Koja je najbolja podloga za parket?

Večito popularni parket je još jedna od obloga koje se postavljaju na ravnajući sloj. Sem keramike, koja, kao što smo videli, pruža neke alternative i olakšavajuće okolnosti, sve ostale traže temeljan tretman estriha po utvrđenom redosledu koraka. To iznad svega važi za parket.

Najbolja podloga za njega je nova, čvrsta, homogena, što kompaktnija, dobro uglačana mašinski rađena košuljica. Pošto je to moguće samo u objektima u izgradnji i obuhvatnijem renoviranju, češći slučaj je ipak polaganje parketa na staru i, vrlo verovatno, oštećenu košuljicu. Logično, prvo se prajmerom popunjavaju i konzerviraju pukotine ako ih ima, a zatim neizostavno vrši nivelacija i to samo i isključivo samonivelišućom masom propisanom za parket.

postavka parketa
Parket je još jedna od obloga koje se postavljaju na ravnajući sloj

Sa sanirane košuljice još treba usisati svu prašinu i podloga je spremna. Možda najvažniji uslov za uspešno polaganje parketa jeste niska vlažnost podloge i vazduha u prostoru. Procenat vlage mora se precizno utvrditi mernim instrumentom i ne sme biti veći od 3%, u suprotnom će doći do deformisanja i podizanja parketa.

Pitanje vlažnosti aktuelno je kod nove košuljice, mada vrednost za svaki slučaj treba proveriti i kod stare. Pravilo nalaže da je treba pustiti da se do kraja osuši bez obzira što ćete sa postavljanjem poda morati sačekati oko mesec – mesec i po dana, ako mislite da vaš parket dugo traje i lepo izgleda. U slučaju nužde parket se da polagati i preko keramičkih pločica ili starog parketa, ako su dobro pričvršćeni za osnovnu podlogu.

parket
Sa sanirane košuljice treba usisati svu prašinu

Autor teksta: Jelena Mitrović, novinar

 

Prethodni tekstZašto svi prelaze na savremene sisteme grejanja?
Sledeći tekstACO protivpovratne klapne – ACO Junior i ACO Quatrix-K