Laminat pod visokim pritiskom

HPL (High pressure laminate) se proizvodi presovanjem pod visokim pritiskom, pod uticajem visoke temperature. Svojstva HPL laminata su: otpornost na površinska oštećenja i hemijske uticaje, postojanost boje, termička i mehanička opterećenja i jednostavno održavanje.

Očvrsnuta PU-akrilna smola pruža visoku otpornost na atmosferke uslove što omogućava upotrebu HPL ploča  za oblaganje fasada i popunjavanje balkonskih ograda. HPL laminati se koriste i kao sirovine u industriji modernog nameštaja. Raznolikost tipova ploča i  varijante sa aluminijumskim slojevima omogućuju dizajn najrazličitijih oblika.

Laminat je pod koji predstavlja idealnu kombinaciju funkcionalnosti i stila, visoke čvrstoće, modernog izgleda i dugog veka trajanja.

U širem značenju, pod laminatom se podrazumeva svaki materijal koji je konstruisan spajanjem dva ili više slojeva različitih materijala. Laminacija je proces stvaranja laminata, odnosno,  umetanje novog između postojećih  slojeva  i zaptivanje pomoću toplote i/ili pritiska, upotrebom različitih vrsta lepka.

Slojevi laminata

Laminat se sastoji iz nekoliko slojeva:  zaštitnog sloja ili pokrivača – sloja po kojem hodamo; dekorativnog sloja – papira na kojem je odštampan dezen; vezni sloj je smešten između dekorativnog i nosivog –to je vrsta lepka koja služi za spajanje dva navedena sloja; nosivi sloj se sastoji od ploča napravljenih od drvnih prerađevina i nosivog sloja koji drži ravnotežu sa slojevima  postavljenim sa gornje strane nosivog sloja. HPL laminat poseduje još jedan sloj između nosivog i dekorativnog sloja. Taj sloj se sastoji od jednog ili više natronskih papira. Ovakve vrste laminata imaju izuzetno otpornu površinu, i  često se koriste za podove javnih ustanova.

Modernog izgleda, jednostavne montaže, lakog održavanja i dekorativnih mogućnosti laminat je našao sve veću primenu u mnogim poslovnim i stambenim prostorima. Laminat se u odnosu na parket razlikuje po broju slojeva spojenih pod visokim pritiskom i temperaturom.