Poslednje slovo inovacija: Reciklirana guma za dečija igrališta

Imajući u vidu da je malo koje rešenje idealno, kao imperativ se nameće potreba da se konstantno traga za alternativom. U svim segmentima i oblastima života. Kada je reč o dečijim igralištima činjenica je da godinama tragamo za boljom, adekvatnijom i sveobuhvatnijom podlogom ne bi li našim mališanima omogućili da se prevashodno bezbedno, a potom i bezbrižno zabavljaju na terenima koje kreiramo samo za njih, ali čini se da smo napokon došli do one koja im može pružiti upravo to, i još mnogo više. Reč je o recikliranim gumenim podlogama.

Budući da se na uređenim igralištima za decu nalaze mnogobrojne sprave poput ljuljaški, klackalica i penjalica različite veličine i vrste, te da je našim najmlađim sugrađanima omiljena zabava da nesputano trče, jasno je da su potencijalne opasnosti mnogobrojne. Nadzor roditelja na igralištima je svakako preporučljiv, ne bi li se sprečili i predupredili incidenti, pa čak i neophodan kada su mališani u najmlađem uzrastu, ali ni to nije uvek dovoljno s obzirom da su padovi nezaobilazan i posledičan deo dečije igre. Upravo zato adekvatno rešenje predstavlja reciklirana guma.

reciklirana guma
Pored toga što je veoma meka, reciklirana guma u velikoj meri upija zvuke

Šta je reciklirana guma?

Reciklirana guma je poslednje slovo inovacija kada je o podlogama za ovu namenu reč, i po svemu sudeći apsolutni pobednik. Ne samo da je izuzetno fleksibilna i da ima fantastičnu sposobnost apsorpcije udarca usled čega se drastično smanjuje mogućnost dečijih povreda na igralištima, već je uz to i sjajno ekološko rešenje koje doprinosi očuvanju životne sredine. Imajući u vidu da je guma materijal koji nema mogućnost razlaganja, njenim recikliranjem stajemo na put kontinuiranom zagađivanju tla, a uz to, ovom novom upotrebom reciklirane gume širimo svest o potrebi i benefitima pomenutog procesa.

reciklirana guma
Reciklirana guma kao podloga za dečija igrališta su zapravo ploče dimenzija 50×50 cm ili 60×60 cm

Pored toga što je veoma meka, reciklirana guma u velikoj meri upija zvuke, te buka i graja sa igrališta neće u mnogome ometati život stanara okolnih zgrada. Veoma je pogodna za spoljnu upotrebu budući da toleriše i lako izlazi na kraj sa temperaturnim oscilacijama i svim vrstama elementarnih nepogoda – imuna je na kišnu, sneg, mraz, i ne, ne topi se i ne lepi za obuću tokom letnjih meseci kada živa može da dostigne i 40 stepeni Celzijusa.

Idealno tehničko i estetsko rešenje

Kada govorimo o recikliranoj gumi kao podlozi za dečija igrališta, zapravo mislimo na ploče dimenzija 50×50 cm ili 60×60 cm koje su sačinjene od granulirane reciklirane gume. Debljina samih ploča varira od 2,5 do 9 cm, a postavlju se jedna do druge pomoću specijalizovane tehnike lepljenja i pinovanja za tlo. Sa donje strane ove ploče poseduju useke koji omogućavaju da se nakuplje atmosferske vode samostalno odstrane sa igrališta, što značajno doprinosi njihovom očuvanju i dugovečnosti. Ukoliko se pravilno postave i adekvatno održavaju, njihov životni vek je oko 20 godina, pa ova investicije predstavlja veoma isplativ poduhvat.

RECIKLIRANA GUMA
Ploče na igralištima se najčešće izrađuju u različitim, i veoma intenzivnim bojama

Najbolje od svega je što klinci apsolutno obožavaju podlogu od reciklirane gume. Ploče na igralištima se najčešće izrađuju u različitim, i veoma intenzivnim bojama, što doprinosi estetskom izgledu ovih ograđenih ili otvorenih površina, a kolorit, paterni i dizajn u mnogome animiraju decu različitih uzrasta, te mališati neretko umeju da se igraju na ovoj podlozi bez dodatnih rekvizita – skačući sa jedne ploču na drugu i smišljajući raznovrsne igre. Ovaj materijal omogućava i diskretno stapanje igrališta sa okolinom, što ide u prilog urbanističkim težnjama stručnjaka.

Pitanje bezbednosti

Ono što predstavlja dodatan benefit upotebe reciklirane gume za dečije terene i igralište jeste i činjenica da je pomenuti materijal apsolutno i nepogrešivo bezbedan za ljude, pa samim tim i najmlađe među nama. Preko 110 istraživanja i studija koje su sprovedene širom sveta potvrđuju ovu tezu, s obirom na to da nijednom analizom njenog sastava nije potvrđeno da postoje supstance koje mogu biti toksične. Ustanovljeno je da se u prvom sloju vazduha, odmah iznad gumene površine nalaze izvesne štetne materije, ali u izuzetno maloj koncentraciji koja ne može da škodi zdravlju.

reciklirana guma
Gumene ploče mogu biti različite debljine

Pomenuli smo već da same gumene ploče mogu biti različite debljine, ali važno je istaći da nije neophodno da se na svim delovima igrališta postave istovetni gumeni kvadrati. Na osnovu procene potencijalne opasnosti po mališane, ploče različite debljine se mogu nadovezivati jedna na drugu tako da površina igrališta ostane u savršenoj ravni. Uobičajena praska je da se iznad tobogana i visokih penjalica polože najdeblji komadi od reciklirane gume, kako bi se smanjio rizik od povreda ukoliko deca nekim slučajem padnu sa visine.

reciklirana guma
Reciklirana guma omogućava i diskretno stapanje igrališta sa okolinom

U bojama detinjstva

Nema sumnje da će oderana kolena ostati obeležje detinjstva i novih naraštaja, ali činjenica je da će jurcanje po gumenoj podlozi umesto po betonu značajno smanjiti šanse od dugogodišnjih ožiljaka i trauma iz najranijeg doba. Uz to, reciklirane gumene podloge učiniće da naša deca odrastaju sa svešću o značaju zaštite životne sredine, nakon čega prirodno sledi i potreba da se sami uključe u akcije koje će podržati ovaj, sada već neophodan i neodloživi cilj. A sada, kada su potpuno nevini i bezbrižni, sada kada svet vide u najlepšim bojama, igrališta popločana šarenim gumenim kvadratima oplemeniće njihov svet mašte i sasvim sigurno podstaći njihovu radost i smeh.

Autor: Marija Milošević