Postavljanje drvenih podnih obloga na podno grejanje

Sve je više podnih obloga koje se mogu polagati na podno grejanje pored keramike. Dvoslojni gotovi parketi i termički obrađeni jednolamelni troslojni parketi u zemljama zapadne Evrope su uveliko građevinski standard kada je reč o polaganju drvenih podnih obloga na podno grejanje. Da bi se izbegli neželjeni problemi i da bi ceo sistem funkionisao besprekorno, mora se ispoštovati određena procedura.

Estrih (cementna košuljica) mora biti postavljen u skladu sa propisanim građevinskim standardima, površina mora biti ravna, glatka i čvrsta, a sam estrih kompaktan i suv. Cevi sa toplom vodom moraju se polagati barem 3 cm ispod površine estriha, kako bi raspoređivanje toplote bilo ravnomerno i ta debljina mora biti jednaka po čitavoj površini, jer tamo gde je sloj tanji drvo će gubiti previše vlage što će za posledicu imati pojavu pukotina. Maksimalna vlažnost estriha za polaganje podne drvene obloge ne sme preći 1,5%.

Da biste postigli propisane uslove za polaganje poda, nakon što prođe propisano vreme za mirovanje estriha (od 3 do 5 nedelja u zavisnosti od debljine estriha, cca 10 dana za svaki cm), potrebno je pustiti sistem podnog grejanja u probni rad. Grejanje počinjemo sa temperaturom vode od 25°C i svaki naredni dan je dižemo za otprilike 5°C, dok ne dostignemo temperaturu vode od 55°C (bez promene temperature tokom noći).

Maksimalna temperatura vode se održava onoliko dana koliko je debeo estrih u cm. Nakon toga spuštamo temperaturu vode onim tempom kojim smo je i zagrevali. Sada treba izmeriti vlažnost estriha, koja mora biti unutar dozvoljenih granica (do 1,5% za cementni estrih). Ukoliko je vlažnost veća od dozvoljene, pod treba ponovo grejati približnom temperaturom od 40°C, dok ne obezbedimo vlažnost estriha koja je primerena za polaganje. Sada možemo početi postavljanje parketa na podno grejanje i pri postupku polaganja temperatura estriha mora biti minimalno 18°C mereno na površini, a relativna vlažnost vazduha manja od 60%.

Prilikom postavljaja parketa preporučuje se upotreba predpremaza (prajmera) koji povećavaju prijajanje upotrebljenog lepila.Naravno, i prajmer i lepak moraju biti primereni za polaganje na podno grejanje

Nakon završetka postavljanja temperatura se postepeno povećava sve dok se ne postigne temperatura kojom ćemo kasnije grejati stambeni prostor. Temperature poda ne sme da prelazi 25°C! Toplotni otpor određene podne obloge utiče na temperaturu vode i preporuka je da toplotna otpornost podne obloge ne sme da premaši 0,15 m2K/W. Već prilikom izrade nacrta nekog objekta potrebno je znati kakva će podna obloga biti korišćena, jer od toga zavisi i upotreba i način ugradnje cevi. Ako je pod obložen slojevima raznih materijala, ukupan toplotni otpor je zbir toplotnih otpora svakog pojedinog materijala.

Zbog tehnoloških i higroskopnih osobina drveta mogućno je da se u vreme grejne sezone, posebno pri previsokim temperaturama i preniskoj vlažnosti vazduha, na površini parketa pojave pukotine. Tu pojavu možemo minimalizovati, odnosno izbeći održavanjem konstantne klime s temperaturom između 18 i 21°C i relativnom vlažnošću vazduha od 50 do 55%. Na ovaj način omogućavamo parketu da sam ujadnačava svoju vlažnost i ostane stabilan. Potrebno je znati da usled značajne higroskopske osobine, koju ima svako drvo, između sezona grejanja ne možemo sprečiti nastajanje pukotina. Ako su one koliko-toliko pravilno raspoređene po površini ne smemo ih smatrati greškom, već prirodnim radom drveta te ih kao takve moramo i prihvatiti.

Opšte je poznato da je drvo dobar toplotni izolator, ali je slab provodnik toplote. Toplina koju pruža podno grejanje mora se probijati kroz razne prepreke, koje joj onemogućavaju neposredno širenje: cementna košuljica (estrih), sloj lepila i drveni pod. Da bi dopustilo toploti prodor na površinu i drvo mora pronaći neku uravnoteženost s telom koje ima veću temperaturu. To povećanje temperature u podu izaziva više ili manje vidljivu napetost.

Da bismo izbegli nastajanje pukotina i rascepa u parketu, preporučujemo da se parket ne pokriva tepisima i drugim materijalima koji deluju kao toplotni izolatori. Maksimalna dopuštena vlažnost drveta kod višeslojnog parketa iznosi 5-9% prema standardu EN 13226, 13227, 13488, 13489,13629 koji su stupili na snagu pre dve godine.

Autor teksta: Božidar Kopanja
Fotografije Alpod Flooring doo

Prethodni tekstPodovi od masiva – Neka vaš pod bude elegantan, moderan i zdrav
Sledeći tekstBoja vina – Svako je vino „crno“ ako se u pijenju pretera