Inovativna termoizolacija nudi prava rešenja za svako vreme

Klimatske promene su realnost

Činjenice pokazuju da su se tri glavna indikatora: globalno zagrevanje, povećanje nivoa mora i snežni pokrivač značajno promenila. Evropske države se  i dalje pozivaju na smanjenje od 50 % emisije CO2 kako bi se zaustavilo globalno zagrevanje.

Investicija u inovativnu toplotnu izolaciju je isplativa

Svi znaju da se energetski resursi dnevno iskorišćavaju maksimalno, dok se zahtevi stalno povećavaju širom sveta.

Presek termoizolacionog panela
Presek termoizolacionog panela

Troškovi energije u privatnim domaćinstvima su porasli za oko 50%.  Najviše energije se potroši na zagrevanje prostorija unutar kuće. Takođe istvremeno se i gubi određena količina energije – toplote preko krova, zidova, prozora, poda i dimnjaka kuće.

Efikasna toplotna izolacija sa značajno smanjenom debljinom

Područja na kojima se gubi najveća količina toplote mogu se poboljšati odgovarajućim izlacionim merama. Približno četvrtina toplotne energije se troši na nedovoljno izolovane zidove. Optimalni rezulatati se mogu postići sa izolacionim panelima manje debljine.

Tehnologija inovaitvne termoizolacije
Tehnologija inovaitvne termoizolacije

Svako ko želi da ublaži pritisak na životnu sredinu, da uštedi treba da unapredi energetsku efikasnost.

Termoizolacioni paneli

Visokoefikasan izolacioni efekat panela je zasnovan na mikroporoznom zasićenom silicijum – dioksidom. Postoji samo kontakt – tačka između sferičnih mikroporoznih čestica. Ovo značajno smanjuje toplotnu provodljivost zbog kontakta između čvrstih čestica. Mikropore optimizuju toplotni proces.

Paneli su spojeni pod vakuumom u višeslojne filmove, specijalnim procesom. Ovi paneli poseduju karakteritike poroznog izolacionog materijala sa prednostima vakuum izolacione tehnike.