Površinsko (podno, zidno, plafonsko) grejanje i hlađenje

Još u starom Rimu objekti su grejani i hlađeni površinski tako da tema nije nova niti nepoznata. Najrasprostranjenija i komercijalno najčešće eksploatisana tema je površinsko – podno grejanje. Za ovaj način grejanja vezane su i određene predrasude koje su posledica tehnički neispravno urađenih instalacija.

Moderna izgradnja i savremeni način života često zahteva poslovne i stambene objekte sa velikim staklenim površinama pri čemu nema mesta za grejna tela kao što su radijatori ili fan-coill uređaji.

Kod objekata kao što su crkve i hramovi kao i drugi objekti koji imaju neobičnu konfiguraciju zidova takođe se može kvalitetno rešiti pitanje zagrevanja sistemom podnog grejanja.

Sa razvojem novih sistema grejanja kao i prateće industrije materijala i opreme došlo se do većih mogućnosti korišćenja površinskih sistema grejanja i hlađenja. Zbog opširnosti teme ovde ćemo, pre svega, govoriti o toplovodnom podnom grejanju sa aspekta mašinskih instalacija.

Postoje podna grejanja takozvane „mokre“ i „suve“ gradnje

Podna grejanja se koriste kao kompletne podne instalacije za kompletne objekte (pre svega niskotemperaturne), zatim kao delimične instalacije – po spratovima ili delovima objekta i kao manje zagrevne površine – po prostorijama u stanovima (kupatila, hodnici, kuhinje). Sa napredkom u pogledu korišćenja podnog grejanja komponente podnog grejanja omogućuju da konfor u prostorima sa podnim grejanjem bude sve veći.

Na našim prostorima trenutno se koriste dva sistema podnog grejanja. Jedan starijeg koncepta sa podnim izolacijama i čeličnom armaturnom mrežom kao elementom za pričvršćivanje cevi podnog grejanja.

Drugi, noviji koncept, sa podnim oblogama sa već formiranim ispupčenjima „pečurkama“ između kojih se postavljaju i fiksiraju cevi  ili i kombinaciji sa radijatorskim grejanjem kao dodatkom.

Šta predstavlja sistem podnog grejanja?

Podno grejanje je niskotemperaturni sistem grejanja i toplota se prenosi preko velikih podnih površina sa relativno niskim temperaturama. Temperatura površine poda ne bi trebala da bude viša od 29 оC pri čemu je moguće da temperatura u ivičnim zonama uz spoljne zidove, spoljne staklene površine bude 32-33 оC, ali ne u pojasu širem od 0,8 m’. Temperatura se podiže od nogu na više pa se dobija skoro idealan temperaturski profil u prostoru. Takav niskotemperaturni režim je značajan i sa aspekta smanjenja emisije CO2 i zaštite naše životne sredine.

Nešto niža temperatura vazduha omogućava višu relativnu vlažnost vazduha što je takođe povoljno pošto suv vazduh (kod visokih temperatura) može da bude neugodan po disajne organe.

Kvalitet i struktura cevi za podno grejanje

Poslednjih godina, sa razvojem novih tehnologija, za podna grejanja se koriste skoro, isključivo cevi od umreženog polietilena ili cevi od umreženog polietilena sa unutrašnjim aluminijumskim slojem. Pri izboru ovih cevi treba biti veoma obazriv pošto je raspon kvaliteta i strukture veoma širok, a na tržištu se sve prodaju kao cevi za podno grejanje. U kvalitet i proverene brendove svakako treba investirati jer će se investicija isplatiti, a podno grejanje je funkcionisati prema projektu bez neprijatnih iznenađenja ili ne predviđenih kvarova.

Elementi instalacije podnog grejanja

Veoma bitni elementi instalacije podnog grejanja su:

– vrsta i debljina podne izolacije
– veličina, debljina i struktura cementne košuljice
– uređaji za regulaciju i balansiranje
– temperaturni kontrolori (bežični i žičani)
– kao i kompletna armatura sistema radi pravilnog zaptivanja i upravljanja sistemom.

Ono što je veoma značajno za svaki sistem podnog grejanja jeste da se nakon polaganja instalacije iscrtaju i obeleže grejni krugovi i da se isti obeleže na razdelnicima i sabirnicima.Važno je napomenuti da pri puštanju instalacije podnog grejanja treba uraditi i tzv. „Zapisnik o uzgrevanju podne instalacije“ sa svim potrebnim podacima i da se isti dostavi Investitoru.

Prepustite ugradnju podnog grejanja stručnjacima

Za razliku od nekih drugih, mi nismo saglasni se se ovim poslom Investitori bave po sistemu „sam svoj majstor“ već preporučujemo da se po ovom pitanju obrate stručnim firmama.

