Podna keramika na zidu

Postavljanjem primarno podnih obloga na zidove teži se kretanju poda prema zidu kako bi boja, veličina i tekstura materijala bila neprekidna i jedinstvena u celom enterijeru.

Iako je poznato da se zidovi, naročito u kupatilima i kuhinjama, oblažu keramičkim pločicama, trend je postalo postavljanje podnih pločica na zid, a naročito su ekspanziju doživele pločice velikih dimenzija. Moda uslovljava i tehnološki napredak u pogledu dizajna i materijala podnih pločica, te su sada iste pločice primenljive i za podove i za zidove. Ovde je izuzetno važno voditi računa o procesu postavke, jer su podne pločice primarno teže, sa manjom mogućnošću apsorpcije vlage. Bitan uslov bivaju i zidovi budući da različite vrste konstrukcija imaju ograničenja u pogledu nosivosti po m2, te nam je pored estetskog, važan i bezbednosni faktor.

Autor teksta: Sanja Dakić