Električno podno grejanje – Ekonomičan, energetski efikasan, jednostavan i ekološki grejni sistem

Podno grejanje, otapanje snega i leda, zaštita od zamrzavanja, prateće grejanje cevi, industrija, rasadnici, hladnjače, energetska efikasnost i ekologija… Verovatno ste se zapitali kakva je veza između svega ovoga. Odgovor je krajnje jednostavan – električni grejni kabl

Grejni kabl
Grejni kabl, foto: www.enerset.rs

Od svog nastanka, 1926. godine u Norveškoj, grejni kablovi su daleko više razvijali mogućnosti za primenu nego što su se oni sami razvijali. 

U osnovi, oni su ostali isti i sastoje se od provodnika određene otpornosti (koji se usled proticanja struje zagreva), uzemljenja, mehaničke zaštite i izolacije. 

 Skriveni spoj (eng. Hidden splice) između grejnog i napojnog kabla, vodonepropusna završnica (eng. End seal), ekranski plašt od aluminijumske legure za eliminaciju elektromagnetnog zračenja i primena novih materijala za izradu izolacije doprineli su da grejni kablovi budu jednostavniji za montažu i da se proširi područje njihove primene. Ovo su samo neke od inovacija iz Nexansa, kompanije koja je patentirala grejni kabal 1926. godine.

Prvobitna primena grejnih kablova bila je zagrevanje rasadnika kako bi se produžio period vegetacije biljaka u uslovima skandinavske klime. Međutim, kreativnost i težnja za pronalaženjem jednostavnih i dugotrajnih rešenja obezbedila je grejnim kablovima daleko veću mogućnost za primenu.

podno grejanje u kupatilu
Električno podno grejanje je namenjeno zagrevanju svih prostorija

Grejni kablovi ubrzo nalaze primenu u građevinarstvu. Zbog svoje jednostavnosti, pouzdanosti, fleksibilnosti u pogledu montaže i dugotrajnosti našli su se u podovima, olucima, stazama, pristupnim putevima, kolotrazima, terasama, na cevima, ventilima…

Pored građevine, na velika vrata ulaze u industriju, proizvodnju i preradu hrane i minusne hladnjače, za zaštitu temeljnih konstrukcija i podova komora od oštećenja usled pojave leda. Vrlo uspešno sprečavaju pojavu oštećenja koja mogu nastati usled podizanja poda i pokazali su se kao efikasno i dugotrajno rešenje.

 Podizanje nivoa svesti o potrebi za zaštitom životne sredine i ograničenim resursima fosilnih goriva, nameće potrebu za racionalnom potrošnjom energije, tako da grejni kablovi postaju dodatno interesantni ne samo za savremenu gradnju, već i kao dugoročno isplativa investicija.

 Zbog svoje konstrukcije grejni kablovi, kao ni njihova upotreba, ne zagađuju životnu sredinu, nivo elektromagnetnog zračenja je sveden na minimum i daleko je manji od onog koji se javlja kod standardnih, instalacionih kablova koji se nalaze svuda oko nas.

 Zahvaljujući principu na kojem rade, grejni sistemi nastali upotrebom grejnih kablova, po pravilu, spadaju u red energetski efikasnih grejnih sistema.

Najbolji primer gde su izražene sve prednosti primene grejnih kablova u pogledu konstrukcije, efikasnosti, jednostavnosti instalacije, dugovečnosti i isplativosti grejnog sistema jeste kod električnog podnog grejanja.

Distribucija toplote
Distribucija toplote

Činjenica da se zagrejan vazduh sa površine poda kreće prema plafonu i velika površina poda doprinose da električno podno grejanje zagreva prostor ravnomerno, bez velikih oscilacija temperature, u skladu sa potrebama čoveka. Drugim rečima, visinska raspodela temperature je skoro idealna, a temperatura grejnog tela (poda) je mnogo niža od temperature ljudskog tela. Kod drugih sistema grejanja, vazduh se pregreva u okolini grejnog tela (radijator, TA peć), da bi se postigao efekat zagrevanja drugih delova prostorije. Vazduh se doslovno mora naterati da kruži kako bi se toplota na kraju prenela i na pod. Kod ove vrste zagrevanja veliki deo energije uzaludno se troši na pregrevanje vazduha u višim zonama, pa tako najveću temperaturu imamo na plafonu gde nam grejanje nije potrebno. Vrlo često, naročito kod lošije izolovanih objekata imate situaciju da čak i u zoni sedenja bude prevruće dok je nogama i dalje hladno. 

