RŽD International spremni da obnove prugu Beograd-Bar

Spremni smo da obnovimo i preostalih 210 km pruge Beograd-Bar do granice sa Crnom Gorom, rekla je u razgovoru za Politiku Mansurbek Sultanov, prvi zamenik direktora ogranka RŽD International u Srbiji.

Prvu obnovljenu deonicu barske pruge od Resnika do Valjeva, u dužini od 77 km, ova ruska kompanija predaće Železnicama Srbije 14. novembra, kao što je ugovoreno. Ona košta oko 70 mil USD, a finansirana je iz ruskog kredita od 800 mil USD, odobrenog našoj zemlji za obnovu infrastrukture.

Pruga Beograd-Bar

Prema nekim podacima, obnova preostalog dela ove magistralne pruge koštala bi oko 220 mil EUR.

– Naša želja je da nastavimo radove, od Valjeva do Vrbnice. Razgovarali smo o tome sa ljudima iz resornog ministarstva i očekujemo odgovor. Realizacija tog velikog projekta zahteva da se definiše način finansiranja, o čemu će odlučivati Vlada Srbije – kaže Sultanov za Politiku.

Na obnovi pruge i voznog parka Železnica Srbije, novcem ruskog kredita i učešćem iz državnog budžeta, RŽD International radi od 2014. Do sada je obnovljeno oko 180 km pruga, na kojima vozovi mogu da se kreću do 120 km/h. Takođe, od 2015. iz Rusije je stiglo 27 dizel motornih vozova, i svi su u saobraćaju.

Izgradnja pruge je trajala 25. godina, u periodu od 1951. do 1976. godine
Izgradnja pruge je trajala 25. godina, u periodu od 1951. do 1976. godine

Pruga Beograd—Bar je međudržavna železnička linija izgrađena u vreme SFR Jugoslavije, dužine 476 km. Povezala je glavni grad države sa morskom lukom. Izgradnja pruge je trajala 25. godina, u periodu od 1951. do 1976. godine.