Ovo je naročito značajno pošto u kombinaciji sa toplotnom pumpom kao obnovljivim izvorom energije pravilno urađena instalacija podnog grejanja može sa nekim dodacima da funkcioniše kao instalacija grejanja i hlađenja. Ovakav rad omogućava da instalacija bude u funkciji Investitoru tokom mnogo dužeg vremenskog perioda u toku godine, brže se izvrši vraćanje uloženih sredstava, a sam boravak u prostoru čini konfornijim.

 

Kako skratiti rokove izvođenja radova?

Vreme je novac važi pravilo, pa tako i u građevinarstvu izvođači radova sve više počinju primenjivati savremene sisteme gradnje i materijale čijom primenom skraćuju rokove izvođenja, a ne gube na kvalitetu izvedenih radova. Postavljanje završne podne obloge umnogome zavisi od estriha (cementne košuljice). Bilo da se radi o prostoru sa podnim grejanjem ili bez moramo voditi računa o količini vlage u estihu. Ako estih nije dovoljno zreo ne možemo postavljati završnu oblogu poda već moramo sačekati da prođe određeno vreme. Kod klasičnih estiha (cementnih košuljica) vreme mirovanja, zrenja iznosi od tri do pet nedelja u zavisnosti od debljine estriha. Ako govorimo o stanogradnji i rokovima koji su Investitorima veoma važni onda je primena savremenih materijala apsolutno opravdana.

Specijalna hidraulička veziva za izradu estriha

Topcem je normalno vezujuće i brzosušeće hidrauličko vezivo za izradu estriha sa kontrolisanim skupljanjem. Primenjuje se za izradu veznih, nevezanih i plivajućih estriha koji će se oblagati parketom idr drvenim oblogama, PVC-om, linoleumom, keramičkim pločicama, prirodnim kamenom, tekstilnim podnim oblogama i dr oblogama gde se zahteva brzo sušenje podloge kako bi se postavila završna obloga. Topcem potpuno zamenjuje cement u estrihu i zato ga ne mešamo s drugim cementom, krečom, gipsom isl. Topcem bitno smanjuje higrometričko skupljanje koje se pojavljuje nakon ugradnje estriha. Estrih izrađen Topcem-om ima visoku mehaničku čvrstoću (≥ 30 MPa nakon 28 dana). Topcem je primeren za unutrašnju i spoljašnju upotrebu, a zbog svojih karakteristika primeren je za brzu I kvalitetnu ugradnju sistema podnog grejanja.

Količina vlage u periodu nakon postavljanja

Pri odgovarajućim klimatskim uslovima – temperaturi +23°C i relativnoj vlažnosti vazduha 50 % – postiže se prohodnost nakon 12 sati i mogućnost za oblaganje:

– keramičkim pločicama nakon 24 sata
– prirodnim kamenom nakon 2 dana
– elastičnim oblogama kao što su linoleum i PVC ili oblogama osetljivim na vlagu kao što je parket nakon 4 dana

Ostatak vlage u estrihu izrađenog sa Topcem-om nakon 4 dana iznosi ispod 2% mereno CM metodom. Estrih pripremljen sa Topcem-om se ugrađuje na isti način kao i estih spravljen sa portland cementom.

TabelaUporedna tabela tehničkih karakteristika estriha koji se pripremaju portland cementom i estriha koji se pripremaju specijalnim hidrauličkim vezivom Topcem

Kvalitet bez kompromisa

Izvođenje sistema podnog grejanja ne mora biti komplikovano i trajati danima. Važno je izabrati kvalitetnu opremu i materijale i prepustiti stručnim licima ili firmama da grejanje izvedu uz poštovanje kompletne procedure koja podrazumeva probno, postepeno zagrevanje uz praćenje temperature kako ne bi došlo do eventualnih oštećenja.

 

Praksa je pokazala da nekvalitetni proizvodi svojom primenom izazivaju naknadne radove i troškove prilikom izvođenja građevinskih radova. Primena hidrauličkih veziva tipa Topcem omogućava izradu estriha koji, s obzirom na svoje karakteristike, znatno skraćuju rokove gradnje, a samim tim predstavljaju bitnu stavku u kompletnoj investiciji.

Autori teksta: Zoran M. Nikolić dipl.maš.inž., METALING PLUS doo Beograd
Melanija Pavlović dipl.inž.arh., MAPEI Predstavništvo Beograd

Prethodni tekstKlasika koja je uvek u modi – orijentalni tepisi
Sledeći tekstMercedes-Benz Sprinter prilagodljiv, štedljiv i udoban