Uređenje dečijih igrališta

Zaštitne ploče od reciklirane gume se koriste za opremanje dečjih terena. Ploče trpe sve temperaturne promene bez oštećenja. Ne deformišu se, otporne su na habanje, lako se seku i prilagođavaju terenu. Zbog svega toga imaju dug vek trajanja i do 20 godina. Ove ploče su vodopropusne, tj. ne zadržavaju vodu prilikom padavina, ne klizaju se, bez mirisa su i apsorbuju buku. Njihova idealna namena je upravo podloga za dečija igrališta, jer štite decu od ozleda prilikom pada sa određenih visina.

Standardi

Za bezbednu dečiju igru Tigar proizvodi ploče u skladu sa evropskim standardom EN 1177:2008, čime se reguliše korišćenje ovih ploča kao amortizujućih površina u slučaju pada. Kompanija poseduje sertifikate kuće Smithers Rapra, Velika Britanija iz 2009, za ove ploče različitih debljina.

Proces proizvodnje

Ploče od reciklirane gume se dobijaju od gumenog granulate i vezivnog sredstva tehnološkim procesom. Specifičnost ove vrste proizvoda je što mogu biti napravljeni od granulata dobijenog reciklažom starih pneumatika, SBR (Styrene Butadiene Rubber). Osnovna boja proizvoda je crna, a sam granulat se može bojiti u procesu izrade konkretnog proizvoda. Takođe, ploče mogu biti napravljene i od EPDM granulata (Etilen Propilen Dien Monomer), granulata koji je napravljen od svežeg kaučuka. Prednost ove vrste materijala je u boljim fizičko-mehaničkim karakteristikama, kao i dostupnosti velike palete boja i dužem veku trajanja. Profesionalni sportski tereni se isključivo izrađuju od ovog materijala. Kompanija Tigar se snabdeva sirovinom – granulatom sa domaćeg i evropskog tržišta.

Ploče od reciklirane gume mogu biti napravljene od EPDM, SBR ili kao kombinacija oba materijala. Dobijeni proizvod je otporan na UV zračenje, starenje i izuzetno visoke i niske temperature.

Pored jednobojnih ploča, u skladu sa zahtevom i namenom prostora, moguće je izraditi i ploče sa aplikacijama i dezenima, po želji kupca. Kombinovanje dozvoljava formiranje maštovitih i interesantnih površina.

Uputstvo za montažu

Ploče se postavljaju veoma jednostavno: po principu ”Uradi sam”. Uz ploče se dostavlja uputstvo za montažu i konektori kojima se ploče spajaju. Nije neophodno koristiti lepilo, dovoljno je samo spojiti ploče konektorima i ređati po želji. Lepilo se preporučuje u slučaju ako se ploče postavljaju na površinu pod nagibom. Najbolje je postavljati ploče na betonsku površinu, ali je postavljanje moguće na svaku vrstu površine (beton, asfalt, drvo, pesak, zemlja, čelik), s tim da površina treba da bude ravna, čista i suva, bez pukotina i izdignuća, kako bi ploče što bolje legle. Temperatura okoline u toku montaže ploče ne sme biti niža od 10ºC.

Održavanje

Održavanje ploča od reciklirane gume je izuzetno lako, jednostavnim čišćenjem vodom i uklanjanjem mehaničkih nečistoća unetih u toku eksploatacije. Dečije igralište je potrebno obezbediti od uticaja koji dovode do oštećenja. A ukoliko i dođe do oštećenja ploče su jednostavno zamenljive s obzirom na postavljanje konektorima.

Tigar Trade d.o.o.