projekat: Rekonstrukcija stare fabrike tekstila „beko”

Objekat stare fabrike tekstila Beko, kako zbog svoje arhitekture, tako i zbog blizine kompleksa Beogradske tvrđave Kalemegdan uživa stepen zaštite od izuzetnog značaja što je samu rekonstrukciju i posao tima Remorker Architects učinilo izazovnijom.

Rekonstrukcija stare fabrike tekstila „beko”
Projekat Remorker Architects – Rekonstrukcija stare fabrike tekstila „beko” / foto: Miloš Martinović

Konstruktivni sistem objekta izveden u armirano-betonskim elementima sa masovnim betonskim stubovima i zidovima od opeke bio je dodatan projektantski izazov kako smestiti savremeno poslovanje u objekat građen 1931. godine.

Kako bi zadržali duh fabrike koju su zatekli, autori su svoj koncept osmislili tako da sama konstrukcija bude potpuno ogoljena i vidna, a da novi elementi modularnih kubičnih kancelarija budu umetnuti između masivnih stubova i greda.

Rekonstrukcija stare fabrike tekstila „beko”
Rekonstrukcija stare fabrike tekstila „beko” / foto: Miloš Martinović

Tom intervencijom je najdublji deo objekta iskorišćen za konferencijske sale i servisne prostorije formiran u okviru boksova, a sam kancelarijski radni prostor je formiran duž fasade, pored impozantnih prozorskih otvora od 3×3 m. Transparentnim staklenim pregradama na boksovima koji formiraju glavni koridor, glavna komunikacija, hodnik je postao manje klaustrofobičan i osvetljen.

Projekat Remorker Architects - Zajednički prostor
Projekat Remorker Architects – Rekonstrukcija stare fabrike tekstila „beko” / foto: Miloš Martinović

U prostoru koji izlazi na glavni hol u svim etažama, od prizemlja do četvrtog sprata, između ogoljenih stubova i greda, izvedene su modularne kubične kancelarijske prostorije (box office), koje su u gabaritima niže u odnosu na spratnu visinu hola, poigravanje sa prostorom učinilo je da prostor hola bude manje zatvoren i klaustrofobičan.

Projekat Remorker Architects - Box Office
Projekat Remorker Architects – Box Office / foto: Miloš Martinović

Arhitekturom je odgovoreno na uslove zaštite pa su glavne intervencije na fasadi bile oblaganje termoizolacijom i to na način da se sama fasadna ornamentika zadrži. Masa objekta koji se sastojao od podrumske etaže, prizemlja, tri sprata i potkrovlja je dobila nenaglašen stakleni aneks izveden u savremenim materijalima a na način da ne narušava arhitektonski sklad celine.

Projekat Remorker Architects - Sala za konferencije
Projekat Remorker Architects – Sala za konferencije / foto: Miloš Martinović

Promenom tretmana farbanja fasade u dva različita tona od kojih je prizemni tamne, a spratovi svetle boje, postament objekta je postao jači i naglasio monumentalnost objekta.

Sa druge strane, kancelarijski prostor je dobio preko potrebnu strukturnu razigranost, bez gubitka ozbiljnosti poslovnog funkcionisanja.

Projekat Remorker Architects - Rekonstrukcija stare fabrike tekstila „beko”
Projekat Remorker Architects – Rekonstrukcija stare fabrike tekstila „beko” / foto: Miloš Martinović

Kompletne hidroizolaterske radove na „Beku“ je izvodio Best-Invest d.o.o. iz Zemuna. Grozdana Lazarević dipl.građ.ing. iz njihovog inženjerskog tima pojasnila je za naš časopis tok radova koji su obuhvaćeni projektom.

Presecanje kapilarne vlage u zidovima suterena

Na svim zidovima podruma (obodnim i pregradnim) je presečena kapilarna vlaga na prvoj koti iznad kote terena sa KOSTER Mautrol Liquid Sealanatom.

Presecanje se vršilo bušenjem rupa ø14 mm, dubina bušenja je za 5 cm manja nego što je debljina zida.
Zatim su rupe očišćene uz pomoć kompresovanog vazduha ili kratkotrajnog mlaza vode. Sanacija se vršila tečnošću na bazi silikata Koster Mautrol Liquid Sealanat, sa samodozirajućim hidroizolacionim sistemom protiv rastuće kapilarne vlage tako što se u otvore ubacuju kapilarni štapići (Capillary rods) pomoću kojih se postiže ravnomerno širenje tečnosti i eliminacija gubitka iste.

