Grejni kablovi za zaštitu podova hladnjača

Hladnjače i komore za duboko zamrzavanje tokom cele godine rade u minusnom režimu (temperature koje se održavaju su od -18 °Cdo -25 °C). Na ovim objektima se tokom višegodišnje eksploatacije javljaju problemi sa pojavom leda ispod površine poda. Kondenzovana voda koja se sakuplja ispod termoizolacije poda. Niske temperature kod hladnjača koje tokom cele godine rade u minusnom režimu, spuštaju temperature ispod 0°C u sloju između temeljne ploče i sloja termoizolacije. Kondenzovana voda se pretvara u led. Led koji je zarobljen između temeljne konstrukcije i završne betonske ploče se širi i izaziva pojavu pukotina. Vremenom to može dovesti do ozbiljnih oštećenja na podu hladnjače i na temeljnoj konstrukciji objekta.

GREJNI KABLOVI ZA ZAŠTITU PODA HLADNJAČE

Električni grejni kablovi se instaliraju na temeljnu ploču pre postavljanja termoizolacione brane i izrade završnog betonskog sloja. Električni sistemi, za zaštitu podova hladnjača, u pogledu snage, kreću se od oko 25 W/m2 do 40/m2 zavisno od temperature koje se održavaju u komorama. Električni grejni kablovi razvijaju temperaturu koja se izjednačava u sloju cementnog estrihta (betona) koji se izrađuje nakon montaže sistema.

Preporučeni tipovi grejnih kablova za zaštitu poda hladnjača:

TXLP/2R NORDIC Nexans Norveška, snage 10W/m sa integrisanim spojem i 100% vodonepropusnim završetkom.

TXLP/1 BLUE 10 Nexans Norveška, snage 10W/m. Dvostrano napajani grejni kabal sa integrisanim spojem.

TXLP TWIN Nexans Norveška, sirovi grejni kabl na bubnju. Snaga se projektuje po zahtevu. Može biti napajan sa 230V ili 400V

INSTALACIJA GREJNOG SISTEMA ZA ZAŠTITU PODOVA HLADNJAČA

podno grejanje
Foto: Enerset doo / Grejanje ispod poda hladnjače

Grejni kablovi se postavljaju ravnomerno na temeljnu ploču, na unapred projektovanom rastojanju (ne većem od 40cm), da bi se dobila potrebna snaga. Za svaku komoru u ravni sa grejnim kablovima se montira podni senzor temperature. Senzor temperature se povezuje sa termoregulatorom u elektro ormanu.

Pored montaže grejnih kablova, koji služe kao radni grejači ispod poda hladnjače, često se postavljaju rezervni grejači. Rezervni grejači se postavljaju na isti montažni pribor, uporedo sa radnim grejnim kablovima. Na ovaj način se ne ugrožava dugoročna investicija u slučaju da dođe do kvara na nekom od radnih grejnih kablova – oni se zamenjuju rezervnim grejnim kablom, jednostavnim prevezivanjem u elektro ormanu.

Preko grejnih kablova se izrađuje cementni sloj debljine min. 5cm. Betonski sloj štiti grejne kablove i podni senzor od oštećenja, i služi za ravnomernu raspodelu temperature na celoj površini poda hladnjače. Preko grejnih kablova se postavlja termoizolacioni sloj (table od polistirena) debljine 15 do 20cm. Preko termoizolacije se izrađuje završni pod (armirano betonski sloj).

TROŠKOVI IZRADE SISTEMA ZA ZAŠTITU PODOVA HLADNJAČA

Upotrebom grejnih kablova za zaštitu poda hladnjače uz minimalna ulaganja sprečavate mogućnost oštećenja poda, temeljne konstrukcije i zidova vašeg objekta

podno grejanje
Foto: Enerset doo /
Troškovi izrade sistema za zaštitu podova hladnjača

Troškovi za za kupovinu opreme za električno grejanje ispod poda hladnjača kreću se oko 8 – 12 € za površine od 100 – 500 m2 (30W/ m2), sa uključenim radnim i rezervnim grejnim kablom i kontrolerima za termoregulaciju. Dodatni troškovi se odnose na montažu opreme i izradu elektroinstalacije za napajanje sistema za grejanje površine ispod poda hladnjače.

Mi Vam preporučujemo da instalaciju prepustite stručnjacima iz kompanije Enerset iz Beograda i njihovim profesionalnim instalaterima.

hladnjača
Foto: Enerset doo / Podno grejanje u hladnjačama

PROBLEMI SA DRUGIM SISTEMIMA GREJANJA PODOVA HLADNJAČE

Nedostaci drugih sistema grejanja temeljnih konstrukcija hladnjače:

Cirkulacija tečnosti – Zahtevan i izuzetno složen sistem koji zahteva zasebnu podstanicu za opremu i pumpe. Kroz sisteme cevi pumpa se toplo ulje, glikol ili druga tečnost kroz krugove ugrađen ispod poda. Tečnost se obično zagreva toplim gasom. Vreme otklanjanja kvara je obično duže u odnosu na druge grejne sisteme. Prekid rada grejnog sistema u dužem periodu može prouzrokovati ozbiljna oštećenja na temeljnoj konstrukciji i podu hladnjače.

Prirodna ventilacija – Sistemi primenjivi samo kod hladnjača u toplim krajevima, bez hladnih zima sa niskim temperaturama. Cirkulacioni kanali (cevi) se postavljaju pre betoniranja temeljne ploče. U kanalima se često gomila smeća i glodari. Kondenzacija vode u kanalima dovodi do pojave ledenih čepova. Pri nižem vazdušnom pritisku smanjuje se protok vazduha. Led se brzo formira, a sporije otapa iz kanala. Sa prvom pojavom leda, na tim delovima se smanjuje ventilacija, pa led nastavlja da se gomila na istom mestu.

Prinudna ventilacija – Kod ovih sistema se vazduh prinudno pumpa u kanale. Zahteva kanalizaciju ili cevovode koji treba da traju mnogo godina. Potreban je ventilator za uduvavanje vazduha kroz sistem. Ovaj način zagrevanja poda hladnjače ima slične nedostatke kao i kod sistema prirodne ventilacije.

podno grejanje
Foto: Enerset doo

PREDNOSTI GREJNIH KABLOVA ZA ZAŠTITU PODOVA HLADNJAČE OD POJAVE LEDA

Precizna regulacija grejni kablovi se postavljaju ravnomerno, pri čemu je merenje temperature senzorom koji se nalazi u ravni grejnog kabla. Time se postiže temperatura koja izuzetno malo odstupa od zadate vrednosti.

Pouzdanost – sistem koji osigurava dug vek vaše investicije. Obezbedite neprekidnost u radu i kod objekata koji rade u ekstremnim temperaturama.

Sigurnost u radu – ako je svaki element sistema dobro projektovan dobijate sistem koji vas neće izneveriti.

Praktično ne zahteva nikakvo održavanje – jednom se instalira i sam sebe otplaćuje.

Trajnost sistema je praktično neograničena – nema delova sistema koji se zagrevaju na visoke temperature, postižu veliki pritisak ili trpe druga naprezanja.

enerset logo

Enerset d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 144v, 11070 Beograd, Srbija
T: +381 11 63 01 600
M: +381 64 90 90 111
prodaja@enerset.rs
office@enerset.rs
www.enerset.rs

Prethodni tekstUzin doprinosi razvoju internacionalnog brenda uz Instagram
Sledeći tekstZavršna obrada i uljenje drvenih podova