„Memory Steel“, rešenje, koje do sada nije realizovano u Srbiji i u ovom delu Evrope

Jedna od osnovnih vrednosti na kojima se bazira poslovanje Sika kompanije je inovativnost, koju smo imali priliku još jednom da pokažemo na delu. Na gradilištu Sava Centra, u saradnji sa kompanijom Delta Real Estate, primenjeno je još jedno inovativno, tehnološko rešenje, „Memory Steel“, koje do sada nije realizovano u Srbiji i u ovom delu Evrope.

Reč je o tehnologiji „Memory Steel“ koja je do sada korišćena u svega nekoliko zemalja: Švajcarska, Austrija, Holandija, Češka i sada imaćemo priliku, prvi put u Srbiji, da je primenimo u okviru projekta rekonstrukcije i obnavljanja Sava Centra.

Sika memory®-steel System je tehnologija aktivnog ojačanja konstrukcija koja se zasniva na tzv. legurama sa memorijom oblika. Ovakva legura pamti svoj originalni oblik i menja strukturu atoma kristalne rešetke kada se prednapreže u uzdužnom pravcu. Tokom aktivacije (proces zagrevanja na gradilištu), dolazi do deformacije nazad u prvobitnu i stabilniju strukturu kristalne rešetke. Ako se ova deformacija spreči adekvatnim ankerisanjem za betonsku konstrukciju, dolazi do prednaprezanja konstrukcije bez pojave gubitka sile usled trenja u memorijskom čeliku.

Pravi poznavaoci konstrukcija i ojačanja, prepoznaće odmah višestruke prednosti ovog inovativnog rešenja i u pogledu izvođenja radova i u pogledu funkcionalnosti:

  • U poređenju sa eksternim prednaprezanjem izvođenje radova je znatno lakše, bez potrebe za bušenjem otvora kroz celokupni poprečni presek ploče ili grede.
  • Koristeći Sika memory®-steel sistem možemo da rešimo probleme nastale u konstrukciji u vidu plastičnog zgloba, prevelikog ugiba usled dugotrajnog opterećenja, napona u poprečnom preseku nastalih usled prevelikih momenata savijanja itd.
  • Sika memory®-steel sistem minimalno utiče na arhitekturu objekta i može se ugraditi u betonski element za povećanjem poprečnog preseka reda veličine 50mm.
  • Sila prednaprezanja se unosi relativno jednostavno, zagrevanjem šipki po dužini pomoću običnog brenera.

U saradnji sa Fiber Plus – projektantom i specijalizovanim izvođačem projekta ojačanja, Sika kompanija – lider u proizvodnji specijalnih materijala u građevinarskoj industriji, primeniće zvanično ovu tehnologiju prvi put u četvrtak 13. jula na sanaciji grede u okviru projekta rekonstrukcije i obnavljanja Sava Centra.

Inovativno, tehnološko rešenje, „Memory Steel“
foto: Sika

Na objektu Sava Centra za ojačanje prednapregnutih greda primeniće se proizvod SikaReinforcer-16 Rebar. U pitanju je rebrasta armaturna šipka prečnika 16mm koja je napravljena od memorijskog čelika i ankerisana je za konstrukciju pomoću reparaturnog maltera Sika MonoTop-412 RS, uz prethodno nanošenje vezivnog i AKZ premaza Sika MonoTop-1010. Za ankerisanje mogu da se koriste i drugi tipovi reparaturnih maltera kao npr. SikaGrout-314 RS (samorazlivajući malter).

Sika je švajcarska multinacionalna kompanija koje je osnovana 1910. godine i danas broji 105 filijala širom sveta. Svojim stalnim rastom i napretkom je globalni lider u proizvodnji specijalnih materijala u industriji i građevinarstvu. Sika 2002. godine osniva filijalu u Srbiji, Sika Srbiju d.o.o., koja nudi široku paletu proizvoda na teritoriji Srbije i Crne Gore. Danas je kompanija Sika Srbija prisutna na realizaciji svih značajnijih projekata u Srbiji i Crnoj Gori, a proizvodi kompanije Sika proizvedeni u Srbiji sve više su zastupljeni u većini evropskih zemalja.

Sika

Sika Srbija d.o.o.
Patrijarha Pavla 1 – 22310 Šimanovci – Srbija
Tel: +381 22 2155 778
W. www.sika.rs

Prethodni tekstMeđunarodna izložba keramičkih pločica
Sledeći tekstNeka kupatilo zablista, čak i kada je malo