Prirodni kamen – Travertin

Travertin je prirodni kamen, kao što su i granit, mermer, krečnjak, oniks i drugi. Koristi se u eksterijeru i enterijeru za oblaganje zidova, popločavanje i podove.

Karakteristike travertina

Glavna karakteristika travertina je njegova struktura koja je rupičasta. Površina ovog kamena može se obraditi na različite načine, pri čemu se dobija: polirani, četkani, matirani, brušeni i peskareni kamen. Njegovom upotrebom u vašem domu možete postići utisak različitosti ambijenta. Na primer, sa poliranim travertinom može se postići formalniji izgled prostorija, dok rupičasti daje antički izgled.

Boje travertina

Boje travertina variraju od nežnijih nijansi slonovače do nijansi boje meda i tamno smeđih. Travertin nikada nije jednobojan, upravo te njegove nijanse ga čine toplijim, zanimljivijim, ugodnijim i jedinstvenim.

 

Poreklo

Sedra je sedimentna stena koja pripada grupi karbonatnih stena. Nastaje oko hladnih izvora, a karakteristačna je po svojoj šupljikavosti. Monomineralna stena Sedra, izgrađena je od samo jednog minerala – kalcita. Struktura je kriptokristalasta, a tekstura šupljikava. Kada je kompaktna i trakaste građe, naziva se travertin.

Sedra nastaje oko hladnih izvora izlučivanjem kalcijum karbonata iz zasićenog jedinjenja kalcijum hidrogenkarbonata. To se događa na mjestima gde vodeni tok gubi kinetičku energiju ili zbog neke prepreke ili smanjenja nagiba. Šupljikava tekstura nastaje usled taloženja kalcita oko biljaka, a nakon njihovog izumiranja ostaju šupljine.

Prema mestu nastanka, sedra može biti: jezerska, rečna i izvorska.

Primena travertina

Koristi se u eksterijerima i enterijerima javnih, poslovnih ili dr. objekata na svim onim mestima gde se i inače koristi prirodan kamen. Mogućnost dobijanja raznih efekata i interpretacija kamena prvenstveno je uslovljena umeću izvođača radova. Reljefna struktura koja u zavisnosti od primenjene tehnike daje efekte prirodnog, lomljenog, cepanog kamena sa oksidnim prelazima, mahovinom, lišajevima ili efektima prirodnih travertina.