Gumena mata za oblaganje enterijera

O značaju reciklaže i eko pitanjima uveliko se priča na svim meridijanima. Ipak, proces reciklaže per se nije dovoljan – značajna je i primena proizvoda koji izlazi iz procesa recikliranja, a iz kompanije Tigar poručuju: „Nema granice!”

Zašto treba koristiti recikliranu gumu?

Reciklirana guma ima veliku primenu u svakodnevnom životu od saobraćaja i građevinarstva i uređenja eksterijera, preko sporta, pa sve do upotrebe u sopstvenom domu.

Osnovna prednost proizvoda od reciklirane gume dobijenih ekološkim proizvodnim procesom je to da su bezbedni za upotrebu: poseduju sertifikate EN ISO 9001 i 14001 za kvalitet i sigurnost prilikom izgradnje i ispunjavaju zahteve standarda EN 1177:2008, dok su CONIPUR i CONICA (švajcarske kompanije BASF) sportske podloge atestirane od strane svetskih federacija: IAAF, FIBA, IHF i ITF, DIN, ASTM i CEN.

Tigar sportski tereni

Teren izrađen od reciklirane gume, predstavlja elastičnu podlogu, koja smanjuje mogućnost povređivanja, postojanu na atmosferske prilike, a koja ni u kom slučaju ne zagađuje čovekovu okolinu. U zavisnosti od toga da li je u pitanju univerzalna sportska podloga koja je višefunkcionalna ili podloga isključivo namenjena određenom profesionalnom sportu, koriste se različite vrste gumenog reciklata (SBR ili EPDM) različite granulacije. One se nanose zajedno sa PU vezivom na betonsku ili asfaltnu podlogu odgovarajućom opremom ili ručno na licu mesta.

Tereni na otvorenom izrađuju se specijalnom mašinom kojom se naliva gumeni granulat – jedan ili više slojeva. Kod zatvorenih terena, postavlja se obavezno više slojeva: za prvi sloj se koristi gumena mata, različitih debljina, na njega se nanosi zaštitni sloj (poliuretan) i poslednji sloj – Conica boja.

Razlikujemo šest sistema izgradnje – vrsta terena:

1. 1S sistem u pitanju je univerzalna vodopropusna sportska podloga namenjena svim sportovima na otvorenom i u dvorani (fudbal, tenis, košarka, atletika, školsko igralište…). Izrađuje se nanošenjem jednog sloja SBR gumenog granulata, veličine 1-3 mm sa PU vezivom na podlogu. Debljina sistema je približno 10 mm.

2. 2S sistem je takođe, univerzalna sportska podloga koja propušta vodu, a za razliku od terena 1S sistema njena izgradnja se nastavlja posle postavljanja prvog SBR sloja posle čijeg umrežavanja se preko nanosi drugi sloj od EPDM granulata (1-3.5 mm) i PU veziva. Korišćenje EPDM sistema dobijamo estetski lepšu podlogu koja zbog postavljanja drugog sloja ima debljinu sistema od 18 mm.

3. EPDM sistem je kao i predhodne vrste terena univerzalna vodopropusna sportska podloga – namenjena svim sportovima na otvorenom ili u dvorani, ali se izrađuje se nanošenjem jednog sloja isključivo gumenog EPDM granulata (1-3.5 mm) i PU veziva na podlogu. Debljina sistema je 10 mm.

4. SP sistem je višeslojna vodopropusna sportska podloga izrađena po ovom sistemu namenjena je atletskim stazama i svim sportovima na otvorenom i u dvorani. Izrađuje se nanošenjem gumenog granulata SBR, veličine 1-4 mm i EPDM granulata (0,5-1,5 mm) i PU veziva na podlogu, sa završnim slojem koji se nanosi špricanjem. Debljina sistema je 13 mm. Kompanija Tigar poseduje IAAF sertifikat za ovakvu vrstu terena.

5. SW sistem je višeslojna univerzalna vodonepropusna sportska podloga namenjena atletskim stazama i svim sportovima na otvorenom i u dvorani. Izrađuje se nanošenjem gumenog granulata SBR, veličine 1-4 mm i nešto krupnijeg EPDM granulata (1–4 mm) i PU veziva na podlogu, sa završnim slojem koji se nanosi špricanjem. Debljina sistema je 13 mm. Kompanija Tigar poseduje IAAF sertifikat za ovakvu vrstu terena.

6. HG sistem je multisport sistem odobren od Internacionalne rukometne organizacije (IHF) i Internacionalne košarkaške organizacije (FIBA), za sportske hale, gimnastičke hale, školske sportske sale. HG sistem je visoko kvalitetan vodonepropusan elastični unutrašnji sportski pod koji se izrađuje slojem gumene mate koja se lepi PU vezivom na pripremljenu podlogu. Zatim se zatvaraju pore, nanosi međusloj i završni sloj, debljine 2 mm. Zatim se lakira i linira. Kompanija Tigar poseduje FIBA i IHF sertifikat.

Gumena mata

Tigar gumena mata napravljena od gumenog reciklata je podna obloga namenjena uređenju enterijera – predodređena je za unutrašnja oblaganja prostorija. Idealna je za dečje kutke, igraonice, obdaništa, škole, poslovne prostore. Ima širok spektar primene od podloge za zatvorene sportske terene, kao zamena za linoleum i tradicionalne fabričke i magacinske podove, do podova u domaćinstvima. Gumena mata (debljine od 2 do 15 mm) se postavlja tako što se lepi neposredno na betonski pod, uz nanošenje sredstva za popunjavanje pora, a zatim i nanos završnog sloja. Time podloga ostaje meka i komforna za hodanje i sportske aktivnosti.

Postoje dve vrste Tigar gumene mate u zavisnosti od finoće gumenog granulata: tvrda i meka varijanta.Tvrda mata se koristi za sportske podove, zaštitne krovne površine, rampe i sl. Meka mata je pogodna za spojeve drvenih podova, kao amortizaciona mata i sl.

Izrađuje se od SBR gumenog granulata i postoji u tri osnovne boje. Podloge se mogu praviti i kombinacijom SBR i EPDM materijala – „prskana” mata, ali i samo od EPDM materijala koji ima široku paletu boja pa je stvoren za kreiranje šarenih podova i idealan za oblaganje prostora za dečiju igru. EPDM granulat je obojen u procesu nastanka, netoksičan, mekan za hodanje, apsorbuje buku, lako se seče i prilagođava podlozi. Tigar gumena mata pruža skoro neograničene mogućnosti kreiranja. Isečeni oblici mate veoma lako se uklapaju na način da je spoj između dve forme neprimetan, čime se dobija izuzetno zanimljiva podna obloga. Puzzle je samo jedan od oblika koji možemo napraviti na zahtev, kao i raznobojne površine u obliku aplikacija.

Šarene podloge za dečija igrališta i proizvodi od reciklirane gume za uređenje eksterijera

Kompanija Tigar u svom asortimanu proizvoda od reciklirane gume ima i ploče namenjene uređenju dečijih igrališta. Ploče se izrađuju u skladu sa sertifikatom EN 1177:2008 i garantuju bezbednu dečiju igru. Ploče je moguće napraviti u širokoj paleti boja, ali i sa zanimljivim aplikacijama koje će prostor za decu učiniti veselijim.

Ove ploče je moguće pronaći i nabaviti i u Tigrovim maloprodajama, sa kojima uz ostale proizvode za uređenje zelenih površina, možete napraviti fenomenalan kutak u svom dvorištu.

Tigar Trade d.o.o.