Održavanje lakiranog parketa

Nakon ugradnje i uspešnog lakiranja, parket zahteva poseban način odžavanja kako bi postojeći izgled bio nepromenjen. Potrebno je voditi računa o zaštiti parketa od mehaničkih oštećenja, održavanju uslova okoline i čišćenju parketa.

Zaštita parketa od mehaničkih oštećenja

 1. Vrlo je važno u periodu odmah nakon lakiranja da se parket umereno opterećuje,
 2. Nameštaj se može postaviti na parket nakon 7 dana, a tepisi ili neke druge podne obloge nakon mesec dana,
 3. Na delove nameštaja koji dodiruju parket postavite zaštitne podloge kako bi se sprečilo oštećenje laka i drveta,
 4. Nameštaj prilikom premeštanja obavezno treba podignuti, a ne povlačiti po parketu,
 5. Ispod stolica sa točkićima treba postaviti odgovarajuću podlogu,
 6. Na ulazima u prostorije sa parketom treba postaviti otirače ili tepihe kako bi se sprečilo unošenje oštrih predmeta i prljavštine,
 7. Po parketu ne treba hodati u cipelama sa visokim potpeticama.

 

Održavanje uslova okoline (temperature i relativne vlažnosti vazduha) u prostorijama sa parketom

Drvo (parket) teži uvek da se prilagodi uslovima sredine u kojoj se nalazi. Drvo neprestano ,,radi“, menja dimenzije i zapreminu ako se poremete faktori koji utiču na higroskopsku ravnotežu u drvetu. Vlažnost parketa treba da je ujednačena kako u komadu (na jednoj daščici) tako i u celini. Pored toga treba da je prilagođena uslovima okoline. Usled velikih oscilacija temperature i relativne vlažnosti vazduha na parketu može doći do pojave deformacija u vidu pojave fuga na spojevima daščica ili u vidu koritanja parketa.

Pojava ovih deformacija parketa može se sprečiti ako se obrati pažnja na sledeće:

 1. Relativna vlažnost vazduha u prostorijama sa parketom treba da bude u intervalu 40-60%. U zimskom periodu, kada se prostorije greju relativna vlažnost vazduha može znatno da se snizi i do 30% i zato može doći do rasušivanja parketa, odnosno pojave fuga na spojevima daščica. Za vreme sezone grejanja treba imati ovlaživače vazduha (posude sa vodom). Ukoliko je relativna vlažnost vazduha previsoka doći će do koritanja parketa i potrebno je smanjiti sadržaj vlage u parketu, kako bi se parket počeo vraćati u prvobitno stanje, redovnim provetravanjem prostorija,
 2. Prostorije sa parketom redovno provetravati, naročito u novosagrađenim objektima,
 3. Ne dozvoliti zadržavanje vode na parketu, jer može trajno oštetiti parket,
 4. U slučaju pojave vlage na zidovima u što kraćem roku otkloniti uzrok, kako ne bi došlo do podizanja parketa.

Čišćenje parketa

 1. U prvih mesec dana nakon lakiranja ne preporučuje se čišćenje vodom i sredstvima za održavanje,
 2. Za uklanjanje hrane i mrlja sa parketa treba koristiti mekane krpe, slabo navlažene vodom ili sredstva namenjena isključivo za čišćenje parketa. Za čišćenje ne koristiti grube četke ili sredstva za čišćenje koja sadrže abraziv.

Prethodni tekstGlamur crvenog tepiha
Sledeći tekstPokrivanje poda u dečijoj sobi