Lepota betona u vašem gradu, dvorištu ili vikendici

Beton, kao najrasprotranjeniji veštački materijal na svetu, dolazi u bezbroj oblika, formi, struktura i svojstava. Betonska galanterija nudi po nešto za svakoga, a za popločavanje spoljnih površina koje se aktivno koriste, fokus ide na behaton ploče.

Behaton ploče su modulirani betonski elementi koji široku primeni nalaze za popločavanje spoljnih površina. Svoju sve češću primenu nalaze u gradovima, za popločavanje površina kojima se kreću pešaci i vozila, trgova, parkova, prostora ispred javnih i poslovnih objekata itd.. U domaćinstvima služe za popločavanje staza, dvorišta, prilaza garažama, oko bazena – svuda gde se traži izdržljiva i estetski prijatna podloga.

Svoju popularnost u odnosu na druge materijale za istu namenu – asfaltu, keramici, kamenu ili „običnom“ betonu, behaton ploče duguju praktičnosti, trajnosti i dekorativnosti.

Praktične su ne samo zbog lakog postavljanja, već i jednostavne demontaže i ponovne montaže bez dodatnih troškova,što je izuzetno značajno na javnim površinama ispod kojih je infrastrukturna mreža grada, kao i u privatnim dvorištima gde postoji mogućnost budućeg ukopavanja. U slučaju bilo kakvih oštećenja, sa lakoćom se menjaju pojedinačni elementi.

Pri tom su lake za održavanje i ne klizaju se, što je izuzetno bitno za popločavanje spoljnih površina koje se aktivno koriste.

Kao i kod primene svakog materijala, njegov kvalitet i performanse zavise od samog sastava. Kod behaton ploča, kao i kod svih koje se koriste na otvorenim prostorima, veoma je značajno poreklo sirovina. Behaton ploče se ne mogu praviti od materijala dobijenih iz rečnih šljunkara, što nažalost nije retkost.

Privatno dvorište Preševo, izvođač radova Vibbet doo
Privatno dvorište Preševo, izvođač radova Vibbet doo

Sedimentni materijali, bez obzira na to koliko su očišćeni i preprani, nose značajan procenat organskih i drugih materija koje negativno utiču na fizičko mehanička svojstva materijala, kako betona tako i asfalta.

Kvalitetne behaton ploče izrađene su od materijala silikatnog porekla. Oni jesu skuplji, ali zato garantuju trajnost i kvalitet, a pri tom ih u Srbiji ima sasvim dovoljno. Stoga je bitno koristiti proverene behaton ploče, koje poseduju adekvatne ateste i prošle su kontrole i testove.

Behaton kao i svaki materijal poseduje tajne koje se kriju u malim stvarima. Nekada jako sitni detalji, poput tipa i oblika distancera, faze ili profilacije donje ivice (kada je u pitanju sama ploča) ili tip kamenog agregata, granulacija i debljine (kada su u pitnaju slojevi ispod), mogu bitno uticati na kvalitet i trajnost površine. Zato je važno obratiti se stručnim licima koja imaju iskustva u radu sa ovim materijalima.

Ploče izrađene od kvalitetnih ekološki prihvatljivih prirodnih materijala imaju visoku otpornost na hemikalije, visoke i niske temperature i njihove amplitude, mraz, atmosferske padavine itd. Takođe, poseduju i otpornost na čvrstoću i habanje, što zavisi od same debljine ploče, kao i podloge.

Izuzetno su pogodne za primenu kako u privatnoj, tako i u javnoj sferi, zbog svoje dekorativnosti. Završni sloj behaton ploča može biti svih boja, različitih oblika i kombinacija, što im daje mogućnost visoke dekorativnosti i uklapanja u sva okruženja.

Cena behaton ploča manja je od cene prirodnog kamena, a izbor tekstura daleko veći. Svojom završnom obradom mogu da imitiraju tradicionalnu opeku, rustični kamen itd. Same ploče se proizvode i u velikom rasponu dimenzija, od 10×10 cm do 80×40 cm, što daje i veliki izbor kombinacija i polja primene.

Kvalitetne behaton ploče izrađene su od materijala silikatnog porekla
Kvalitetne behaton ploče izrađene su od materijala silikatnog porekla

Ugradnja samih ploča se vrši na meku ili tzv. tvrdu podlogu.

Meka podloga je obično zemljana podloga. Koriste se materijali kao što su tucanik, rizla, šljunak i jedinica. Ovi materijali se sabijaju u slojevima vibro-pločom do potrebne zbijenosti. Zatim se postavljaju behaton ploče, sabijaju se i fuguju peskom. Praktično postavljanje, elastična podloga, bez dodatnih skupih materijala čini ovako postavljene behaton ploče materijalom široke primene.

