Vrste drveta za proizvodnju parketa – Parketi Tomović

Neke od karakteristika parketa su način izrade i obrada kao i vrsta drveta od kojeg se izrađuje, dimenzije i klasa. Prema vrsti drveta od kojeg se proizvodi razlikujemo parket od domaćih vrsta drveta sa evropskog kontinenta i egzote (egzotični parketi).

Drvo je prirodni živi materijal, te se uvek nastoji prilagoditi uslovima u prostoru. Vaš pod od drveta morate obavezno negovati i održavati na odgovarajući način.

Hrastov parket
SLAVONSKI HRASTOV PARKET

Od domaćih vrsta drveta za proizvodnju parketa hrast je najčešće i pouzdano najzahvalnije drvo za parket. Zbog svoje dugotrajnosti, dobrih mehaničkih svojstava i plemenitog izgleda, hrast se kroz istoriju koristio u prizvodnji predmeta od drveta, najviše nameštaja, stolarije i podova. Pouzdan je i po mehaničkim i po estetskim svojstvima i zato ne možete pogrešiti ako se odlučite za ovu vrstu, pogotovo što najviše koristimo čuveni slavonski hrast lužnjak, čiji kvalitet ceo svet poznaje i priznaje.

Postavljanje parketa sztr Parketi Tomović
Postavljanje parketa sztr Parketi Tomović
Postavljanje parketa sztr Parketi Tomović
Postavljanje parketa sztr Parketi Tomović

 

Jasenov parket
SLAVONSKI JASENOV PARKET

Izuzetno pouzdana vrsta drveta svetlo žute, odnosno bele boje. Njegova tvrdoća, kombinovana sa prirodnim sjajem daje prostoriji, svetao i svež izgled. Jasen je uz hrast glavna domaća vrsta drveta koje sa koristi za proizvodnju parketa. Po svojim karakteristikama (tvrdoća, čvrstoća, trajnost, savitljivost, žilavost, obradljivost), veoma je sličan hrastu. Poznat je po velikoj elastičnosti – osobina drveta da pod uticajima spoljašnjih sila menja svoje dimenzije, a vrati se u prvobitni oblik čim one prestanu delovati.

Iz tog razloga posebno je pogodan za ugradnju u velike objekte – sportske hale, dvorane…

Klasično slaganje parketa

Klasično slaganje parketa sztr Parketi Tomović
Klasično slaganje parketa sztr Parketi Tomović

• Masiv parket
• Dvoslojni parket
• Zidne obloge

Ukoliko Vam je potrebna usluga ugradnje parketa ili bilo koja informacija u vezi postavljanja, slaganja, pripreme poda i dr… Molimo Vas pozovite nas i daćemo Vam sve neophodne informacije!

www.parketitomovic.com

sztr Parketi Tomović
32212 Prislonica, Čačak
T. +381 32 5485 000, +381 32 5485 001
F. +381 32 5485 446
M. +381 62 281 182, +381 63 511 113
parketit@eunet.rs
www.parketitomovic.com