Balance Pro RE-EVOLUTION – 100% Made in Italy

IMPERTEK
DISTANCERI ZA UZDIGNUTE PODOVE

Kompanija Impertek, specijalizovana za distancere za uzdignute podove, ponovo nas zadivljuje svojim novim proizvodom, distancer Balance Pro.

Revolucija dostupna svakom, zahvaljucjući sistemu koji pokriva visine od 25 do 1025 mm, sa svestranim glavama distancera koje automatski mogu da koriguju pad nejednakih površina ili da budu blokirane radi garancije stabilnosti kod najkompleksnijih postavljanja uzdignutog poda.

Nova Balance Pro linja zadovoljava bilo koji zahtev za postavljanje uzdignutog poda. Ovaj novi proizvod pokriva zahtevne visine i zahvaljujući revolucionarnom sistemu “all in one”, glava distancera se može koristiti ili da automatski reguliše pad ili da bude čvrsto pričvršćena. Ubacivanjem prstena u glavu držača, može se čvrsto blokirati naginjući pokret sistema autoregulacije pada, dok prsten za blokiranje nagiba dozvoljava da se usidri mehanizam nagibanja glave distancera Balance Pro tako što time postaje apolutno fiksna i tako povećava stabilnost kod kompleksnih postavljanja.

Nova Balance Pro linja zadovoljava bilo koji zahtev za postavljanje uzdignutog poda
Nova Balance Pro linja zadovoljava bilo koji zahtev za postavljanje uzdignutog poda

Balance Pro se predstavlja kao najsvestraniji i jednostavan proizvod za polaganje uzdignutih podova, zahvaljujući višebrojnim prednostima kao što su: automatsko nivelisanje pada do 5% (sa mogućnošću da se dostigne 10% korišćenjem naših korektora pada), regulacija visina od 25 do 1025 mm sa smanjenim brojem držača, podešavanje visine od gore putem jakog TOPKey-a i velika gama glava držača za keramičke pločice i deking.

Podešavanje visine od gore pomoću jakog TOPKey-a
Podešavanje visine od gore pomoću jakog TOPKey-a

Kao i za ostale distancere iz game Imperteka i za Balance Pro je raspoloživa glava za brzo fiksiranje sa kukicom Easy Click aluminijumskih lajsni kod sistema Rail System o kojem smo opširnije pisali u prethodnom broju časopisa “Podovi”.

Poseban oblik mehanizma autoleveling sistema kod Balance Pro, je plod istraživanja i razvijanja, i dozvoljava realizaciju postavljanja uzdignutih podova na sam vrh tržišta, kako zbog brzine postavljanja tako i zbog stabilnosti korišćenja gotovog uzdignutog poda.

Impertek još jednom zadivljuje inovacijama i ponovo dokazuje da je top brend Made in Italy distancera za uzdignute podove što omogućava realizaciju bilo kakvog uzdignutog poda sa keramikom, dekingom, kamenom itd.

logo impertek

IMPERTEK Srl
Via Po 507, 30022 Ceggia-Venezia, Italy
T. +39 0421 322 525
www.impertek.com

Zastupnik za Srbiju – kancelarija:
Filipa Višnjića 17A, 21000 Novi Sad
gitadespotov@gmail.com