BAUMIT SERBIA d.o.o. / KEMA – Sanacija kapilarne vlage podrumskih prostorija

Vlažni zidovi smanjuju kvalitet stanovanja i u velikoj meri ugrožavaju zdravlje. Mogući uzroci nastanka vlage su mnogobrojni i svi su međusobno povezani. Ako ne pronađemo uzroke nastanka vlage, nije moguće izvesti trajnu sanaciju oštećenja, odnosno pronaći rešenje kako sprečiti ponovnu pojavu vlage. Kod planiranja sanacije najbolje je da objekat pregleda stručnjak, koji izmeri stepen vlage, pronađe uzrok vlage, pregleda samo konstrukciju i namenu prostorija i propiše najprikladniji postupak sanacije.

Izvođenje hidroizolacione barijere injektiranjem

Prekid podizanja kapilarne vlage obično izvodimo u visini podnih pločica (moguće i u visini terena u slučaju objekata koji nisu podrumljeni) masama za injektiranje KEMASOL (1). Zid od opeka ili kameni zid izbušimo po nacrtu. Iz rupa uklonimo prašinu, pa u iste pomoću BRZOVEZUJUĆE mase HIDROZAT (2) namestimo cevčice i levke za nalivanje tečnosti. Pripremljenu emulziju KEMASOL (KEMASOL MICRO) nalijemo u levke dok zid upija tečnost, odnosno najmanje jedan dan. Nakon punjenja zida, rupe zatvorimo (kod emulzije KEMASOL nakon 30 dana, kod KEMASOL MICRO odmah) pomoću mase HIDROSTOP PENETRAT. Emulziju KEMASOL MICRO moguće je injektirati u zid pomoću pumpe ili posebnih nastavaka.

Sanacija kapilarne vlage podrumskih prostorija
Foto: Kema

Izrada holkera i spojeva zid-pod

Na spoju zid-pod izvodimo lagano produbljenje spoja do 5 cm na kompletnoj liniji spoljnih zidova koje obrađujemo. Podlogu izravnamo sa BetonProtekt RT (3). Fuge napunimo brzovezujućim cementnim kitom HIDROSTOP KIT/HIDROZAT (4), uključujućii polukružni spoj zid-pod u radijusu 3-5 cm. Za zatvaranje aktivnih prodora vode koristimo masu u prahu HIDROZAT MOMENT.

Izvođenje hidroizolacije

Vodootporni premaz izvodimo pomoću fleksibilne polimercementne vodootporne mase HIDROSTOP ELASTIK (5), sa mrežicom (6). Prvi sloj nanosimo pomoću četke ili gleterice, drugi sloj (7) nanosimo pomoću metalne gleterice na lagano vlažnu podlogu.

Izvođenje estriha i završne keramičke obloge

Na osušeni HIDROSTOP ELASTIK direktno polažemo estrih i završne keramičke obloge, iste lepimo sa jednim od KEMINIH lepkova, npr. pomoću lepka KEMABOND 131, i masom za fugovanje NANOCOLOR.

Priprema podloge

Nakon definisanja visine sanacije koja iznosi ca. 1.5 X debljine zida više od izmerene vlage, sa zida uklonimo sav malter, premaze i ostale oštećene slojeve. Maltere u fugama, izbrusimo i produbimo po mogućnosti 1-2 cm. Sa zida uklonimo sve na vlagu osetljive materijale na bazi gipsa pomoću kojeg su fiksirane instalacije, iste fiksiramo cementnim brzovezujućim malterom HIDROZAT.

Nanošenje isušivog maltera

Kemasan 550 ili HYDROMENT (8) isušivi malter nanosimo do visine obijenog maltera, ca 1,5 X debljine zida iznad visine vlage. Nanosimo direktno na čistu dobro vlažnu podlogu. Preporučujemo da minimalna debljina sloja maltera bude 20mm.

Nanošenje finog maltera

Nanošenje finog maltera izvodimo 3 dana nakon nanošenja isušivog maltera. Da izbegnemo nastanak pukotina, koje se mogu pojaviti na primarnom malteru, pričekamo 14-21 dan. Nakon toga nanosimo HIDROMENT fini malter (9).

Bojenje zidova

Bojenje površina izvodimo pomoću paropropusnih premaza na bazi silikata SilikatColor ili silikona SilikonColor (10), da ne „zatvorimo“ podlogu.

www.kema-on.net
BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.kema-on.net