Uživajte u tišini – Masivna gradnja pozitivno utiče na zdravlje

Godinama unazad, studije koje se sprovode u Baumit Istraživačkom parku Viva dokazuju uticaj građevinskih materijala na kvalitet života. Pored ispitivanja koja podrazumevaju opšte parametre materijala, proučava se i uticaj masivnosti zidova, tavanica i podova. Građevinske komponente sa velikom toplotnom inercijom, kao što su zidovi od čvrstog materijala, estrih i gips, mogu da apsorbuju, akumuliraju i oslobađaju toplotnu energiju prilikom pada temperature (ponašaju se kao kaljeva peć). Tako se prostorije posle provetravanja zimi mnogo brže ponovo zagreju, dok leti duže ostaju prijatno sveže.

Baumit Healthy Living logo

Čvrsti podovi

Kada govorimo o toplotnoj inerciji podova, podovi od čvrstih materijala mogu da amortizuju hladnoću i toplotu duže od 12 časova, dok se kod lakih konstrukcija ovaj potencijal istroši posle veoma kratkog vremena.

Masivna gradnja pozitivno utiče i na zvučnu izolaciju, jer se kod masivnijih konstrukcija buka bolje prigušuje i sprečava. Dodatno, građevinski materijali proizvedeni u kompanji Baumit uglavnom se sastoje od prirodnih mineralnih materija, tako da doprinose odsustvu zagađujućih supstanci iz vazduha u enterijeru.

BAUMIT PODOVI

Kada govorimo o proizvodima za formranje podova, posebno se izdvaja Baumit samoizravnavajuća masa Baumit Nivello Quattro, koja sadrži specijalno ’’Casubi’’ vezivo. Kad je potrebno izravnati podove, mase za nivelisanje su najbolje rešenje. Osim što su brze za primenu i jednostavne za rukovanje, stvaraju savršenu podlogu za postavljanje pločica i drugih podnih obloga.

Baumit mase za nivelisanje su uvek savršen izbor za sve vrste podova. Samoizravnavajuća masa Baumit Nivello Quattro je veoma brza, čvrsta i pogodna za podno grejanje, što je čini idealnim za svaku primenu. Pogodan je za primenu u zatvorenom prostoru u debljinama od 1-20 mm, a postavljanje podnih obloga je moguće nakon 24h!

Baumit Solido estrisi su klasici svoje vrste. Njihov dokazani visoki kvalitet čini ih pogodnima za sve konvencionalne primene. Ovaj unapred zamešan cementni estrih pogodan je za plivajuće, klizne ili kompozitne podove. Takođe je pogodan za primenu sa podnim grejanjem i za spoljnu upotrebu, bez potrebe dodatka aditiva.

Novitet u ponudi je Baumit Rapido 1 – specijalni, gotovi zamešani cementni estrih, klase CT-C30-F6. Nakon 24 sata moguće izvoditi podopokrivačke radove svim vrstama obloga (keramika, kamen, laminat, parket) – zavisno od klimatskih uslova.

Baumit Rapido 1, Nivello Quatro i Solido 225
Foto: Baumit Rapido 1, Nivello Quatro i Solido 225

EMICODE

EMICODE je zaštićena ekološka oznaka za klasifikaciju građevinskih proizvoda sa niskim vrednostima štetnih emisija. EMICODE daje smernice za zdravlje potrošača i zaštitu životne sredine za potrebe ocene i izbora hemijskih građevinskih proizvoda.
Proizvodi Baumit Nivello Quattro, Solido E225 i Rapido 1 poseduju premijum kategoriju ove oznake – EMICODE EC1 plus.

FAKTORI UTICAJA
“Ne postoji zamena za masu.“

Čvrsti građevinski materijali ponašaju se, sa jedne strane, kao akumulator koji apsorbuje, akumulira i oslobađa energiju. Prema tome prostorije sa velikom toplotnom inercijom mnogo se sporije pregrevaju i mnogo se sporije hlade. Čvrsti građevinski materijali tako imaju direktan uticaj na faktor fizičke dobrobiti u prostorijama i objektima. Masivna gradnja pozitivno utiče i na zvučnu izolaciju, jer se buka bolje prigušuje i sprečava. Pored toga, ovakvi građevinski materijali uglavnom se sastoje od prirodnih mineralnih materija, tako da doprinose odsustvu zagađujućih supstanci iz vazduha u enterijeru.

1. Zvuk

Objekti se nalaze pod uticajem raznih zvukova iz spoljašnje sredine, kao što su buka koja dolazi sa ulice, od prolaznika i iz okruženja. Unutar objekta, na okruženje koje podstiče fizičku dobrobit utiču, s jedne strane, susedi (npr. zvuk koraka), mada važnu ulogu igraju i unutrašnji zidovi. Generalno govoreći, u kućama od betona spoljna buka se opaža samo kao upola glasna u odnosu na kuće napravljene od drvene konstrukcije i gipsanih ploča. Fasadni termoizolacioni sistemi takođe doprinose boljoj zvučnoj izolaciji.

Baumit građevinski materijali
Foto: Baumit građevinski materijali

2. Oscilacije u temperaturi

Brzo hlađenje prostorija zimi, odnosno visoke temperature leti, dovode do mnogo različitih osećaja u našem organizmu i mogu negativno da utiču na udobnost spava- nja i oporavak organizma. Toplotna inercija igra važnu ulogu jer odgovarajući građevinski materijali zbog svoje mase mogu da pomognu da se ovi efekti amortizuju odnosno ujednače kroz akumulaciju toplote.

3. Štetne emisije

Energetski efikasna gradnja često podrazumeva i gradnju objekata koji ne propuštaju vazduh, usled čega se sve zagađujuće materije duže zadržavaju u prostorijama. Sada je zamena unutrašnjeg vazduha spoljašnjim mnogo manja nego u starim objektima. Prema tome, moderni objekti postavljaju mnogo veće zahteve u pogledu građevinskih materijala nego što je to bio slučaj u prošlosti. Utoliko više dobija na važnosti izbor odgovarajućih građevinskih materijala, koji treba da budu bez zagađujućih materija, na mineralnoj bazi i „da dišu“.

Baumit logo

BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs