Proizvodi za kuće, dvorišta i bašte – ACO Therm svetlosna okna

ACO Therm svetlosna okna omogućavaju potpuno novi koncept u uređenju podrumskih prostorija. Zahvaljujući svojoj strukturi, beloj boji i priključku za vezivanje odvodne cevi, ovi proizvode pružaju podrumskim prostorijama sigurnost, dovoljnu količinu svetlosti i lako održavanje dok različite varijante pokrivnih rešetki omogućavaju prelazak pešaka ili vozila preko svetlosnog okna.

Karakteristike proizvoda:

ACO Therm svetlosna okna
ACO Therm svetlosna okna
  • Visoka refleksija svetlosti u unutrašnji prostor
  • Naknadno povišenje visine uz pomoć elemenata za nadvišenje
  • Odvođenje padavina putem sifonskog odvoda sa hvatačem lišća
  • Visoka otpornost i strukturna stabilnost elemenata
  • Montaža na hidroizolaciju, toplotnu izolaciju i pri visokom nivou podzemnih voda

aco logo 130px za potpis

ACO 
građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb,
22314 Krnješevci, Stara Pazova
T. +381 22 811 580
F. +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs