Dobar majstor, postojan pod

PODOPOLAGANJE
renoviranje

Prilikom renoviranja objekta, odabir poda je možda i najvažnija odluka koju treba doneti jer sve drugo naleže na njega. Postoji mnoštvo opcija, a odluka zavisi od brojnih faktora: namene prostorija, različitih zahteva korišćenja i održavanja koji se postavljaju, estetskih zahteva, cene, dugotrajnosti itd.

Takođe, često se postavlja i pitanje da li ugradnju poda uraditi u svojoj režiji, ili posao prepustiti profesionalcima?

Iako se veliki deo podnih obloga može, više ili manje komplikovano, ugraditi u sopstvenoj režiji, nekoliko je razloga zašto je posao bolje poveriti profesionalcima. Za početak, profesionalna pomoć može uveliko uticati na pravi odabir same podne obloge. Veliki izbor podnih obloga na tržištu, pa čak i u okviru jednog tipa podne obloge, može uveliko otežati put do pronalaska adekvatnog rešenja. Takođe, u zavisnosti od podne obloge, postoji i niz odluka koje treba doneti, a koje su u vezi sa završnim slojevima i raznim drugim koracima tretiranja, za koje dobar savet dobro dođe.

Magic Floor d.o.o., drveni pod Verdi, projekat ulica Baba Višnjina
Magic Floor d.o.o., drveni pod Verdi, projekat ulica Baba Višnjina

Kao i svaki korak u arhitekturi i građevinarstvu, tako i ugradnja podnih obloga podrazumeva istovremeno sagledavanje velikog spektra različitih faktora i zahteva, kako sadašnjeg trenutka, tako i budućeg života objekta, što je često najbolje prepustiti profesionalcima.

Drugi razlozi koji se tiču angažovanja profesionalaca podrazumevaju prepuštanje posla nekome ko, s jedne strane, poseduje iskustvo i ume da reaguje u situacijama kada ne ide sve po planu, a sa druge strane, poseduje odgovarajući alat. Brojni su slučajevi kada je kvalitet posla direktno zavistan od odgovarajućeg alata, koji se često ne nalazi u spektru proizvoda potrebnim za redovno održavanje doma.

Takođe, ukoliko je renoviranje doma u pitanju, to znači ne samo da treba ugraditi novi pod, nego prethodno treba razmontirati i ukloniti stari, što često ume da bude veoma zahtevan posao, pa i skup. Čak i najelegantnije podne obloge mogu izgledati loše ukoliko se neadekvatno izvedu, tako da je kupovina kvalitetnih podnih obloga direktno ugrožena njihovom neadekvatnom ugradnjom.

Kvalitetna priprema pre polaganja

ADEKVATNA UGRADNJA ne samo da obezbeđuje da podna obloga estetski bude u s
vom punom sjaju, već može i uticati na to da se maksimalno odloži vreme bilo kakvih reparacija i intervencija u budućnosti. Takođe, angažovanje profesionalca podrazumeva uštedu vremena, što u mnogim slučajevima bude presudan faktor.

Ukoliko se pak ugrađuje novi pod u sopstvenoj režiji, postoji niz koraka koje je dobro prvobitno preduzeti. Prvi se naravno tiče odabira podne obloge. Pri odabiru podne obloge treba uzeti u obzir koja prostorija je u pitanju, odnosno koja je njena namena. Zatim, treba obratiti pažnju na frekventnost kretanja u prostoriji, odnosno na opterećenja koja pod treba da trpi i način na koji se koristi, kao i na to da li u prostoriji postoji prisustvo vode i povećano prisustvo vlage, zato što to umnogome utiče i na poželjne karakteristike podnih obloga.

Priprema podne obloge
Priprema podne obloge

Na odabir podnih obloga takođe utiče i nivo zvučne izolacije koji treba postići, odnosno količina zvuka koja se u prostoriji ili van nje proizvodi i nivo izolacije koji je u odnosu na to poželjan. Takođe, utiče i mogućnost alergija, kako ukućana, tako i na materije koje se tretiraju u prostoru, kao i prisustvo kućnih ljubimaca i nivoa higijene koji se u prostoriji zahteva. Naravno, dugotrajnost i zahtevi održavanja su još jedna stavka koju treba imati u vidu, kao i tip podloge na koju se pod polaže, budžet kojim se raspolaže, postojeće denivelacije između prostorija, i temperaturne karakteristike.

Ugradnja u sopstvenoj režiji?

Neki od uobičajenih zahvata koji se preduzimaju pri promeni podnih obloga su obnova drvenih podova od punog drveta, zamena napuklih i oštećenih pločica, reparacija starog linoleuma ili vinila, zamena dotrajalih itisona ili starih laminatnih podova, zamena podnih obloga na stepeništu, kao i potpuna promena odabira podne obloge.

