Teme: poslovni prostor

Montažni kontejneri

Montažni kontejneri kao rešenje za poslovni prostor

Pokretanje biznisa je ozbiljan izazov, nije jednostavno da se od ideje stigne do realizacije biznis plana i pokretanja biznisa koji, verovatno, predstavlja ostvarenje najveće...
Radne stolice na podovima

Radne stolice i zaštita podova od ogrebotina

U modernim radnim okruženjima, kancelarijske stolice su esencijalni deo opreme, ali i potencijalni izvor oštećenja podova. Kancelarije su mesta gde provodimo veliki deo svog...
Tepisi i otirači prema Vašoj želji i dizajnu!

Tepisi i otirači prema Vašoj želji i dizajnu!

Tepisi i staze nude vrhunsku fleksibilnost i kreativnu nezavisnost kada je pitanju dizajn enterijera. Vi kod nas ne kupujete tepih kao što biste ga...
Poslovni prostor kompanije Knjaz Miloš, projekat: MAIN Architects

projekat: Poslovni prostor kompanije Knjaz Miloš

U ovom tekstu predstavićemo projekat poslovnog prostora kompanije Knjaz Miloš u Beogradu, kao projekta sa karakterističnim dizajnerskim i funkcionalnim rešenjima podova i upotrebom raznovrsnih...
Sala za sastanke

projekat: Poslovni prostor kompanije Bloomberg Adria Beograd

MAIN architects projektuje autorske i jedinstvene poslovne prostore koji poslovanju naših klijenta daju dodatnu vrednost. Poslovne prostore projektujemo u odnosu na svakog našeg klijenta,...
Ntgrate podne obloge za poslovni prostor

Idealan izbor za komercijalne prostore – Od poda do plafona!

Predstavljamo vam Ntgrate podne obloge visokih performansi koje kombinuju izgled tekstila sa izdržljivošću tvrdih površina. Površinski sloj obloge odaje utisak tekstila, dok je poleđina...
SIKA / Industrijske podne obloge

Podovi u poslovnim prostorima – Poliuretanski podovi

U poslovnim prostorima se kao podne obloge koriste prirodni materijali, ali sve češće i oni sintetički, koji svojim karakteristikama ispunjavaju sve potrebne tehničke i...
Ulje za parket - Rubio Monocoat

Podovi u poslovnim prostorima – Drveni podovi

Jedan od važnih činilaca poslovnih objekata jesu i podovi, jer mogu doprineti kako lakšem funkcionisanju i komforu, tako i lepšem utisku. Budući da su poslovni...
Foto: TARKETT / www.tarkett.rs - LVT pod, stomatološka ordinacija u Zagrebu

Podovi u poslovnim prostorima – LVT podovi

Produktivnost na radnom mestu biva uslovljena mnogim faktorima, poput raspoloženja, čilosti i motivacije, stresa, poslovnog okruženja, kolektiva, vrste i obima obaveza, odgovornosti, tipa posla....
tepison

Podovi u poslovnim prostorima – Tepisoni

Podovi u poslovnim prostorima svojim performansama moraju odgovoriti potrebama i nameni samih prostora. Važno je takođe imati na umu da i pod radnog prostora...
Laminat u kancelarijskom prostoru

ANKETA: Koju podnu oblogu imate u kancelariji?

Opremanje poslovnih prostora i kancelarija danas postaje sve složenije i jedna od ključnih odluka je upravo izbor podne obloge. Stoga, dizajneri enterijera posebnu pažnju...
marmoleum

Linoleum – Za kancelarije, prodajna mesta, butike, showroom-ove

Zahvaljujući svojim performansama, linoleum može odgovoriti potrebama komercijalnih objekata, poput kancelarija, prodajnih mesta, butika ili showroom-ova, kako u pogledu ispunjenja tehničkih, tako i estetskih...
Enterijer moderne kancelarije

Podni dizajn naglašava status svake kompanije

Tepisoni u poslovnom prostoru u dizajnerskom smislu mogu biti više ili manje decentni, i moraju se uklopiti u kompletno dizajnersko rešenje prostora. Tepisoni za poslovni prostor su kompaktnije i izdržljive strukture, koji uspešno odolevaju intenzivnom habanju u javnim prostorijama u kojima je prisutna velika frekvencija hodanja.

 

Enterijer hodnika hotela

Pod­na oblo­ga za po­slov­ne pro­sto­re i ho­tel­ske objek­te

Ure­đi­va­nje en­te­ri­je­ra po­slov­nih i jav­nih pro­sto­ra pred­sta­vlja po­se­ban iza­zov. Spe­ci­fič­ni zah­te­vi ko­ri­šće­nja i ve­ća fre­kvent­nost ko­ri­šće­nja pro­sto­ra otva­ra­ju niz uslo­va ko­je opre­ma­nje mo­ra is­pu­ni­ti, na či­jem sa­mom vr­hu je ugo­dan estet­ski do­ži­vljaj. U ob­ra­di po­da ovih zah­tev­nih pro­sto­ra već du­že vre­me pri­mat ima­ju te­pi­so­ni ili ka­ko se če­šće na­zi­va­ju – iti­so­ni.Te­pi­son je za­pra­vo na­ziv za gru­pu tek­stil­nih pod­nih oblo­ga, u okvi­ru ko­je po­sto­je dve vr­ste te­pi­so­na: taf­ting te­pi­so­ni i igla­ni po­do­vi. I jed­ni i dru­gi se naj­če­šće po­sta­vlja­ju od zi­da do zi­da, a u pro­dav­ni­ca­ma se naj­če­šće na­la­ze u rol­na­ma. Raz­li­ka iz­me­đu ove dve gru­pe je teh­nič­ke pri­ro­de.Taf­ting te­pi­so­ni se do­bi­ja­ju pro­ce­som taf­to­va­nja. Fi­la­ment, osnov­na si­ro­vi­na, se iglom uvo­di kroz tek­stil­nu osno­vu i na taj na­čin for­mi­ra po­vr­šin­ski sloj te­pi­so­na.

Dizajn kupatila

Kako urediti toalet u lokalu za izdavanje?

Kako urediti toalet u lokalu, dobili smo pitanje na ovu temu. Naš predlog jeste da obavezno imate muški, ženski i toalet za osoblje. Takođe smo dali i predloge oko izbora sanitarija, keramike, kao i predloge za kompletno uređenje toaleta u lokalu.

Pročitajte još :