Priprema i prajmerisanje podloge materijalima

U prethodnom tekstu smo ukratko opisali proizvodni program kompanije SCHOMBURG sa naglaskom na materijalima za izradu industrijskih podova (epoksidnih, poliuretanskih, fero betona). Takođe smo se dotakli i nekih predradnji koje su neophodne u pripremi kvalitetne i sigurne osnove za završne podne slojeve.

Sada nastavljamo sa opisima i tehničkim karakteristikama materijala kojima je osnovna uloga da adekvatno pripreme stare i nove betonske podloge.

IZRAVNAVAJUĆI I SAMONIVELIŠUĆI SLOJEVI

Nakon pripreme podloge koja podrazumeva mehaničko izravnavanje i odstranjivanje nevezanih ili slabo vezanih slojeva, sledi korak izrade prajmer sloja koji će služiti za poboljšanje karakteristika podloge i kao veza za završne epoksidne i poliuretanske slojeve.
Međutim, ukoliko se susretnemo sa podlogom koja je neravna i denivelisana van granica moguće obrade mašinskim putem, moguće je koristiti samonivelišuće mase kao pripremu pred izradu kompletnog industrijskog poda.

Materijal iz SCHOMBURG palete proizvoda koji se koristi za tu namenu je SOLOPLAN-30. U pitanju je visokokvalitetan razlivajući sloj na polimer cementnoj bazi za slojeve od 3 do 30 mm debljine. Isporučuje se u džakovima od 25 kg i zamešava sa vodom. Brzo sazreva i nakon kratkog perioda može se nadograđivati drugim slojevima. Njegovim koriščenjem se dobija izravnata površina visokih mehaničkih karakteristika. (dostiže pritisnu čvrstoću od cca 38 N/mm2 nakon 28 dana).

SOLOPLAN-30 se lako ugrađuje i to ručno ili mašinski (u slučaju većih površina), a osim kao priprema za industrijske podove, može se koristiti i ispod drugih podnih sistema (parket, laminat, pločice, sistemi sa podnim grejanjem…).

Pre nanošenja ovog sloja, podloga se mora prajmerisati i to najčešće materijalom ASO-UNIGRUND-GE (u slučaju debljina do 20 mm) ili standardnim epoksidnim prajmerima (u slučaju starih podloga i debljina preko 20 mm).

Naša kompanija u svog programu poseduje i gotove smese za izradu košuljica. Ova porodica materijala nosi naziv ASO-EZ i bazirana je na specijalnoj mešavini cementa i armaturnih vlakana kojima se naknadno u određenoj razmeri dodaju agregat i voda radi postizanja kvalitetne smese za mašinsku izradu sloja košuljice.

Takođe, postoji i posebna vrsta ovih materijala sa sufiksom Plus koja u sebi već sadrži agregat i omogućava kraća vremena sazrevanje košuljice.

Za lokalna saniranja oštećenja na podlozi, mogu se koristiti reparaturni malteri tipa: ASOCRET-RN, ASOCRET-FM40 H/V. Ovakvi malteri imaju visoke mehaničke karakteristike i najčešće se koriste za popravku udarnih rupa, segragacija u betonu i sl.

Naravno i u oblasti aditiva za betone i košuljice, naša kompanija poseduje čitavu paletu materijala koji poboljšavaju svojstva betona, ali ćemo se zbog prostora ovde ograničiti na tipski materijal za košuljice i grejane podove, a to je plastifikator REMIPLAST-P80. Ovaj plastifikator niske dozaže (od 0,2 do 0,7 % CEM) povećava plastičnost smese koja se ugrađuje, smanjuje potrebe za količinom vode, povećeva pritisnu čvrstoću betona/košuljice itd.

PRAJMERI I IMPREGNACIJE

Nakon što smo podlogu izradili i/ili pripremili na tehnički pravilan način, sledi izvođenje prajmer sloja.

Standardni prajmer za cementne podloge do 4 % zaostale vlage je INDUFLOOR-IB1260. Materijal ima potrošnju od cca 300 – 600 gr/m2 i može se koristiti bez posipa kvarcnim peskom ukoliko je nanošenje sledećih slojeva predviđeno u roku od nekoliko radnih dana. Pomoću njega se mogu dobiti i izravnavajući slojevi mešanjem sa kvarcnim peskom u razmeri 1 : 1, zatim mase za izradu holkera itd. U slučaju podloga sa većim procentom zaostale vlage (do 8 – 10 %) ili nerešenim pitanjem  hidroizolacije, predlažemo korišćenje namenskog prajmera INDUFLOOR-IB1250. Ovaj materijal zahvaljujući svojoj gustini od 1,10 gr/cm3 daje izuzetno dobro umrežen sloj koji nakon sazrevanja postiže drastično smanjen prodor vlage. Materijal se može kombinovati sa kvarcnim posipom.

Konačno kao tehnički najsavremeniji materijal iz ove oblasti, predstavljamo poslednju generaciju prajmera pod nazivom INDUFLOOR-IB1240. On je ne samo brana od vode i vlage, već i od zaostalog ulja u podlozi što je čest slučaj kod starih podnih površina u mašinskim radionicama, halama i sl. Zahvaljujući većoj gustini ovaj materijal sabija vodu i ulje u podlozi i duboko penetrirajući stvara nepropusni sloj na površini betona štiteći ostale slojeve industrijskog poda od odvajanja. Materijal se prvo nanosi četkom utrljavanjem, da bi se preostala neutrljana količina razvukla valjkom, a nakon toga se obavezno kombinuje sa kvarcnim posipom radi postizanja ujednačenog i jakog zaštitnog sloja. Potrošnja na ovaj način se kreće u granicama od cca 600 – 1000 gr/m2. Ukoliko u podlozi postoji zaostalo ulje, pre gore opisanog redosleda rada, mora se pristupiti odstranjivanju uljnih fleka.

Za tu namenu se koristi ASO-R008, koji se po potrebi razređuje vodom i utrljava u podlogu. Ovaj radni korak se po potrebi obavlja više puta i to svaki put u kombinaciji sa pranjem vodom pod pritiskom, kako bi se ulje odstranilo ili sabilo u niže slojeve podloge. Zatim se dok je podloga još mat vlažna, nanosi INDUFLOOR-IB1240 po gore navedenom „mokro-na–mokro“ principu.

Svi navedeni prajmeri se po potrebi mogu kombinovati i sa ugušćivačem tipa INDU-Fibre filler kao bi se dobila tiksotropna masa pogodna za holkere ili vertikalne površine.

U oblasti impregnacija, spomenućemo materijale INDUFLOOR-IB1010 i INDUFLOOR-IB1030. Prvi je impregnacija koja konsoliduje betonsku podlogu i vezuje nečistoće, dok je potonji materijal na bazi akrilata i namenjen kontroli sazrevanja svežeg betona sprečavajući prerano sušenje, niske čvrstoće i pojavu pukotina na podlozi.

Pored gore navedenih materijala, postoji još čitava gama proizvoda iz navedenih oblasti. Ovim završavamo predstavljanje naših prajmer slojeva. Podloga je pripremljena i spremna za sledeće slojeve – premaze ili samolive. Važno je obratiti pažnju da sledeći slojevi moraju da se izvedu u roku od 12 – 24 časa. Ukoliko se ovo vreme produži, a podloga zaprlja ili ošteti, mora se pristupiti ponovnom brušenju podloga, a u pojedinim slučajevima i ponovnom prajmerisanju.

U sledećem broju ćemo nastaviti sa opisima naših materijala, sa naglaskom na onome što je „srce“ epoksidnih i poliuretanskih sistema, a to su premazi i samolivi.