Profesionalna ugradnja podne obloge
Profesionalna ugradnja podne obloge

Budžet je često jedna od vodećih stavki pri ugradnji novih podova, i upravo tu treba biti pažljiv jer često može biti slučaj da se pribegne ugradnji podova u sopstvenoj režiji radi uštede u budžetu, a da to zapravo na kraju bude još skuplje zbog nepredviđenih troškova. Troškovi koji se moraju uzeti u obzir su naravno cena samih podnih obloga, zatim isporuka ili prevoz na adresu, alati i oprema koji su potrebni kako za ugradnju novog poda, tako i za uklanjanje starog ukoliko je zamena u pitanju, i barem 10% posto budžeta dodati za eventualne greške koje treba naknadno sanirati.

LAMINANTNI PODOVI mogu da se ugrađuju u prostorije različitih namena, važno je samo da bude čista i suva podloga. Ipak, laminati nisu dobar izbor za prostorije u kojima je viši nivo vlage, zato što mogu biti klizavi.

Najveći izazov je…

Takođe, laminatne podne obloge mogu se ugrađivati preko postojećih starih podnih obloga, ukoliko su one ravne i u dobrom stanju. Što se tiče ugradnje u sopstvenoj režiji, laminatne podne obloge su relativno zahvalne za to, pa su često i prvo odabir u tom slučaju. Keramičke pločice su podne obloge koje se mogu ugrađivati u bilo koju prostoriju, i sve je češći slučaj da one ne krase samo kupatila i kuhinje već i ostale prostorije. Ipak, zbog svoje cene, uglavnom se ugrađuju tamo gde je neophodno. Takođe, keramičke pločice su hladne, tako da nikada neće biti izbor za dečije sobe i prostorije u kojima se traži toplota boravka. Njihova ugradnja je ipak relativno zahtevna.

Lepljenje keramičkih pločica
Lepljenje keramičkih pločica

Podne obloge od punog drveta se takođe ugrađuju na čiste i suve površine, najčešće drvene, i kao laminati, nisu pogodni za prostorije u kojima je povećan nivo vlage. Pri ugradnji u sopstvenoj režiji najveći izazov je držati pravac ravnim, što može biti dosta zahtevno. Kod odabira drveta za podne obloge važno je odabrati materijal koji je suv, jer svaka vlaga u prisustvu drveta može značiti njegove eventualne deformacije. Parket se relativno često postavlja u sopstvenoj režiji, i naravno, tu postoji nekoliko saveta kojih se treba pridržavati.

Prvo, treba obratiti pažnju na boju, završnu obradu i kvalitet parketa kada je svako prirodno drvo u pitanju, jer s obzirom na to da je prirodni materijal u pitanju, to znači da je svaki njegov komad unikatan i različit od prethodnog. Kod postavljanja parketa, kao i kod brojnih drugih podnih obloga, jako je važno obratiti na uslove koji su u prostoriji u kojoj se vrši postavljanje, odnosno obratiti pažnju da temperatura bude odgovarajuća, kao i vlažnost vazduha.

Priprema podne obloge za postavku parketa
Priprema podne obloge za postavku parketa

PARKET se može postavljati preko različitih podloga koje su suve, čiste i ravne. To mogu biti beton i cementna košuljica, keramičke ili mermerne pločice, već postojeći stari parket ili različite elastične podne obloge koje su u dobrom stanju.

Kada se postavlja na betonsku podlogu treba ostaviti dovoljno vremena da se ona dobro prosuši, i to vreme treba predviteti u vreme radova, a ono može iznositi preko mesec dana. Ukoliko se parket postavlja preko postojećih pločica ili dasaka, treba proveriti da su one dobro pričvšćene za podlogu jer u suprotnom mogu svojim pomeranjem ugroziti i sam parket. Tako se nova podna obloga nikako ne nanosi preko prethodno oštećene, trule drvene podloge ili slično.

Nekoliko je načina ugradnje parketa, a razlikuju se u tome da li se parket lepi za podlogu ili ne. Ukoliko se lepi, koriste se epoksidni i poliuretanski lepkovi koji ne sadrže ni malo vode. Ukoliko se parket ne lepi na podlogu, što je češći izbor, ugradnja je brža i jednostavnija i može se koristiti pod odmah nakon ugradnje, bez čekanja na vreme sušenja.

Ugradnja - gotov parket
Ugradnja – gotov parket

PLIVAJUĆA UGRADNJA PARKETA takođe omogućava prepravke ukoliko dođe do grešaka u postavljanju, te je takođe češći izbor za postavljanje u sopstvenoj režiji.

Ono što je važno imati na umu pri ugradnji parketa je da kada se jednom otpakuje materijal, treba se odmah ugraditi, te se ugradnja vrši u cugu. Treba obratiti na pažnju i na boje i nijanse drveta te unapred rasporediti daske tako da se dobije željeni izgled finalnog poda. Završni radovi su kod parketa nešto zahtevniji, a to je još jedna stavka koju treba imati u vidu pri planiranju postavljanja podne obloge u sopstvenoj režiji.

Autor teksta: Damir Oskomanović