Online polisa Kombinovanog osiguranja domaćinstva sa 20% popusta

Sava neživotno osiguranje je, imajući u vidu sadašnju situaciju sa brojnim negativnim posledicama koje su rezultat epidemije virusa Covid-19, odlučilo da klijentima omogući kupovinu polisu Kombinovanog osiguranja domaćinstva sa 20% popusta, na webshop aplikaciji u okviru kompanijskog sajta. Kupovina polise je izuzetno jednostavna i klijentima omogućava da preko kalkulatora izračunaju premiju, tj. cenu osiguranja i da se upoznaju sa ponudom osiguravajućih pokrića i uslovima osiguranja, a potom i da kupe polisu Kombinovanog osiguranja domaćinstva.

U okviru webshop aplikacije klijenti mogu izabrati jedan od dva ponuđena paketa osiguranja – osnovni ili standardni. Koji od paketa osiguranja će klijenti izabrati zavisi od njihovih potreba za određenim osiguravajućim pokrićima koja su jasno istaknuta pored cene osiguranja. Najčešće, u klasičnoj prodaji, klijenti se odlučuju za standardni paket koji obuhvata rizike kojima smo, poslednjih godina, sve češće izloženi na teritoriji Republike Srbije.

Kombinovano osiguranje domaćinstva nudi potpunu zaštitu imovine osiguranika od mnogobrojnih opasnosti, tj. obezbeđuje pokriće za: kuće, stanove i vikendice (nenastanjene objekte), masivne i/ili mešovite građe, u vlasništvu fizičkih lica. Osiguranje obuhvata i pomoćne prostorije kao što su ostava, podrum, šupa, tavan, garaža i slično, ako su fizički vezane za osiguranu zgradu ili su u zgradi u kojoj se nalazi stan. Takođe, ovim osiguranjem obuhvaćene su stvari domaćinstva koje su vlasništvo osiguranika, člana njegovog porodičnog domaćinstva, kao i stvari koje ova lica koriste po osnovu prava stanovanja ili nekog drugog prava, smeštene u delu građevinskog objekta namenjenom za stanovanje i u vezanim pomoćnim prostorijama.

Primer obračuna premije osiguranja za osnovni paket Kombinovanog osiguranja domaćinstva putem webshop-a najbolje pokazuje povoljnost kupovine ove polise: za stan od 50m2 premija osiguranja iznosi 3.210,68, a sa popustom od 20% popusta, kupovinom preko webshop-a, iznosi 2.568,54 dinara.

Na stranici našeg sajta https://webshop.sava-osiguranje.rs/ možete lako i brzo, ali i povoljno obezbediti polisu Kombinovanog osiguranja domaćinstva.

www.sava-osiguranje.rs