Kvalitet, cena i dostupnost

Kompanija ISOMAT posluje u matičnoj Grčkoj još od 1980 godine. Tokom trideset godina postojanja razvijala je svoju dugoročnu strategiju I tehnologiju prateći zahteve tržišta što je dalo konkretne rezultate. Već treću godinu za redom na grčkom tržištu kompanija ISOMAT je apsolutni lider.

Na Srpskom tržištu kompanija ISOMAT ima svoje predstavništvo već šest godina a krajem 2010 godine, izgradila je fabriku u Šimanovcima u koju je investirano oko 8 miliona Eura čime je praktično iz trgovinskog dobila proizvodni status. Proizvodnja je potpuno automatizovana sa linijama za pakovanje baziranim na najmodernijoj opremi.

Do sada je proizvodnja postojala samo u Solunu. Na pitanje zašto su se odlučili da prvu fabriku van matične zemlje izgrade baš u Srbiji, G. Spiridon Vlahos, Generalni Direktor kompanije ISOMAT u Srbiji kaže: “Mi Srbiju i Beograd vidimo kao centar ove regije. Već poslujemo sa Hrvatskom, Crnom Gorom, Slovenijom, Mađarskom… Sada planiramo da te zemlje pokrivamo „proizvodima“ iz fabrike u Šimanovcima. A sa druge strane, plan je da iz nje izvozimo u Rusiju.”

Prateći tehničke inovacije, zahteve tržišta I svojih korisnika kompanija ISOMAT je razvila je proizvodni program koji danas obuhvata šest kategorija: hidroizolacioni materijali, aditivi za betone I maltere, lepkovi za pločice I fugomali, materijali za popravke, boje I gotovi malteri I industrijski podovi.

Prema rečima G. Vlahosa “kapaciteti novoizgrađene fabrike biće “ogromni” – za osam sati biće proizvedeno preko 250 tona praškastih materijala, dok će, kada su u pitanju tečnosti, biti proizvedeno 40 tona na dan.”

Na osnovu dizajna, razvoja, proizvodnje i načinu distribucije proizvoda ISOMAT poseduje odgovarajući sertifikat i primenjuje sistem kontrole kvaliteta po standardu ISO 9001 OD 1999. godine.

Proizvodi nose oznaku CE na osnovu tehničkih normativa evropskog standarda EN12004:2001+A1:2002, koji deklariše da svi proizvodi zadovoljavaju evropske direktive kada su u pitanju proizvodi za građevinarstvo.
Kompanija ISOMAT u Srbiji trenutno zapošljava trideset radnika, a planira da do kraja godine taj broj značajno poveća. Konstantno ulaže u edukaciju i usavršavanje svojih zaposlenih kroz organizaciju brojnih stručnih seminara.

Tehnička podrška kompanije Isomat

„Visoko kvalifikovan i specijalizovan tim inženjera je u mogućnosti da ponudi kompletne i verodostojne tehničke informacije za potrebe svakog zahteva u građevinarstvu pri primeni „Isomat“ proizvoda“.

Inženjeri iz Odeljenja za tehničku podršku organizuju svake godine tehničke seminare. Seminarima mogu pristupiti svi koji žele da budu bolje informisani o proizvodima kompanije, kao i o tehničkim rešenjima i prednostima koje oni nude.

Planovi i kriza

Kompanija ISOMAT je razvila desetogodišnji plan i tada su postavljeni ciljevi koje uspešno ostvaruju. Ostvaren je cilj da do kraja 2010 budu u top 5 kompanija u Jugoistočnoj Evropi.

Posle fabrike u Srbiji, planirana je izgradnja fabrike u Bukureštu, reč je o još jednoj velikoj investiciji od oko 10 miliona Eura. Iz ove fabrike će se proizvoditi i distribuirati za Rumuniju i Moldaviju.

U 2011. smo nastavili sa proširenjem proizvodnog programa u Srbiji pokretanjem proizvodnje praškastih građevinskih materijala, planirane su dalje investcije i u novu liniju – proizvodnju boja. Proizvodnja prvo počinje u Grčkoj, reč o velikoj investiciji, a očekujemo da ćemo od juna i u Srbiji prozvoditi boju – najavljuje G. Vlahos.

Planiran je izvoz na Rusko tržište.

Kada je u pitanju kriza u srpskom građevinarstvu u prethodnom periodu, po rečima G. Vlahosa ona nije imala mnogo veliki uticaj na poslovanje, budući da je kompanija ISOMAT do sada bila samo trgovinska firma. I ako je prošla godina bila krizna čak je zabeležen rast prodaje od 40%.

Kompanija ISOMAT ima jasnu strategiju koju primenjuje a koja se uspešno potvrđuje poštujući tri osnovna kriterijuma kvalitet, cena i dostupnost.

ISOMAT d.o.o.