ACO – Vatrootporni poklopci

ACO Vatrootporni poklopci ili protivpožarni poklopci (FR – fire resistance) su dizajnirani i razvijeni da ponude praktičan i siguran pristup prostorijama u podu. Kada je zatvoren ACO vatrootporni poklopac otporan je na vatru i značajno doprinosi zaštiti zgrade i konstrukcija u slučaju požara. Integritet vatrootpornosti izvršila je i procenila ovlašćena laboratorija PAVUS a.s. (ovlašćeno telo AO 216) prema standardima EN1634-1 + A1, EN 1363-1, ČSN 73 0810, sa klasifikacijom vatrootpornosti E120, EI145, EI245.

ACO TopTek UNIFACE vatrootporni (FR) poklopci

Poklopci za ugradnju završnog poda po želji (pločice, beton,..)

Karakteristike:

 • Otpornost na vatru E120, EI1120, EI2120 (testirano prema EN 1634-1 + A1, EN 1363-1, ČSN 73 0810) sa vatrootpornom opremom
 • Poklopci su opremljeni zaptivkom
 • Zadovoljava deklarisanu klasu opterećenja do N250
 • Toplo pocinkovani blagi čelik (≥ 60 mm cinka) ili nerđajući čelik – pikopasiviziran
 • Lako otvaranje nakon ugradnje
 • Manje trenja između okvira i poklopca
 • Bez oštrih ivica – poboljšana bezbednost
 • Nanošenje betona C35/45 u poklopac
ACO TopTek UNIFACE vatrootporni (FR) poklopci
ACO TopTek UNIFACE vatrootporni (FR) poklopci / foto: ACO građevinski elementi d.o.o.

ACO TopTek PAVING vatrootporni (FR) poklopci

Poklopci za ispunu kamenom ili popločanjem.

Karakteristike:

 • Otpornost na vatru E120, EI145, EI₂45 (testirano prema EN 1634-1 + A1, EN 1363-1, ČSN 73 0810) sa vatrootpornom opremom
 • Tipski ispitan i sertifikovan prema EN 124
 • Opremljen zaptivkom
 • Otporan na koroziju – toplo pocinkovani meki čelik
 • Bezbedna ugradnja koja štedi vreme
 • Bez rizika – nosivost je uvek zagarantovana
 • Dostupna dubina ležišta od 80 mm
 • Osiguran od pomeranja u ramu sopstvenom težinom
 • Verzija od nerđajućeg čelika dostupna na zahtev (1.4301 ili 1.4571)
ACO TopTek PAVING vatrootporni (FR) poklopci
ACO TopTek PAVING vatrootporni (FR) poklopci / foto: ACO građevinski elementi d.o.o.

ACO TopTek SOLID vatrootporni (FR) poklopci

Poklopci sa punom pločom sa protivkliznom površinom.

Karakteristike:

 • Otpornost na vatru E120, EI45
 • Tipski ispitan i sertifikovan prema EN 124
 • Otporni na koroziju
 • Bezbedna ugradnja koja štedi vreme
 • Bez rizika – nosivost je uvek zagarantovana
 • Dugotrajan
ACO TopTek SOLID vatrootporni (FR) poklopci
ACO TopTek SOLID vatrootporni (FR) poklopci / foto: ACO građevinski elementi d.o.o.

ACO SERVOKAT GD vatrootporni (FR) poklopci

Poklopci sa olakšanim otvaranjem sa gasnim mehanizmom.

Karakteristike:

 • Otpornost na vatru E120, EI1 60, EI2 60 (testirano prema EN 1634-1 + A1, EN 1363-1, ČSN 73 0810) ) sa vatrootpornom opremom
 • Tipski ispitan i sertifikovan prema EN124:2015
 • Zadovoljava deklarisanu klasu nosivosti B125 i D400
 • Toplo pocinkovani meki čelik
ACO SERVOKAT GD vatrootporni (FR) poklopci
ACO SERVOKAT GD vatrootporni (FR) poklopci / foto: ACO građevinski elementi d.o.o.

aco logo 130px za potpis

ACO 
građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb,
22314 Krnješevci, Stara Pazova
T. +381 22 811 580
F. +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs