Grejanje, ekologija i energetska efikasnost

U svetlu sve većeg zagađenja životne sredine i širenja svesti o potrebi da se ista sačuva, grejanje dobija sasvim novi ugao posmatranja. Upotreba fosilnih i čvrstih goriva kao energenta za grejanje, naročito u individualnim ložištima proizvodi daleko veće zagađenje nego što se do skoro mislilo.

Zbog tehnoloških promena, smanjenja zaliha fosilnih goriva i sve teže eksploatacije, što zbog tehnoloških, ali i ekonomsko političkih razloga, električna energija predstavlja jedini održivi, a ujedno i najčistiji način za obezbeđenje energetskih potreba u budućnosti.

Kada te potrebe sagledavamo iz ugla potrebe za grejanjem, električna energija ne samo da je najčistiji energent, već grejanje na električnu energiju korisnicima pruža najveći moguć komfor.

Pored ekologije, energetska efikasnost sve više zaokuplja pažnju šire javnosti zbog svesti o uticajima koje nesavesna i nepotrebna potrošnja energije ima na naše živote.

Ukoliko se fokusiramo na energetsku efikasnost različitih grejnih sistema koji koriste električnu energiju, podno grejanje je jedno od najefikasnijih, i za instalaciju najjednostavnije i najjeftinije rešenje.

ENERSET doo / podno grejanje
foto: ENERSET doo / podno grejanje

Koristeći veliku površinu poda koji se zagreva na nisku temperaturu i prirodno svojstvo kretanja toplog vazduha, električno podno grejanje radi sa daleko manjom instalisanom snagom u odnosu na druge sisteme. Pored toga, nema gubitaka prilikom pretvaranja električne energije u toplotnu i njenog transporta, kao ni investiranja u kotlarnice, izmenjivače toplote, podstanice, bunare, pumpe… Sve ovo smanjuje prvobitna ulaganja i čini ove sisteme daleko jednostavnijim i dugotrajnijim. Električno podno grejanje ne zahteva održavanje, a doprinosi višem kvalitetu vašeg životnog prostora.

Toplotna energija se dobija tamo gde je i potrebna, proticanjem električne struje kroz grejni kabl koji se nalazi u podu. Koristeći samo Omov zakon, i osnove termodinamike, dobijamo jednostavan grejni sistem minimalne instalisane snage.

Redistribucija toplote podno grejanjeKod podnog grejanja, isti osećaj ugodnosti se postiže sa 2-3% nižom temperaturom vazduha, čime se štedi do 30% energije u odnosu na druge sisteme.

Osim što štedi novac, podno grejanje štedi i prostor. Jedini vidljivi element sistema je termostat koji je ujedno i jedini uređaj za kontrolu i regulaciju. Svi ostali elementi sistema se nalaze u podu, što vam daje punu slobodu da prostor, životni ili poslovni, uredite po želji i bez ograničenja i mesta pogodnih za skupljanje prašine, a teško dostupnih za čišćenje.

Razvojem tehnologije, i novih materijala, termostati su dobili novi izgled i nove funkcije koje dodatno povećavaju komfor, štede energiju, a samim tim i novac.

Upotrebom programabilnih i/ili termosatata sa WiFi konekcijom optimizujete vreme rada sistema. Podešavanjem željene temperature u zavisnosti od doba dana i vašeg boravka u prostoru, ili daljinskom kontrolom dobijate dodatni komfor i niže troškove grejanja.

Za maksimalni komfor i minimalne troškove, Enerset vam nudi proračun, idejno rešenje, projektovanje i instalaciju. 1926. godine norveška kompanija Nexans je patentirala prvi grejni kabl i od tada posvećeno usavršavanju i razvijaju nove proizvode, a sada su njihovi grejni kablovi i mreže dostupni i na našem tržištu.

enerset logo

Enerset d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 144v, 11070 Beograd, Srbija
T: +381 11 63 01 600
M: +381 64 90 90 111
prodaja@enerset.rs
office@enerset.rs
www.enerset.rs