Eggerova Net Zero klimatska strategija zaštite i očuvanja budućnosti

EGGER je uvek delovao imajući na umu buduće generacije i, sa tim u vezi, pažljivo donosio odluke. Radi se o kompaniji koja se bavi proizvodnjom proizvoda od drveta, kao sirovine koja aktivno učestvuje u zaštiti klime, aktivno vezujući CO2 iz vazduha. Međutim, odgovornost za zaštitu klime ne završava se proizvodnjom održivih proizvoda.

„Kao proizvođač materijala na bazi drveta, naš poslovni model je uvek bio vezan za zaštitu životne sredine i klime. Stoga smatramo da je naša dužnost da smanjimo emisije koje utiču na klimu. Na ovaj način želimo da osiguramo da možemo omogućiti budućim generacijama da žive i rade održivo sa našim proizvodima na bazi drveta koji su prihvatljivi za klimu.“, izjavio je Thomas Leissing, finansijski direktor i predsednik Uprave grupe.

Kao proizvodna, Egger kompanija pažljivo prati emisije gasova staklene bašte koje se javljaju u njihovom lancu vrednosti. Zbog toga preduzimaju značajan korak i uspostavljaju ambicioznu klimatsku strategiju koja je okrenuta budućnosti kako bi smanjili ugljenični otisak na nivou Grupe.

Net zero obaveza

EGGER je posvećen smanjenju emisija gasova staklene bašte koje utiču na klimu u skladu sa Pariskim klimatskim sporazumom. EGGER je posvećen cilju Net Zero do 2050. godine.

Net Zero cilj znači da se emisije moraju ukloniti iz atmosfere istom brzinom kojom se proizvode. EGGER je razvio sveobuhvatan pristup na nivou Grupe za stalno smanjenje emisija koje utiču na klimu na neto nulu do 2050. godine. Fokus je na smanjenju, a ne na kompenzaciji izvan lanca vrednosti.

Polazna tačka

Osnova svake ciljane klimatske strategije je transparentno, verifikovano i redovno obračunavanje i objavljivanje emisija gasova staklene bašte u sva tri obima. Više puta, Egger kompanija je detaljno analizirala korporativni otisak ugljenika. 

Korporativni ugljenični otisak, emisije koje utiču na klimu po obimu:

  • Obim 1 čini 10% Egger ugljeničnog otiska: Direktno oslobađanje emisija koje utiču na klimu u postrojenjima (npr. prirodni gas, sopstveni vozni park);
  • Obim 2 čini 14% Egger ugljeničnog otiska: Indirektno oslobađanje emisija koje utiču na klimu kroz kupljenu energiju (npr. kupljenu električnu energiju);
  • Obim 3 čini 76% Egger ugljeničnog otiska: Indirektno oslobađanje emisija koje utiču na klimu u uzvodnom i nizvodnom lancu vrednosti (npr. lepak, papir, teret);

Način u fazama: Privremeni ciljevi do 2030

Biće izazovno ostvariti cilj Net Zero 2050. Ova posvećenost postavlja trendove za EGGER i zahteva sveobuhvatne mere u mnogim oblastima kompanije. Na putu do Net Zero, Egger kompanija postavila je sebi prekretnice i privremene ciljeve.

Prekretnice do 2030. godine:

  • Smanjiti direktnu emisije iz sopstvenih postrojenja (Opseg 1) za najmanje 30% do 2030;
  • Smanjiti indirektne emisije iz kupljene energije (Opseg 2) za najmanje 40% do 2030. godine;
  • Smanjiti indirektne uzvodne i nizvodne emisije (Opseg 3) za najmanje 10% do 2030. godine.

Detaljnom analizom, kompanija je razvila plan kako postići ove ambiciozne ciljeve. U prvom koraku definisati i implementirati konkretne investicione planove i strategije nabavke za smanjenje obima 1 i 2. Smanjenje emisija u opsegu 3 je najveći izazov. Ovde kompanija Egger zajedno sa svojim poslovnim partnerima radi na novim tehničkim, tehnološkim i procesnim rešenjima.

Egger se polako, ali sigurno približava konačnom cilju Net Zero korak po korak. Ukoliko želite da pratite razvojni proces, zapratite ovu kompaniju koja će redovno i transparentno komunicirati o statusu ostvarenja cilja.

EGGER logo

Kontakt:
info-rs@egger.com
www.egger.com