Dekorativni akustični paneli kao zvučni izolator

Zvučna izolacija igra veoma važnu ulogu u građevinskim strukturama ali i našim životima. Ona predstavlja način da se prostori i ljudi koji u njima borave zaštite od suvišne buke. Takođe, u zavisnosti od potreba i namene prostora, zvučna izolacija može imati i ulogu svojevrsnog poboljšivača zvuka u prostoru, kao što je često slučaj u velikim prostorima kao što su različiti auditorijumi.

Obe ove funkcije zvučne izolacije su podjednako važne. Termoizolacija se često koristi i kao zvučna izolacija i u objektima gde je potrebno zaštiti se od zvuka koji dolazi spolja ili iz drugih prostorija objekta, termoizolacija može znatno redukovati zvuke.

Zvučna izolacija može se primeniti na bilo koji deo strukture objekta – od poda do plafona. Ona se može naći u podovima, zidovima, vratima i prozorima, plafonu, krovu…Postoji mnogo oblika zvučne izolacije, od termoizolacije koja se ugrađuje u podove, tavanice i zidove i preuzima i ulogu zvučne izolacije, do specijalnih oblika podova, zidova i podnih i zidnih obloga, zvukoizolacione pene i panela. 

U ovom tekstu uvešćemo vas u svet dekorativnih akustičkih ploča koje su u poslednje vreme veoma popularne i koriste se za zvučnu izolaciju ali i kao paneli za poboljšavanje zvuka. Bez obzira da li je u pitanju poslovni prostor, bar, restoran, dakle javni ili privatni objekti, dekorativne akustične ploče na zidu ili plafonu izgledaće kao umetničko delo za sebe.  

Akustične ploče su specijalne ploče koje prostoru obezbeđuju zaštitu od buke i zvukova. One su napravljene su od specijalnih zvukoizolacionih materijala. Koriste se u auditorijumima, holovima, svečanim salama i salama za sastanke, bibliotekama, sudovima, studijima za snimanje i muzičke probe i na mnogim drugim mestima na kojima je zaštita od zvukova i buke potrebna.

Kao i drugi tipovi zvučne izolacije, akustične ploče imaju podjednako važnu ulogu i kao poboljšivači zvuka. Ovo je posebno važna funkcija u prostorima kao što su konferencijske dvorane i različiti poslovni kao i drugi prostori u kojima je od presudnog značaja da se zvuk nesmetano prostire i reči budu lako razumljive. 

Akustični zvukoizolacioni paneli koriste se kako bi se redukovala buka ili indirektni zvuk. Ovi elementi mogu biti obešeni o plafon, zakačeni za zidove ili postavljeni unutar šupljina u konstrukciji objekta ili ispod krova.

Osim svoje praktične namene, u poslednje vreme se sve više misli i o njihovoj estetici. Tako danas možemo videti mnoštvo elemenata na zidovima koji prvenstveno izgledaju dekorativno a tek kad smo proveli izvesno vreme uživajući u njihovoj lepoti shvatamo da itekako imaju praktičnu namenu.

Praktična ali i estetska namena ovih panela ogleda se u njihovoj primeni u prostorima gde se okuplja veliki broj ljudi kao što su škole, auditorijumi, višenamenske hale, kancelarijski prostori, holovi, konferencijske dvorane, restorani, kantine, recepsije, javni prostori, muzički studiji i slično.

Zvuk može poticati unutar samog prostora koji želimo ili imamo potrebu da izolujemo, iz obližnje prostorije ili iz spoljašnjeg prostora. Od nivoa buke, dimenzija i proporcija prostora i efekta koji se želi postići zavisiće i izbor i pozicija akustičnih ploča. Naravno, prostor koji se nalazi blizu konstantnog izvora buke imaće veću potrebu za kvalitetnijom zvukoizolacijom.

