Obavezna hidroizolacija krovova

Hidroizolacija, kako samo ime kaže, ima ulogu da objekat i njegove elemente služi od proboja vode tj. nastanka vlage. Logika hidroizolacije je takva da se ugrađuju elementi ili premazi koji ne menjaju svoju strukturu pod uticajem, odnosno prodiranjem vode u određenim uslovima.

U građevinarstvu danas, naravno, postoji standard koji propisuje kada se, gde, i na koji način primenjuje hidroizolacija i to kao obavezna. U našoj sredini slučaj je takav da popularnost ravnih krovova nije automatski podrazumevala i usavršavanje njegove izrade.

Hidroizolacija od temelja do krova Fragmat S
Hidroizolacija od temelja do krova foto: Fragmat S

Za posledicu toga imamo veliki broj ravnih krovova koji su nepravilno izvedeni, gde je upravo hidroizolacija stradala, što je uzrokovalo velika prokišnjavanja i štete. Saniranje takvih šteta je daleko skuplje i komplikovanije nego njihovo sprečavanje, i brojni su krovovi u našoj sredini koji i dan danas prokišnjavaju i uzrokuju velike probleme stanarima na poslednjim etažama, što opet svedoči o tome koliko je hidrozolacija bitna stavka o kojoj se mora misliti na vreme.

Hidroizolacija krova
Hidroizolacija krova

Hidrozolacija se primenjuje pod obavezno na krovovima. Zidovi nisu predviđeni da trpe veće količine vode, te se ne hidroizoluju, ali se koriste hidroizlacijske ovojnice koje omogućavaju da zidovi dišu i ne talože vlagu. Svi temelji i podrumske površine moraju biti dobro hidroizolovani upravo zbog količine vode i vlage koja se nalazi u zemlji.