Nexe Grupa – Još jedna društveno odgovorna kompanija

Nexe Grupa je poslovni sistem od 16 firmi koje posluju u Republici Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Osnovna delatnost je proizvodnja građevinskih materijala (cementa, cigle, crepa, betona, agregata, betonskih elemenata, keramičkih pločica), a u Grupi se nalazi i firma koja se bavi građevinarstvom.

Keramičke pločice za dnevnu sobu
Keramičke pločice za dnevnu sobu / foto: www.nexe.rs

Održivi razvoj je ključno načelo ugrađeno u celokupno poslovanje Nexe Grupe. S obzirom na veličinu i složenost Grupe, te njen uticaj na mnoge sfere društva, odgovoran se pristup zahteva pri donošenju svih odluka. Opredeljenost poslovanju na principima održivoga razvoja ogleda se i u politici kvaliteta Nexe Grupe.

Keramičke pločice za zid
Keramičke pločice za zid / foto: www.nexe.rs

Nexe Grupa u društvima članicama, zavisno od procenjenih potreba i mogućnosti, takođe razvija sisteme i primenjuje postupke kojima se:

  • štiti okolina;
  • osigurava zdravlje i sigurnost zaposlenih;
  • posluje prema principima održivoga razvoja i društveno odgovornog poslovanja.

Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe svih budućih generacija. Održivi razvoj ostvaruje ravnotežu između zahteva za unapređivanjem kvaliteta života, za ostvarivanjem socijalne dobrobiti te zahteva za očuvanjem okoline kao prirodnog dobra o kojima zavise i sadašnja i buduće generacije. Kvalitet vazduha je od državnog interesa.

S obzirom na to uspostavljene su državne i lokalne mreže za praćenje kvaliteta vazduha te po potrebi i praćenje kvaliteta vazduha posebne namene. Glavni uticaji na životnu sredinu društva koje posluju u okviru Nexe Grupe je uticaj na vazduh. Zakonska regulativa na području Republike Srbije je vrlo dobro pokrila celokupnu problematiku emisija u vazduh i kvaliteta vazduha. Emisije u vazduh iz svih društava Nexe Grupe u Republici Srbiji se redovno nadziru od strane ovlaštene organizacije.

keramika profilna

Polet keramika d.o.o.
Železnička 13
23272 Novi Bečej, Srbija
Tel: +381 (0)23 773 231
Fax: +381 (0)23 773 035
keramika.prodaja@nexe.rs
www.nexe.rs