Efekat „toplih nogu“ najlakše i sa najmanje utrošene energije se može postići podnim grejanjem. Pored toga, isti osećaj ugodnosti se kod podnog grejanja postiže sa 2-3°C nižom temperaturom vazduha nego u prostorijama koje se greju pomoću radijatora. Zahvaljujući tome podno grejanje troši i do 30% manje energije u odnosu na druga rešenja.

grejna mreza
Nexans grejna mreža, foto: www.enerset.rs

Primena grejnih kablova kod sistema podnog grejanja, donela je još jednu inovaciju. Za lakšu instalaciju i za prostorije gde je visina poda ograničena, razvijeni su tanji kablovi koji se isporučuju složeni u jednakim koracima na samolepivu mrežicu. Grejna mreža se izrađuje sa standardnim snagama po jedinici površine. Širina grejne mreže je 50 cm, a Nexans proizvodi modele od 1m2 do 12m2.

Da bi se olakšala montaža sistema za otapanje snega i leda, naročito kada je reč o kolotrazima i pristupnim putevima, kompanija Nexans, ponudila je i grejnu mrežu za spoljnu primenu. Reč je o kablu složenom na fiberglass mrežu, širine 40 cm ili 80 cm i snage 300W/m2.

Kod zaštite od smrzavanja, kablovi se montiraju cev, rezervoar, ventile i druge elemente instalacije prema prethodno proračunatim snagama gubitaka, čime se određuje potrebna linijska snaga grejnog kabla, korak namotavanja i način montaže. Grejni kablovi se često prekrivaju aluminijumskom samolepljivom trakom da bi se povećala dodirna površina grejnog kabla sa elementom koji se štiti od smrzavanja. Nakon montaže grejnog kabla i odgovarajućeg senzora temperature postavlja se termo izolacija. Na taj način, potrošnja energije svedena je na minimum, toplotni gubici takođe, a efekat koji se postiže stavljen u odnos sa potrošenom energijom svrstava ove sisteme u energetski visoko efikasne.

Nekontrolisana eksploatacija fosilnih i čvrstih goriva, zagađenje životne sredine, (p)ostavljaju električnu energiju kao jedini održivi i stabilan energent u budućnosti.

Pretvaranje nuklearne, solarne, energije vetra i vode i drugih obnovljivih izvora (gas, biomasa, termalni izvori…) u električnu energiju,  sve više predstavlja jasan koncept za budućnost i sasvim je izvesno da će električna energija preuzeti primat u snadbevanju u narednim decenijama.

U skladu sa koracima koje preduzimaju razvijene zemlje na ulaganju u obnovljive izvore električne energije, prepoznatljiv je trend „gašenja“ individualnih ložišta i kotlarnica na čvrsta goriva koje zamenjuju ekološkim prihvatljiva i energetski efikasnija rešenja.

U cilju promovisanja energetski efikasnih i ekoloških rešenja u oblasti grejanja Enerset doo nudi grejne kablove i termoregulacionu opremu renomiranih svetskih proizvođača.

 Osim opreme koja je sinonim za kvalitet na svetskom tržištu, svojim kupcima i saradnicima nudimo nov koncept poslovanja u ovoj oblasti koji je zasnovan na kvalitetu usluga koji prate ceo proces od idejnog rešenja, projekta do instalacije grejnog sistema. Za rezultat, krajnji kupac dobija grejni sistem prilagođen potrebama konkretnog projekta, optimizovan u pogledu početne investicije i potrošnje.

Kako bi uspeli na tom putu, svakom projektu pristupamo temeljno bez obzira na veličinu i zahtevnost, prateći dinamiku radova i redosled koraka od zahteva kupca do realizacije. Uz manja odstupanja, polazi se od obilaska terena, upoznavanja sa projektnom dokumentacijom, ukoliko postoji, izrade idejnog rešenja, proračuna, projektovanja do usvojenog rešenja i njegove instalacije.

enerset logo

Enerset d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 144v, 11070 Beograd, Srbija
T: +381 11 63 01 600
M: +381 64 90 90 111
prodaja@enerset.rs
office@enerset.rs
www.enerset.rs