EPS T – STIROAKUSTIK izolacije za podove

EPS T – STIROAKUSTIK je toplotno izolaciona ploča iz ekspandiranog polistirena (EPS). Ne sadrži freon (CFC free / FCKW frei).

Elastificirane EPS ploče EPS T–STIROAKUSTIK se koriste za zvučnu izolaciju podova od udarnog dejstva zvuka u sistemu plivajućih podova. Ploče se postavljaju slobodnim polaganjem na betonsku podlogu ili podlogu prethodno termoizolovanu sa EPS 100. Pri ugradnji moramo poštovati uputstvo za ugradnju, kao i važeće stručne i zakonske propise. Proizvod je usaglašen sa SRPS EN 13163. Klasa gorivosti E, u skladu sa EN 13501-1 ili B1 po DIN 4101 (samogasiv). EPS-EN 13163–L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-BS 100-CP3-DS(N)2 –SD

 

fragmat EPS T - STIROAKUSTIK izolacije za podove
fragmat EPS T – STIROAKUSTIK izolacije za podove
  • Područje primene: Toplotno izolacione ploče EPS T – STIROAKUSTIK se upotrebljavaju za toplotna izolaciju ispod plivajućeg poda za zaštitu od udarne buke.
  • Ugradnja: Toplotno izolacione ploče EPS T – STIROAKUSTIK se mogu ugrađivati lepljenjem ili mehaničkim pričvršćivanjem ili slobodnim polaganjem. Pri ugradnji je potrebno poštovati uputstva za ugradnju i važeće profesionalne i zakonske propise.
  • Skladištenje: Skladištiti u natkrivenom prostoru, zaštićeno od direktnog sunčevog zračenja – uticaja UV zračenja, toplote, plamena, vlage, mraza i snega, mehaničkih oštećenja, kao i sprečiti kontakt sa nekompatibilnim materijalima/hemikalijama.
  • Sertifikati: Sistem kvaliteta usaglašen je sa EN ISO 9001

FRAGMAT S d.o.o.
Branka Erića 7, 22240 Šid
T. +381 22 710 666
M. +381 62 8026 889

Distributivni centar
Surčinska 11f, 11000 Beograd
T: +381 11 2260 129

office@fragmat.rs
www.fragmat.rs