Taktilne staze za bezbedno kretnje slepih i slabovidih

Proizvodnja taktilnih pomagala namenjenih slepim i slabovidim osobama su ono čime se bavi Dizajnbiro-TAKTIL koji je jedini proizvođač taktilnih pomagala na Balkanu.

Proizvodimo:

  • tekstilne staze (gumene, INOX)
  • reljefne orijentacione planove sa informacijama na Brajevom pismu
  • Reljefne oznake na vratima i rukohvatima sa informacijama na Brajevom pismu
  • grafičke oznake pristupačnosti.

Reljefni orijentacioni planovi služe za informisanje slepih o rasporedu prostorija i pružanju trase taktilnih staza u prilagođenom objektu, sa reljefno iscrtanim osnovama objekta i sa informacijama na Brajevom pismu.

Trasa taktilnih staza služi za sigurno i nezavisno kretanje slepih i slabovidih osoba.

Reljefne oznake sa informacijama na Brajevom pismu za vrata, na rukohvatima i sl. služe za informisanje slepih dokle se stiglo u prilagođenom prostoru i da li su stigli do željenog prostora.

Staze za slepe i slabovide
Prohromske (INOX) anker staze INOX L300-A / foto: Taktil d.o.o.

Grafičke oznake propisane pravilnicima o prilagođavanju imaju zakonsku obavezu obaveštavanja svih korisnika prostora da je taj prostor prilagođen za osobe sa posebnim potrebama i igra značajnu inkluzivnu ulogu u zajednici.

Svi gore navedeni taktilni proizvodi tj. taktilna pomagala čine neraskidim sklop – sistem povezanih elemenata koji čine jedinstven prilagođen prostor potrebama slepih i slabovidih osoba. I nerazdvojivi su, jer ako se koriste pojedinačno ne pružaju potpunu sigurnost i potpunu samostalnost slepim i slabovidim osobama.

Staze za slepe i slabovide
Unutrašnje gumene taktilne staze / foto: Taktil d.o.o.

Naši proizvodi poseduju sertifikate o antikliznosti. Ispitivanja su vršena na akreditovanom institutu za ispitivanje građevinskog materijala TZUS Prag. Evropska komisija NOBO za prijem i izdavanje upotrebnih dozvola za infrastrukturne objekte na železnici, dala je saglasnost i upotrebnu dozvolu za ugradnju naših taktilnih pomagala na železničkim objektima brze pruge na relaciji Beograd – Novi Sad. Projekat je realizovan u saradnji sa Kineskim železnicama kao glavnim izvođačem.

Orijentacioni plan za slepe i slabovide
Orijentacioni plan za slepe i slabovide / foto: Taktil d.o.o.

Referentna lista Dizajn-TAKTIL broji 50 objekata u regionu sa ugrađenim taktilnim pomagalima firme. Rađeni su javni objekti: Međunarodnih aerodroma, železničkih i autobuskih stanica, bolnica, domova zdravlja, fakulteta, trgova, trotoara ulica, javnih ustanova, opštinskih uprava, sudova, međunarodne organizacije, sportski objekti, domovi za stare osobe…

Većina poslova odrađena u kooperaciji sa građevinskim firmama Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, Hrvatkse…

Taktil logo

DIZAJNBIRO TAKTIL d.o.o.

Rabrenovački put b.b., 31330 Priboj
T. +381 33 24 45 719
M. +381 64 15 34 804
E-mail: dizajnbiro@gmail.com
Web: www.taktilnestaze.rs