Opušci od cigareta kao građevinski materijal. Kako?

Svake godine se proizvede 6 triliona cigareta koje generišu preko 1,2 miliona opušaka i ne samo da većina njih završava u okruženju već su oni i tehnički toksični otpad. Sada su istraživači na RMIT Univerziteta u Australiji pronašli novi način bezbednog odlaganja opušaka: zapečatiti ih u okviru puteva i staza.

Ovo bi moglo da pomogne u smanjenju efekta „usijanog asfalta" u gradovima
Ovo bi moglo da pomogne u smanjenju efekta „usijanog asfalta“ u gradovima

Ideja dolazi od istih istraživača koji su prošle godine napravili opeke unutar kojih su postavili opuške od cigareta. Ne samo da je to efikasan način na koji se sprečavaju da izliju svoje toksične hemikalije u životnu sredinu, već stvaraju i bolje opeke:

Dodavanjem opušaka prepolovljava se količina energije potrebna za dobijanje opeke i poboljšavaju se izolaciona svojstava krajnjeg rezultata.

Na čelu sa višim predavačem RMIT-a Abbasom Mohajeranijem tim je od tada nastavio da istražuje kako bi asfalt mogao imati koristi od ovog neobičnog građevinskog materijala. Prvo su kapsulirali opuške u parafinski vosak i bitumen koji su zaključali smrtonosne hemikalije unutra i sprečili ih da izlaze na povšinu, tj. asfalt i u životnu sredinu. Zatim su te ugrađene (kapsulirane) opuške dodali u vruću asfaltnu mešavinu. Ispitivanjem uzoraka asfalta sa dodatim opušcima, utvrđeno je da ne samo da materijal može da se nosi sa gustim saobraćajem, već se i manje zagrevao pod dejstvom sunčeve toplote. To bi moglo da pomogne u smanjenju efekta „usijanog asfalta“ u gradovima, jer u urbanim sredinama zna da dostigne veoma visoku teperaturu.

istraživanje pokazuje da se može stvoriti novi građevinski materijal
Istraživanje pokazuje da se može stvoriti novi građevinski materijal

„Ovo istraživanje pokazuje da se može stvoriti novi građevinski materijal, koji će istovremeno da oslobodi okolinu od velikog problema koji ima sa otpadom“, kaže Mohajerani. „Filteri cigareta su napravljeni da zarobe stotine toksičnih hemikalija i jedini način za kontrolu ovih hemikalija je bio da se efektivno kapsuliraju a sve to u cilju proizvodnje novih laganih agregata ili ugradnje u glinene opeke“.

Izvor: www.gradjevinarstvo.rs