NormAG: Software za građevinarstvo

U prethodnom broju objasnili smo tri osnovna segmenta programskog paketa NormAG 2008 (baze normativa i izdrada predmera i predračuna; građevinska knjiga i situacije; veza sa drugim softverima). Detaljnije informacije, besplatan download softvera i potrebnih komponenti možete potražiti na sajtu www.agtim.com

Sada ćemo se više pozabaviti funkcionisanjem programa NormAG 2008, kroz faze primene. Faza PROJEKTOVANJA:  Davno iza nas su ostali trouglovi, šine za crtanje, rapidografi … zamenili su ih Auto Cad, ploteri, skeneri, … sada su tu 3D softveri za projektovanje (ArchiCAD, Revit, i dr), a među ostalim inovacijama u projektovanju koje nas čekaju u budućnosti svakako jesu BIM (Building Information Modeling), Smart Building i sl.

Kako se tu snalazi NormAG. Vaš projekat modelovan u gore pomenutim 3D programima, uvezen u NormAG omogućava direktno čitanje količina najvažnijih elemenata objekta (zidovi, stubovi, ploče, …) i upotreba tih podataka za izradu Predmera i predračuna radova. Pored pomenutog načina rada, NormAG vam omogućava i više ad-hoc rešenja brzog sastavljanja predmera i predračuna radova, NormAG CALC MMX, je skraćena verzija NormAG paketa i veliku primenu nalazi u projektantskim firmama. Jednostavnošću, brzinom sastavljanja izveštaja i automatskim prelomom štampe nateraće vas da zauvek zaboravite rad u office programima. Izveštaje nastale u NormAG programima, možete elektronskim putem proslediti na dalju obradu ka sledečim fazama.

Faza KALKULACIJA i IZVOĐENJA: Pre faze izvođenja radova svakako predhodi, prijem i obrada ponuđenog tendera. NormAG ovde ima više mogućnosti. Prvo je prijem NormAG fajla od investitora ili projektanta koji je automatski uvoziv u NormAG (za izvođača i za nadzor). Za one tendere koji dolaze u Excel fajlu postoji rešenje za automatski uvoz u bazu kroz NormAG program pod nazivom XLS Import, koji se isporučuje kao sastavni deo paketa. Nakon faze kalkulacija i izrade ponude, otvaraju se potrebe za uvidom u planirane količine materijala, rada i opreme i troškove koje oni stvaraju. Analizirane pozicije radova sa sobom dalje kroz rad vuku sve potrebne resurse materijala, radne snage i opreme.

Resursi su uvek dragocene informacije, a NormAG ih koristi na više polja, jedno od tih je i Dinamika radova. NormAG je u mogućnosti da direktnim povezivanjem sa vodećim programima za praćenje projekata Primavera i MS Project , u ove programe preslika sve ugovorne stavke kao aktivnosti, potrebne resurse po svakoj poziciji i pretpostavljeno trajanje radova. Što korisniku dalje u mnogome pojednostavljuje rad, tj. obezbeđuje mu sve potrebne informacije za početak rad.

Drugi tok našeg projekta nas vodi na gradilište. Predmer i predračun radova takođe elektronskim putem dolazi do gradilišta, gde se u NormAG-u ili AGknjizi vode obračunski listovi Građevinske knjige kao najvažniji dokument na gradilištu. Građevinska knjiga se kreira po obračunskim periodima, sa svim potrebnom dokaznicama količina izvedenih radova.

Logična posledica GK je izrada mesečnih Situacija. Situacije nastaju kao automatski izveštaj kumulativno sakupljenih količina radova iz obračunskih listova GK. U slučaju da se listovi gk ne vode u elektronskom obliku, već nam dolaze kao pisani dokument, NormAG predviđa rešenje i za taj slučaj. Situacije se mogu voditi u NormAG-u direktno unosom izvedenih količina u kumulativnom ili ređe mesečnom sistemu rada. Količinu i stepen izvedenih radova možemo pratiti kroz NormAG koristeći izveštaj Konačni obračun (višak – manjak) radova.

U ovom automatskom izveštaju program upoređuje ugovorene stavke iz predmera i predračuna sa količinama izvedenih radova po situacijama i tabelarno za svaku poziciju po na osob prikazuje da li je ta stavka izvedena u projektovanoj količini ili u manjoj ili većoj količini od ugovorene, i daje prikaz materialnog  i finansijskog viška ili manjka izvedenih radova. Mogućnosti koje vam NormAG pruža su zaista široke, bilo da se vi i vaša firma bavite projektovanjem, investiranjem, nadzorom a naročito izvođenjem radova. NormAG sa svojm izveštajima će ispratiti sve faze u stvaranju vašeg objekta.

NormAG kao program nije pravljen da radi sam za sebe, već je svojim konceptom predviđen da sarađuje sa drugim softverima, od kojih smo neke naveli u gornjem delu teksta. Međutim u sferi modernog poslovanja, u okruženju velikih informativnih sistema NormAG se fantastično snalazi. Koristeći prirodu otvorenih fajlova (XML) kao sistem komunikacije sa drugim programima, NormAG omogućava eksport svojih izveštaja ka informativnim sistemima za praćenje poslovanja (ERP), ka programima za knjigovodstvo i drugim programskim rešenjima. Više o ovoj komunikaciji čitajte u sledećem broju časopisa. Do tada, posetite www.normag.rs upoznajte se sa programom NormAG 2008, pratite i učestvujte u njegovom razvoju.

Prethodni tekstSanacija pukotina u košuljicama
Sledeći tekstAlpodov mali pojmovnik A-C