Na tvrdu podlogu, odnosno postojeću betonsku, njihovo postavljanje se vrši na cemetnoj košuljici ili lepljenjem lepkom za spoljnu keramiku direktno na beton. Ipak, jedna od najvećih prednosti behatona je pri primeni fleksibilnih podnih konstrukcija, gde su elementi malih dimenzija dilatirani i izbegava se formiranje naponskog stanja, tj. zatezanja u betonu.

Sa malim debljinama nearmiranih betona moguće je postići dobre otpornosti. Sa druge strane, primena behatona na krutim konstrukcijama lepljenjem se predviđa samo u specifičnim situacijama, gde behaton nosi samo dekorativnu ulogu.

Preko njih treba postaviti nevezani sloj kamenog agregata odgovarajuce granulacije (koja zavisi od pozicije i opterećenja), u debljini prema specifikaciji datoj uz konsultaciju sa stručnim licima. Takođe, debljine behaton elemenata bi trebalo predvideti najmanje 4 cm ukoliko se radi o pesačkom ili biciklistićkom saobraćaju, a za kolski saobraćaj ne bi trebalo ići na debljinu manju od 6cm. Debljina od 8 i 10 cm se koristi za teški teretni saobraćaj gde su uticaji opterećenja dosta veci i zahtevniji
Održavanje i ugradnja behaton ploča

Debljina ploča zavisi od namene, odnosno opterećenja koje treba da trpe, i od načina ugradnje koji zavisi od podloge na koju se postavljaju. Iskustva stručnjaka govore da ugradnju behaton elemenata tehnikom lepljenja bi trebalo izbegavati, a krute konstrukcije ispod ploca koristiti samo kao podlogu.

Preko njih treba postaviti nevezani sloj kamenog agregata odgovarajuce granulacije (koja zavisi od pozicije i opterećenja), u debljini prema specifikaciji datoj uz konsultaciju sa stručnim licima.

Takođe, debljine behaton elemenata bi trebalo predvideti najmanje 4 cm ukoliko se radi o pesačkom ili biciklistićkom saobraćaju, a za kolski saobraćaj ne bi trebalo ići na debljinu manju od 6cm. Debljina od 8 i 10 cm se koristi za teški teretni saobraćaj gde su uticaji opterećenja dosta veci i zahtevniji.

Ulica u Kraljevu, izvođač radova Vibbet doo
Ulica u Kraljevu, izvođač radova Vibbet doo

Obavezan uslov je da se podloga dobro pripremi mašinskim nabijanjem. Drugi sloj je tampon sloj, šljunak ili tucanik, koji prolazi kroz proces utabavanja. Niveliše se, odnosno određuje se pad kojim će se slivati voda.Visina drugog tampon sloja zavisi od namene površine – ukoliko je namenjena kretanju saobraćaja, ne sme biti ispod 30 cm.

Za kretanje pešaka, minimum ovog sloja je 15 cm. Nakon toga postavljaju se behaton ploče. Nužno je da budu utabane vibro pločom za zaštitnom gubom, zbog sprečavanja eventualnih oštećenja.

Pored svojih dobrih strana, praktičnosti, trajnosti i dekorativnosti, kao i kod svakog materijal, ističu se i neke negativne strane pri primeni behaton ploča. Postoji mogućnost ostajanja neizbrisivih i trajnih tragova koja mogu prelaziti preko njih, ali ta bojazan uglavnom ne postoji u primeni u domaćinstvima. Moguće je i izrastanje trave i korova kroz šupljine između samih ploča, što je takođe moguće sprečiti posipanjem soli na podlogu pre samog postavljanja ploča.

Među nedostacima behaton ploča potrebno je pomenuti i pojavu eflorence ili salitre koja se generalno pojavljuje na betonima i dolazi kao posledica korišćenja cementa kao veziva. Ne utiče na kvalitet materijala, već samo na njegovu estetsku kategoriju. Ona je prolaznog karaktera i može se ukloniti vodom pod pritiskom ili tretiranjem odgovarajućim sredstvima.

Trg Požega, izvođač radova Vibbet doo
Trg Požega, izvođač radova Vibbet doo

Na tržištu postoje hemijska sredstva kojima je moguće otkloniti ove vizuelne fleke i zaustaviti rast trave naknadnim nanošenjem. Uvek postoji šansa, čak i kada je podloga dobro pripremljena, za eventualnim ulegnićima. Srećom, to se lako sanira demontažom ploča i pojačavanjem podloge, samo može predstavljati dodatni trošak, ali nije učestala pojava.

Pored navedenih, dobre strane behaton ploča su i čvrstina, propuštanje vode kroz fuge što površinu ostavlja bez barica i blata i, ukoliko je adekvatna podloga, izuzetna otpornost na visoka opterećenja.

Prethodni tekstPodovi u javnim objektima: higijena počinje na ulazu u objekat
Sledeći tekstPut od industrijske hale do trendi poda u enterijeru