Na štapić se pomoću ugaonih nosača pričvršćuju ketridži sa materijalom. Ketridži se uklanjaju nakon 12-48 sati (kad su potpuno prazni). Posle injektiranja odsečen je deo kapilarnih štapića koji su virili iz zida i rupe su zapunjene reparaturnim malterom.

Izrada hidroizolacije zidova podruma penetrat premazom „KOSTER” NB-1 Grey

Posle presecanja kapilarne vlage su svi zidovi oprani i urađeno je popunjavanje izdubljenih fuga (dersovanje) u zidovima od opeke polimer modifikovanim vodonepropusnim reparaturnim malterom. Dubljenje i dersovanje se radi na celoj površini zidova od kote presecanja do poda. Izrada malih holkera na spoju poda i zida kao i zida i zida polimer modifikovanim vodonepropusnim reparaturnim malterom.

Nakon završenog dersovanja pristupilo se izradi hidroizolacije zidova preko prethodno izvedenih malih holkera, penetrat premazom Koster NB-1 Grey (1+2) sloja. Penetrat je Nemačkog proizvođača „Koster“, na bazi cementnog veziva.

Izrada hidroizolacije ravnog krova

Preko AB ploče urađena je parna brana jednim slojem bitumenske trake sa aluminijumskom folijom.

Nakon postavljene termoizolacije i izrađenog sloja za pad smo uradili horizontalnu hidroizolaciju krova sa podizanjem uz holkere-atiku, TPO membranom tipa BAUDER Termofin F15, debljine 1,5 mm slobodno položene, na preklopima zavarene vrelim vazduhom.

Kompletne hidroizolaterske radove na „Beku“ je izvodio Best-Invest d.o.o.
Kompletne hidroizolaterske radove na „Beku“ je izvodio Best-Invest d.o.o.

Membrana je za podlogu pričvršćena nerđajućim zavrtnjima, a po obimu objekta (uz atiku) varena na TPO lim. Membrana je postavljena preko prethodno položenog razdvajajućeg sloja od 300 gr/m² geotextila. Membrana predstavlja završni sloj krova je UV stabilna, otporna na vremenske uticaje i elastična.

Projekat Remorker Architects - Terasa na krovu
Projekat Remorker Architects – Terasa na krovu / foto: Miloš Martinović

Horizontalna hidroizolacija ispod betonske temeljne ploče objekta po sledećem opisu:

– Pre izrade hidroizolacije izvršiti fino čišćenje podloge – sloja podložnog betona.
– Hladan premaz bitulitom – koristiće se Fimizol- proizvođač Fim Kanjiža ili bitulit proizvođača Tehnonikolj-Rusija.
– Nakon sušenja premaza, pristupa se varenju visokokvalitetne hidroizolacione trake od SBS bitumena sa uloškom od poliesterskog filca d = 4 mm tipa Mida Tehnoelast PV S4s EMP (proizvođač Tehnonikolj-Rusija) varena za podlogu sa preklopom na spojevima 10 cm.

Trake su namenjene za izradu hidroizolacije, krovova, temelja, tunela i drugih građevinskih konstrukcija sa izraženom potrebom za sigurnošću u svim klimatskim uslovima.
– Nakon zavarenog prvog sloja trake vari se druga visokokvalitetna hidroizolaciona traka od SBS bitumena sa uloškom od poliesterskog filca d = 4 mm tipa Mida Tehnoelast PV S4s EMP / Bauder PYE PV S4t varena 100% za prethodni sloj.
Preklopi druge trake u odnosu na prvu su pomereni za 50 cm i takođe su preklopi na spojevima traka 10 cm.
– Nakon završene hidroizolacije izvesti zaštitu od sloja PE folije i sloja mršavog betona d = 5 cm.

Foto galerija

Naziv projekta: Kalemegdan poslovni centar
Arhitektonska firma: Remorker Architects
Projekat: Marko Korošec, Dušica Totić, Milan Katić, Hristina Tošić, Ivana Radović, Miloš Milovanović; Jelena Jovović, Jelena Rakonjac
Godina projektovanja: 2018-2019.
Godina realizacije: 2020.
Lokacija: Beograd, Srbija
Površina: 18.000 m²
Fotografija: Miloš Martinović

AUTOR TEKSTA: Remorker Architects

Prethodni tekstRUGX dizajnerski tepisi – Sami kreirajte svoj tepih
Sledeći tekstDrveni podovi i sunčeva svetlost