Lideri održivog razvoja – Održana treća konvencija 21 april 2015, Zrenjanin

Dobitnici Povelje III Cedef Konvencije