Zaštita podova u farmaceutskoj industriji

Proizvodnja i laboratorije u farmaceutskoj industriji zbog svoje kompleksnosti su veoma osetljive na nečistoće i bakterije. Zato je neophodne da sve površine, bilo da su zidne ili podne, mogu lako da se održavaju.

Kompanija Tikkurila nudi širok spektar premaza koji su pogodni za primenu u farmaceutskim prostorijama. Fontefloor EP 100 je vodorazredivi epoksi premaz iz grupe ekoloških proizvoda koji nemaju neprijatni miris i štetna isparenja i stoga su bezopasni po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Tikkurila - Fontefloor EP 100
Tikkurila – Fontefloor EP 100

Bitna prednost vodorazredivih premaza za zaštitu podova u odnosu na konvencionalne premaze je činjenica da ostaju neškodljivi i tokom dalje eksploatacije tretiranih površina. Predstavlja idealno rešenje za podove i zidove koji su izloženi blagim mehaničkim i hemijskim delovanjima.

Važno je napomenuti da se proizvodi iz Fontefloor linije mogu kombinovati sa nekim od proizvoda iz Temafloor linije, a sve u korist postizanja bolje i dugotrajnije zaštite. Za teže uslove kompanija Tikkurila preporučuje sisteme Temafloor 3000 i Temafloor 4000, koji su po svim svojim karakteristikama veoma otporni a ujedno jednostavni za održavanje.

Primenom proizvoda iz linije Temafloor i Fontefloor ne samo da povećavate stepen zaštite, nego i podižete higijenu Vaših prostorija na jedan viši nivo, jer proizvodi iz ovih programa će Vam omogućiti da veoma lako uklonite sa površina sve one nečistoće koje Vam onemogućuju da uslovi za rad budu optimalni. Kombinacijom vodorazredivih epoksi i poliuretanskih premaza smanjuje se nivo isparljivih organskih jedinjenja i samim tim su ekološki prihvatljiva i lakša za apliciranje.

Tikkurila - Fontefloor EP 100 WB epoksi
Tikkurila – Fontefloor EP 100 WB epoksi

Usklađujući svoje sisteme sa standardima koji se postavljaju na globalnom nivou a sve u kontekstu očuvanja životne sredine, Fontefloor linija proizvoda je trend koji će svakako u budućim vremenima odigrati ključnu ulogu u industriji boja i lakova.

Ukoliko imate dilemu u vezi sa izborom proizvoda za zaštitu podova, besplatnu stručnu pomoć možete dobiti u Tikkurila Color Studiju u Novom Sadu i Beogradu.

Tikkurila official distributor logo

Gudmark Group d.o.o.
Hajduk Veljkova bb, 15000 Šabac
T. +381 15 368 851
info@gudmarkgroup.com
www.gudmarkgroup.com
www.zorkakolor.com