SEEBBE Pomeramo granice

Činjenica da je potrošnja energije u zgradarstvu viša od 40% ukupne potrošnje energije u Srbiji, gde najviše energije odlazi na grejanje, pa hlađenje i električne uređaje u domaćinstvima, uticala je da se i ove godine, koja je proglašena godinom energetske efikasnosti, za centralnu temu pratećeg stručnog programa proglasi:“ Energetska efikasnost u zgradarstvu“

Godina energetske efikasnosti na 37. Međunarodnom sajmu građevinarstva SEEBBE od 12. do 16. aprila 2011.godine na Beogradskom sajmu

Pod sloganom „POMERAMO GRANICE“ Beogradski sajam će i ove godine organizovati vodeći sajamski susret u građevinskoj industriji regiona jugoistočne Evrope – SEEBBE.

Broj prijavljenih izlagača je, u ovom momentu, prešao osam stotina, od čega trećina dolazi iz inostranstva. Popunjeni su parteri svih osam hala, kao i najatraktivnije pozicije na otvorenom izložbenom prostoru.

Osim nacionalnih izložbi Italije, Grčke, Turske, Hrvatske, Slovenije, Mađarske i Češke, po prvi put će biti organizovan, u hali 5, i nastup građevinske privrede pokrajine Bavarske.

Zašto slogan „Pomeramo granice“? Zato što će najnovije tehnologije prikazane na SEEBBE „pomeriti granice“ postavljenim standardima u građevinskoj industriji ovog dela Evrope.

Najveći broj proizvoda ili procesa koji nose epitet novih tehnologija u građevinarstvu, upravo su u funkciji podizanja energetske efikasnosti kao imperativa savremenog svetskog neimarstva.

Činjenica da je potrošnja energije u zgradarstvu viša od 40% ukupne potrošnje energije u Srbiji, gde najviše energije odlazi na grejanje, pa hlađenje i električne uređaje u domaćinstvima, uticala je da se i ove godine, koja je proglašena godinom energetske efikasnosti, za centralnu temu pratećeg stručnog programa proglasi:“ Energetska efikasnost u zgradarstvu“.

Ovaj skup pripremamo u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost Republike Srbije, Delegacijom nemačke privrede za Srbiju i Crnu Goru i Trgovinskim odeljenjima ambasada Austrije i Danske.

Pored navedenog skupa, Beogradski sajam nastavlja prošlogodišnju akciju „Obojimo zeleno“ u cilju promocije „zelenih“ proizvoda i tehnologija koje naši izlagači predstavljaju na svojim štandovima.

Nakon stručne provere od strane Agencije za energetsku efikasnost, štandovi izlagača, čiji izloženi eksponati ili procesi zadovoljavaju kriterijume energetske efikasnosti i održive izgradnje, biće obeleženi velikim zelenim balonima. Takođe, ovim izlagačima će, besplatno, biti stavljeni na raspolaganje panoi za predstavljanje „zelenih“eksponata i projekata na pratećoj izložbi koju organizujemo uz stručni prateći program.

Očekujemo i ove godine veliku posetu stručnjaka, koji ovaj Sajam doživljavaju kao mesto okupljanja građevinske struke regiona, platformu za prezentaciju inovacija bez kojih nema jačanja konkurentnostui i produktivnosti, kao i priliku da se dodatno edukuju saznanjima koja su usvojili na stručnim skupovima.

U tim interaktivnim odnosima između izlagača i stručnih posetilaca, u dijalogu stručnjaka, nastaju ideje za inovacije i zbog toga je Sajam SEEBBE mesto susreta pokretača koji vuku napred celokupnu građevinsku delatnost.

Beogradski sajam, sa svoje strane, podstiče izlaganje inovacija dodeljivanjem nagrada „Nova vizura“ i „Posebno priznanje“ koje naši nagrađeni izlagači koriste u marketinške svrhe, i koje nalaze sve veću primenu u praksi. Kriterijum energetske efikasnosti, stručni žiri smatra veoma važnim prilikom ocene prijavljenih eksponata za nagrađivanje. Prošlo je vreme jeftine, a nekvalitetne gradnje. Sve veći broj investitora interesuje i kako će se neki objekat ponašati u eksploataciji, koliko su korišćeni energetski efikasni proizvodi i postupci.