Novi tunel Čortanovci na železničkoj pruzi Stara Pazova – Novi Sad

Kako saznajemo, tunel Čortanovci postaće deo novog železničkog koloseka od Stare Pazove do Novog Sada na pruzi Beograd-Budimpešta, na kojoj će vozovi moći da razviju brzinu do 200km/h.

Pripremni radovi započeti su avgusta 2017. godine, a grade se dve tunelske cevi od po 1,1km, kao i vijadukt dužine 2,9km. Osim toga, tunel se probija na zatvoren način, uz primenu NATM (nova austrijska tunelska metoda) tehnologije, koja je prilagodljiva čestim promenama geoloških i geomehaničkih uslova na čelu iskopa. Radovi se izvode paralelno na oba portala tunela u dve cevi.

Ono što je novina jeste da se po prvi put u Srbiji primenjuju specijalna PERI čelična oplatna kolica dužine 12m, sa pratećom opremom za podešavanje i pokretanje pomoću hidrauličnog motora, namenjena za izgradnju tunelskih cevi, a zbog specifičnosti projekta napravljena je i pokretačka skela dužine 12m od elemenata PERI UP FLEX sistema koja omogućava uštedu i brži završetak radova.
Radujemo se novom tunelu koji će uneti dinamiču u putovanje, ali i uštedi vremena koja će biti omogućena u momentu kada vozovi budu razvili maksimalnu brzinu od 200km/h.

Izvor: Gradjevinarstvo.rs