Sika Webinar: Krovni sistemi – tehnička rešenja i inovativnost

Kompanija Sika organizovala je webinar na temu Tehnička rešenja krovnih sistema. Panelista i ovog webinara bio je arhitekta Srđan Stojakov, koji je zadužen za tehničku podršku iz oblasti hidroizolacije i podnih sistema.

O kompaniji: Sika je globalna, društveno odgovorna kompanija koja se postavila kao svetski lider u proizvodnji proizvoda za hidroizolaciju, podnih i fasadnih sistema. Od 2002. prisutna je u Srbiji, pa se nametnula i kao regionalni lider. Proizvodnja se otvara 2014. godine i izvozi se iz tih teritorija. Inovativna kompanija, preko 20 000 zaposlenih u preko 100 zemalja, stalno se formiraju nove fabrike i traga za unapređenjem novih sistema.

Danas se pričalo o krovnim sistemima, najpre o tehnologiji betona koja je u godinama iza nas izuzetno napredovala.

Sika kao kompanija nudi kompletan sistem koji se tiče pre svega hidroizolacije, a samim tim i pratećih elemenata, odnosno onih koji zatvaraju taj ceo sistem.

Krovne membrane
Krovne membrane

Brendovi u krovnim sistemima su SIKA LASTIC I SIKA PLAN.

TIPOVI KROVA

Najpoznatiji su izloženi krovovi – mehanički fiksirani i lepljeni, zatim opterećeni krovovi sa šljunkom, opterećeni krovovi koji se koriste sa pločama koje idu preko građevinskog lepka, zeleni krovovi kao sve aktuelnija tema, solarni krovovi i krovovi specijalnog dizajna koji zavise od arhitekture krova, odnosno objekta.

Tipovi krovova
Tipovi krovova

OSNOVNA PODELA HIDROIZOLACIONIH SISTEMA

Osnovno se dele na IZLOŽENE sisteme ili, pak, OPTEREĆENE sisteme

Kod izloženih sistema hidroizolacija je uvek poslednji sloj na krovu kod kojeg može sistem da bude ili lepljen ili mehanički pričvršćen, ali je suština svakako kako se obezbeđuju sile vetra, odnosno kako da taj sistem hidroizolacije ne odleti sa samog krova.

Optereceni sistemi
Hidroizolacija stoji ispod nekog opterećenog sistema

Kod ovog drugog, opterećenog sistema, hidroizolacija stoji ispod nekog opterećenog sistema i ovde nema problema sa silom vetra jer sistem opterećenja upravo to obezbeđuje.

MEHANIČKI SISTEMI

Nazastupljeniji sistem je mehanički sistem, on je ujedno i najekonomičniji. Ovde je najbitnija podloga za koju se pričvršćuju hidroizolacione membrane i to mora biti dovoljne stabilnosti kako ne bi došlo do nekih nepravilnosti kasnije. Ovo fiksiranje može biti problem ukoliko dođe do nekih problematičnih košuljica ili nekih tehnika koje nisu adekvatne. Osnovna prednost ovog sistema je što se prilagođava bilo kakvom krovu. Mala je težina i lak je za održavanje, a takođe je otporan na spoljne uticaje, odnosno promene u temperaturi. Referenc lista ovakvih krovova je zaista duga, štaviše, možemo reći da su praktično sve velike krovne površine (hale) podržane upravo ovim sistemima.

slojevi
Slojevi kod mehaničkog sistema

Mehanički sistem je uprošćen i može biti sa betonom, šperom, drvetom ili pločom, barem od 22-24 mm, mada mi za fiksiranje uvek predlažemo armirani beton ili čelični lim. Sledeći sloj u ovom procesu je parna brana, polietilenska, da bi posle svega došla termoizolacija sve do završnog sloja, osnosno hidroizolacije.

FIKSERI

Postoji dva tipa fiksera za ovakve sisteme u zavisnosti da li ima termo prekida.

Hilton
Primer:  Hotel Hilton u Beogradu

OPTEREĆENI SISTEMI

U ovom sistemu membrana je opterećena u cilju zaštite od vremenskih prilika, prvenstveno vetra. Kod ovakvih sistema je produžen vek hidroizolacione membrane – ona je usled opterećenja zaštićena, unapređuje se ekološki momenat naročito za zelene krovove. Ovde opterećenje membrane mora biti barem 1,5 mm, a opterećenje 80 kg po kvadratu, minimalni pad krova 1,5mm uz temroizolaciju parne brane. Materijal koji se najčešće koristi za opterećenje, ujedno i najjeftiniji, je šljunak.

Zeleni krovovi
Membrana je opterećena u cilju zaštite od vremenskih prilika, prvenstveno vetra

Kod zelenog krova je nešto drugačije, on mora biti ekstezivan, ali ako se uradi adekvatno on je na kraju lak za održavanje. On je sve traženiji, pa je sada to češća pojava u odnosu na ranije kada su ovakvi krovovi bili ekskluzivitet. Oni umanjuju efekte kišnice i umanjuuju efekat gradskih urbanih ostrva što je bitan zahtev za održivu energiju, a bitni su i za filtriranje vazduha. Zbog svega navedenog možemo očekivati da će se sve više pojavljivati.

Sika

Sika Srbija d.o.o.
Patrijarha Pavla 1 – 22310 Šimanovci – Srbija
Tel: +381 22 2155 778
W. www.sika.rs