Električno podno grejanje u stambenim i poslovnim zgradama

Upotreba novih tehnologija, ekoloških i energetski efikasnih materijala povećava vrednost objekta i njegovu tržišnu vrednost jer budućim kupcima omogućuje kvalitetniji život i smanjenje troškova za grejanje, hlađenje, održavanje i sl..

Sistem grejanja jedan je od najvažnijih u svakoj zgradi jer obezbeđuje jednu od osnovnih ljudskih potreba, a u zavisnosti od izbora, u mnogome utiče na kvalitet života korisnika.
Takođe, njegova instalacija je veoma važna faza u izgradnji svakog objekta i bitno je da bude izvedena kvalitetno i u što kraćem vremenskom roku.

grejni kablovi
Foto: Enerset / Električno podno grejanje

Električno podno grejanje izlazi u susret potrebama i zahtevima kako budućih korisnika, tako i investitora.

U prethodnim brojevima bilo je dosta reči o prednostima električnog grejanja sa aspekta korisnika: ravnomerna distribucija toplote u prostoru, precizna regulacija temperature u svakoj prostoriji (sa mogućnošću programiranja rada i daljinske kontrole), ne zauzima prostor i dozvoljava unutrašnje uređenje bez ikakvih ograničenja, nema intenzivnog strujanja vazduha, pa samim tim ni podizanja prašine, instalira se u podu pa nema mesta pogodnih za nakupljanje prašine i alergena, olakšava čišćenje i održavanje podova, sprečava pojavu kondeza i vlage…

Sve ove prednosti sa aspekta investitora, znače samo jedno, instalacijom ovog sistema kupci dobijaju više komfora i pogodnosti, manje račune za grejanje, a pošto je radni vek električnog podnog grejanja 30-40 godina i bukvalno ne zahteva nikakvo održavanje ni pripremu za grejnu sezonu, ulaganje u električno podno grejanje opravdava i/ili povećava cenu kvadrata prilikom prodaje ili iznajmljivanja, jer nekretninu čini atraktivnijom sa aspekta kupca.

Kod izgradnje stambenih i poslovnih zgrada, dinamika izvođenja pojedinih radova veoma je važna jer utiče na vreme potrebno za završetak. Dobra organizacija sprečava da radovi ometaju jedni druge, ali nekada je to prosto nemoguće izbeći.

Za razliku od drugih sistema grejanja, električno podno grejanje ne zahteva nikakve instalacije koje se postavljaju kroz celu zgradu pa nema bušenje zidova, ploča…, zbog toga ugradnja grejnih kablova ne ometa druge radove i radnike na gradilištu.

Instalacija se obavlja u svakom stanu i u svakoj prostoriji ponaosob i lako je organizovati montažu u delu zgrade koji je slobodan i gde su podovi pripremljeni. Priprema podova podrazumeva postavljanje termoizolacije i hidroizolacije u vlažnim prostorijama.

Jedino o čemu treba voditi računa jeste da izlivanje košuljice bude sledeća faza nakon postavljanja grejnih kablova. Ni u kom slučaju ne treba dozvoliti nikakve druge radove između te dve faze kako ne bi došlo do mehaničkog oštećenja kablova.

proracun

Da bi se osigurala ispravnost i pouzdanost sistema podnog grejanja, mere se vrednosti strujnog kruga (faza-nula), kao i vrednosti otpora izolacije. Merenja se vrše pre ugradnje grejnih kablova (da se potvrdi fabrička ispravnost), odmah nakon ugradnje i neposredno nakon izlivanja košuljice, a pre postavljanja završne obloge.

Važna napomena: grejni kablovi nisu namenjeni bržem sušenju košuljice i ne smeju se koristiti za to. Tako osušena košuljica bi bila porozna, ispucala i sa vazdušnim džepovima, što ima loš uticaj na termičku provodljivost, pa samim tim i na efikasnost i dugovečnost grejnog sistema.

Priprema podova podrazumeva postavljanje termoizolacije što je svakako jedna od faza u izgradnji svakog objekta pre izrade ravnajućeg sloja. Postavljanje grejnih kablova obično se vrši između ove dve faze radova i na taj način se dobija sistem koji akumulira toplotu u celoj površini i zapremini poda. Eventualno, kablovi se mogu postaviti i neposredno pre završne obloge na izrađenu košuljicu.

Kao i priprema podova, priprema elektroinstalacija za podno grejanje izvodi se u sklopu uobičajenih elektroinstalacionih radova na nekom objektu. Sve što je potrebno jeste da se na mestu predviđenom za termostat postavi dozna Ø60 u koju se dovodi napajanje, a iz poda uvesti dva gibiva creva (jedno za napojni kraj grejnog kabla i drugo za podni senzor).

Podni senzor se instalira zajedno sa grejnim kablovima, a jednom kada su svi radovi gotovi, postavljaju se i termostati i sistem se pušta u rad. Naravno, povezivanje sistema je moguće obaviti i ranije, ali je praktičnije ostaviti ga za kraj, kako drugi majstori ne bi morali da vode računa da ne oštete termostat prilikom završnih radova na zidovima.