Akustični paneli koji istovremeno imaju i estetsku funkciju mogu biti napravljeni od najrazličitijih materijala. To mogu biti kombinacije drveta i vune, specijalne sintetičke pene oblikovane u određene forme, kuvana vuna i filc, guma, fiberglas, mineralna vuna kao i mnogi drugi materijali. Često se dešava da se akustički paneli izrađuju od recikliranih materijala što im daje ekološku dimenziju kojom se mnogi proizvođači ponose.

Akustični zidni paneli mogu se montirati na plafone ili zidove, dakle na površine kojima se ne hoda. Ukoliko želite i u imate potrebu da instalirate akustične panele u prostorima u kojima boravite uzmite u obzir količinu buke koja treba da bude apsorbovana jer je najvažnije da paneli odgovaraju svojoj primeni i ulozi koja može biti višestruka – može se javiti potreba da paneli apsorbuju, reflektuju ili rasipaju zvuk po prostoru.
Kako bi se ilustrovale različite zvučne potrebe prostora mogu se navesti primeri biblioteke, koncertne dvorane i konferencijske sale u nekoj kompaniji.

U biblioteci – ili bar u tihim sobama modernih biblioteka u kojima ipak ne vlada toliko velika tišina kao u klasičnim bibliotekama – je potrebno postići što manji stepen buke i prigušiti sve moguće zvukove kako se ne bi ometali ljudi koji u ovim prostorima uče ili obavljaju neke druge zadatke koji zahtevaju tišinu.

U auditorijumu, sa druge strane, postoji potreba da se ono što se dešava na sceni ili za govornicom nesmetano prostire po prostoru i u ovome u velikoj meri, pored dimenzija i proporcija prostora, pomažu i akustične ploče. U konferencijskim salama gde se odvijaju poslovni sastanci i kolegijumi potrebno je obavljati razgovore i izlaganja normalnim tonom koji se ravnomerno prostire po prostoru i koji je razgovetan.  

Kada se utvrdi osnovna uloga panela pristupa se biranju vrste i oblika panela. Na ovom stepenu odabira panela mogu se napraviti zaista interesantni izbori. U zavisnosti od potreba možete odabrati materijal od kojeg je panel napravljen. Različiti materijali mogu imati različitu strukturu i teksturu i izgledaće drugačije.

Od jednostavnih panela u jarkim ili neutralnim bojama koji će efikasno upijati zvuk do 3D zidnih obloga koje će izgledati poput umetničkih dela kada ih postavite na zid, mogućnosti zaista mogu biti različite i mogu dati različite efekte. Naravno, prilikom odabira mora se voditi računa o stilu enterijera u koji se dekorativne akustične ploče postavljaju i o tome da li se želi postići kontrast ili uklapanje u unutrašnji prostor.

Naravno, mora se voditi računa i o tehničkim detaljima kao što su metodi i lakoća instalacije što može zavisiti i od podkonstrukcije na koju panele kačimo, bilo da je reč o zidu ili plafonu.

Održavanje panela je još jedna stavka na koju se mora obratiti pažnja. Materijali od kojih su napravljeni akustični paneli su često porozni i moraju se češće održavati i štititi od prašine kako bi ambijent prostora u koji se postavljaju bio zdrav i svež. O ovome posebno treba voditi računa kada taj prostor koriste osobe koje su alergične na prašinu.

Međutim, akustične ploče nisu rezervisane samo za korišćenje u unutrašnjem prostoru. Ukoliko su izrađene od materijala koji su otporni na uticaj vode i vlažnosti vazduha kao i drugih klimatskih uticaja, ove ploče mogu se koristiti i u eksterijerima. U ovom slučaju, može se zamisliti njihova veoma efikasna i u dekorativnom smislu veoma efektna primena u prostorima kao što su školska dvorišta, dečija igrališta i dvorišta zdravstvenih objekata kao što su bolnice.

Bez obzira na primenu ovih ploča, jedno je sigurno: one su veoma moderne i sve više u trendu. Doprinose kvalitetu života i rada omogućavajući korisnicima prostora da nesmetano funkcionišu istovremeno pružajući savršen pogled na zid ili plafon.