Površinske obrade poda

Često se zaboravlja da pod predstavlja ne samo prvu vizuelnu komunikaciju nakon ulaska u prostor, nego i taktilnu, što je kod nekih obrada veoma važno. Pored brušenja, četkanje je poseban tip obrade poda kojim se specijalnim metalnim četkama iščetkavaju mekani delovi drveta i naglašava se struktura drveta, odnosno ističu se godovi i prirodnost drveta. Oborene ivice imaju dodatnu estetsku i praktičnu funkciju. Pored četkanja, još jedna „reljefna“ obrada je veoma popularna – ručno hoblovanje. Manifistuje se u vidu manjih ili većih talasa na površini parketa koji se osećaju čak i u obući.

Posebno interesantna obrada je narezivanje i dimljenje koje se postiže na nekoliko načina sa različitim bojama, namernim mehaničkim oštećenjima kako bi se stekao utisak pohabanosti, čak se može postići i efekat crvotočine u drvetu.

„Drvoprodex“ d.o.o. se kvalitetom svojih proizvoda pozicioniralo na tržištu kao izvozno orijentisano preduzeće. Više od 80% ukupne proizvodnje se izvozi u zemlje Evropske unije I to u: Njemačku, Italiju, Švedsku, Francusku, Austriju, te u zemlje bivše Jugoslavije. Konstantan rast prodaje i uspješan plasman naših proizvoda na inostranom tržištu samo potvrđuje ispravnost pristupa na kom se bazira naše poslovanje. Ključ našeg uspjeha je zadovoljstvo kupaca. Kroz mogućnost izbora iz širokog spektra naših proizvoda Vaš dom će biti zdravo okruženje u harmoniji sa prirodom.

www.drvoprodex.com

Karanovac 3 | 78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina | Republika Srpska

[yarpp]

T. +387 (0) 51 427 465 | T. +387 (0) 51 427 485
T. +387 (0) 51 426 050 | F. +387 (0) 51 426 051

drvoprodex@blic.net
www.drvoprodex.com