu asfaltnog zastora

Proizvode se anjonske , katjonske i polimer bitumenske katjonske emulzije. Primena bitumenskih emulzija zavisi od vrste emulzije, stepena stabilnosti emulzije (proizvode se nestabilne, polustabilne i stabilne emulzije) i sastava kamenog materijala koji se koristi (karbonatni ili silikatni).

2. Polimer modifikovani bitumeni za puteve

Polimer modifikovani bitumen za puteve (Izobit) se koristi za izradu habajućeg i nosećeg sloja na svim deonicama puteva, gde standardni putni bitumen (bitumen 50/70) ne može da zadovolji zahtevane kriterijume.To su pre svega putne deonice izložene specifičnom opterećenju (traka za sporu vožnju, deonice sa većim nagibom, površine oko naplatnih rampi), aerodromi (poletno sletna staza, rulna staza), mostovi, nadvožnjaci i drugo.

Upotrebom polimer modifikovanog bitumen utiče se na sledeća svojstva asfalta :
-povećava se otpornost na trajnu deformaciju (kolotrazi)
-poboljšavaju se svojstva pri eksploataciji na niskim temperaturama (termičke pukotine)
-povećava se otpornost na pucanje usled zamora
-smanjuje se debljina asfaltnog zastora

3. Bitumenski premazi i mase

Bitumenski prethodni premazi (Bituliti) su rastvori bitumena u organskom rastvaraču. Sa njima se ostvaruje veza između podloge (betonske ili čelične) i bitumenske trake ili mase.
Polimer bitumenska masa (PBM za hidroizolaciju) se primenjuje u hidroizolacionom sistemu kolovozne ploče kao glavni hidroizolacioni sloj , ili, u kombinaciji sa polimer bitumenskom trakom , kao izravnavajući hidroizolacioni sloj.

Polimer bitumenska masa (PBM za fuge) se koristi za zatvaranje spojeva između raznorodnih materijala u mostovskoj konstrukciji, kao što su spojevi asfalta i betonskih ivičnjaka, asfalta i dilatacija, asfalta i slivnika. Time se sprečava pojava pukotina u asfaltnom sloju i obezbeđuje vodonepropustljivost spojeva. Upotrebljava se i za zalivanje pukotina u asfaltnom zastoru.

4. Polimer bitumenske trake za hidroizolaciju mostovskih objekata

Bitumenska traka je glavni hidroizolacioni sloj čija je osnovna funkcija sprečavanje prodiranja i dejstva vode na kolovoznu ploču mosta. Time se sprečava korozija čelične ploče, odnosno korozija armature u betonu i degradacija betona.

Polimer bitumenske trake za hidroizolaciju
Fragmat S d.o.o.

Za hidroizolaciju kolovozne ploče mosta koriste se polimer bitumenske trake koje moraju ispunjavati uslove kvaliteta prema SRPS EN 14695. U zavisnosti od vrste upotrebljenog polimera proizvode se plastomer bitumenske trake i elastomer bitumenske trake.
Plastomer bitumenske trake Izotekt P-4M i Izotekt P-5Mse sastoje od uloška poliesterskog filca koji je sa obe strane obložen plastomer bitumenskom masom (bitumen modifikovan sa ataktičkim polipropilenom APP-om) . Kod elastomer bitumenskih traka Izoelast P-4M i Izoelast P-5M poliesterski filc je obložen elastomer bitumenskom masom
(bitumen modifikovan sa stiren-butadien –stiren kaučukom SBS-om). Na gornjoj strani trake je nanet kvarcni pesak ili talk, a sa donje strane je polietilenska folija.

OSOBINE PROIZVODA IZOTEKT P-4M IZOTEKT P-5M IZOELAST P-4M IZOELAST P-5M
Spoljni izgled
gore / dole
kvarcni pesak /
polietilenska folija
kvarcni pesak / polietilenska folija
Širina trake ( cm ) 100 100 100 100
Dužina trake ( m ) 10 7,5 10 7,5
Masa trake ca (kg/m2) 4,7 6,0 4,7 6,0
Debljina trake min (mm) 3,8 4,8 3,8 4,8
Vrsta uloška poliesterski filc poliesterski filc poliesterski filc poliesterski filc
Masa uloška min (g/m²) 250 250 250 250
Vrsta polimer bitumenskog veziva plastomer bitumen elastomer bitumen
Postojanost na toploti (ºC) 130 130 100 100
Postojanost na hladnoći (ºC) -10 -10 -25 -25
Prekidna sila min (N/5cm)
-uzdužno/poprečno

 

800/800

 

800/800

 

800/800

 

800/800

Izduženje min ( % )
-uzdužno/poprečno

 

40/40

 

40/40

 

40/40

 

40/40

Vodonepropustljivost
60 kPa
vodonepropusno

5. HIDROIZOLACIJA MOSTOVSKIH OBJEKATA

Za potpunu zaštitu mostovskih objekata potrebno je izvesti vodoravnu hidroizolaciju (vozni deo objekta) i vertikalnu hidroizolaciju (temelji objekta).
Za vertikalnu hidroizolaciju temelja mostovskih objekata TIM IZOLIRKA predlaže sledeći hidroizolacioni sistem :

– TERMODUR zaštitni sloj hidroizolacije
– IZOTEKT V-4 plastomer bitumenska traka za varenje
– BITULIT bitumenski prethodni premaz
– Betonska podloga

Najčešće primenjivani hidroizolacioni sistemi za vodoravnu hidroizolaciju, koji se izvode sa bitumenskim materijalima, su sledeći :

a)

– IZOTEKT P-5M ili IZOELAST P-5M plastomer ili elastomer bitumenska traka za varenje
– BITULIT prethodni bitumenski premaz
– Noseća armirano betonska konstrukcija ili čelična konstrukcija

b)

– IZOTEKT P-5M ili IZOELAST P-5M plastomer ili elastomer bitumenska traka za varenje
– PBM za hidroizolacije polimer bitumenska masa
– BITULIT prethodni bitumenski premaz
– Noseća armirano betonska konstrukcija ili čelična konstrukcija

Zaštitni sloj hidroizolacije je kolovozni zastor koji se radi od asfaltnog betona ili livenog asfalta. Ako se ugrađuje liveni asfalt povoljnija je primena plastomerne trake, a ako je kolovozni zastor od asfaltnog betona primenjuju se plastomerne i elastomerne trake.

Autor teksta: Duško Turković dipl.inž.hemije, Fragmat S d.o.o.

Prethodni tekstVeselo i funkcionalno dečije kupatilo
Sledeći tekstPolimer bitumenske trake
Kompanija Fragmat S d.o.o. je osnovana 1992. godine, a danas posluje u nekoliko zemalja u regionu, uključujući Srbiju, Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru i Makedoniju. Njihov asortiman proizvoda uključuje razne vrste hidroizolacionih i termoizolacionih materijala, lepila za keramičke pločice, tečnih estriha, fasadnih sistema, te mnogih drugih proizvoda namenjenih gradnji i obnovi objekata. Fragmat S d.o.o. je usmeren na proizvodnju i distribuciju visoko kvalitetnih proizvoda koji su prilagođeni specifičnim potrebama klijenata. Kompanija se može pohvaliti dugogodišnjim iskustvom, stručnošću i inovativnošću.