Sistem električnog podnog grejanja ne zahteva apsolutno nikakve dodatne prostorije i/ili dodatnu opremu u zgradi (kotlarnice, podstanice, pumpe, spoljne jedinice, bunari…), pa tako oslobađa dodatni prostor za neke druge namene.

Da bi električno podno grejanje ispunilo očekivanja i potrebe krajnjih korisnika, a izgradnja objekta bila ubrzana uz smanjenje investicionih ulaganja, potrebno je pažlivo sprovesti nekoliko faza od ideje do realizacije. Dobra priprema, koordinacija i organizacija radova posebno utiče na skraćenje perioda potrebnog za instalaciju i puštanje rad.

1. Odabir vrste i namene grejanja (osnovno ili dopunsko)
Električno podno grejanje može biti instalirano kao osnovno grejanje ili kao dopunsko grejanje (za efekat toplog poda). Takođe, podno grejanje može biti instalirano u celom stanu ili samo u prostorijama sa keramikom (kuhinje, kupatila, toaleti…)

2. Proračun potrebne snage za svaku prostoriju u zavisnosti od namene grejanja i vrste završne obloge
U zavisnosti od željenog efekta i namene grejanja, kao i namene prostorije i završne podne obloge, određuje se potrebna instalisana snaga u W/m2. Ona se kreće od 80 W/m2 za drvene i laminatne podove, do 150 W/m2 za keramičke podove i vlažne prostorije. Kod dopunskog grejanja, i dobro izolovanih objekata, instalisana snaga može biti i svega 60 W/m2.

3. Odabir grejnih kablova
U zavisnosti od projektovane instalisane snage vrši se odabir grejnih kablova. Bez obzira na projektovanu instalisanu snagu, osnovni zadatak je obezbediti ravnomernu distribuciju toplote u podu. Manja instalisana po m2 znači i manju linearnu snagu kabla, kako bi se obezbedilo optimalno rastojanje između linija kabla. Za manje prostorije i ugradnju direktno ispod keramike često se koriste grejne mreže. Njihova upotreba ubrzava montažu, a zbog konstrukcije su pogodne i kada je visina poda ograničavaljući faktor.

4. Izbor termostata i pozicioniranje u prostoriji
Kod električnog podnog grejanja termostati imaju dvojnu ulogu. Prva i osnovna je da obezbede adekvatnu termoregulaciju i optimizuju rad sistema u skladu sa potrebama korisnika i namenom prostorije. Druga, ali ne manje bitna je estetska funkcija. Termostat kao jedini vidljivi element sistema treba da zadovolji različite ukuse po pitanju unutrašnjeg uređenja prostora. Razvoj novih tehnologija i materijala izbacio je na tržište čitavu paletu različitih modela po pitanju funkcionalnosti, ali i dizajna.

WiFi termostat
Foto: Enerset doo / CUBE WI FI termostat

5. Izrada projekta
Ova faza podrazumeva da se na postojeći projekat ucrtaju pozicije grejnih kablova i termostata sa detaljnim opisom i karakteristikama pojedinačnih proizvoda i ukupnog sistema. Ovo značajno ubrzava montažu jer se u skladu sa projektom i stvarnim stanjem definišu pozicije grejnih kablova i montažnog pribora, udaljenost od zidova, cevi i drugih termobarijera.

6. Instalacija
Koordinacija sa ostalim radovima na gradilištu ključna je za kvalitetnu i efikasnu montažu. Pošto je svaki stan posebna jedinica u svakom smislu te reči, veoma je lako uskladiti radove na pripremi podova i postavljanju grejnih kablova tako da ne ometaju druge radove. Koliko električno podno grejanje ubrzava izgradnju, najbolje govori činjenica da ekipa od četiri obučena instalatera za jedan dan može završiti stan od 60-70 m2, a da ni na koji način ne ometa druge radove koji su u toku.

podno grejanje
Foto: Enerset / Instalacija grejnih kablova

7. Izrada zapisnika, prateće dokumentacije i izdavanje garancije nakon izvršenih završnih merenja i puštanja u rad
Završna faza je izrada zapisnika o merenju i overa od strane nadzora na objektu, izdavanje garancije i druge prateće dokumentacije.

Enerset doo je kompanija čija je delatnost projektovanje, izrada i ugradnja energetski efikasnih i štedljivih grejnih sistema. Konstantan rad na usavršavanju i odabir vrhunskih proizvoda omogućili su da kompaniji Enerset doo iz Beograda da postane prepoznata u ovoj oblasti. Svojim klijentima nudi kvalitetne grejne sisteme koji će kroz uštedu u toku upotrebe vratiti uložena sredstva. Enerset doo nudi rešenja za budućnost prilagođena sadašnjem vremenu i potrebama!

enerset logo

Enerset d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 144v, 11070 Beograd, Srbija
T: +381 11 63 01 600
M: +381 64 90 90 111
prodaja@enerset.rs
office@enerset.rs
www.enerset.rs

Prethodni tekstPITALI SMO Predraga Jankovića iz kompanije Zorka Keramika: Zašto rastu cene podnih obloga?
Sledeći tekstPITALI SMO Jelenu Andrić Grafakos iz kompanije ACO: Koliko rast cena utiče na građevinsku industriju?