Polaganje keramike na novim terasama

Sika sistem za polaganje keramike na novim terasama podrazumeva najpre nanošenje hidroizolacionog sloja fleksibilnog maltera ojačanog vlaknima koji može da se ugradi 24-48 sati nakon polaganja košuljice. Dalje se koristi cementni lepak za polaganje keramike i upotrebu na otvorenim terasama koje su izložene ekstremnim vremenskim uslovima. Preko sloja hidroizolacije se vrši postavljanje obloge lepljenjem fleksibilnim, cementnim lepkom sa visokim sadržajem polimera. Fuge se popunjavaju fleksibilnom, cementnom fug masom visoke mehaničke otpornosti i otpornosti na abraziju. Za ispunu dilatacija i spojeva se koristi visoko kavalitetna elastična zaptivna masa koja obezbeđuje da sistem izdrži određena pomeranja i sprečava da voda prodre na najkritičnijim mestima.

SIKAfloor
Priprema podloge

Sikafloor®-100 Level

Samoravnajuća, samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za spoljašnju i unutrašnju primenu

 • Laka i brza ugradnja
 • Dobre mehaničke osobine
 • Vrlo dobra prionjivost za betonsku podlogu
 • Brzo vezivanje
 • Smanjeno skupljanje

Sikafloor®-100 Level

SIKAfloor
Priprema podloge

Samoravnajuća, samorazlivajuća, brzovezujuća, cementna masa za spoljašnju i unutrašnju primenu

 • Laka i brza ugradnja
 • Dobre mehaničke osobine
 • Vrlo dobra prionjivost za betonsku podlogu
 • Brzo vezivanje
 • Smanjeno skupljanje

Sika® SealTape S

Elastična zaptivna traka za spojeve, prekide, dilatacije u hidroizolacionom sistemu

 • Komponenta sistema za zaptivanje i hidroizolaciju ispod pločica i obloga
 • Za spoljašnju i unutrašnju upotrebu, na horizonatalnim i vertikalnim površinama
 • Za premošćavanje dilatacionih i konstrukcionih spojeva

SikaCeram®-225

SikaCeram®-225
SikaCeram®-225

Pripremljena praškasta mešavina, visokokvalitetnih cemenata, sa sadržajem polimera. Spreman za korišćenje uz dodatak vode. Jaka tiksotropna svojstva proizvoda omogućavaju lepljenje pločica velike težine i na vertikalnim površinama.

 • Klasa C2TE S1 prema standardu EN 12004
 • Jednostavno korišćenjeOd
 • Olična obradivost i tiksotropna konzistencija
 • Otpornost na vodu i atmosferske uticaje

 

SikaCeram® CleanGrout sa SikaCeram® LatexGrout

SikaCeram® CleanGrout
SikaCeram® CleanGrout

Jednokomponentna cementna vodoodbojna masa za fugovanje spojnica širine od 1 do 8 mm, klase CG2 (S1) prema standardu EN 13888 (EN 12002).

 • Visok stepen čvrstoće
 • Visoka otpornost na mehaničke i hemijske uticaje
 • Otporan na UV zračenje
 • Visoka stabilnost boje
 • Otporan na mraz
 • Sprečava razvoj buđi
 • Korisiti uz dodatak SikaCeram® LatexGrout

Sikaflex®-11 FC+

SIKAflex
Masa za zaptivanje

Jednokomponentna elastična masa za zaptivanje spojnica i višenamenski lepak na bazi poliuretana.

 • Fleksibilan i elastičan
 • Dobra mehanička otpornost
 • Odlično prianjanje
 • Otpornost na starenje i vremenske uticaje

 

 

 

Sika

Sika Srbija d.o.o.
Patrijarha Pavla 1 – 22310 Šimanovci – Srbija
Tel: +381 22 2155 778
W. www.sika.rs