Kvalitet i garancija industrijskih podova

Čest je slučaj da se najbolji materijali koje prati dobra tehnička dokumentacija i uputstva o ugradnji materijala ugrade sa greškama koje posle kraće ili duže upotrebe pokažu svoje nedostatke koji su uglavnom uzrok nekvalitetne ugradnje, uštede materijala i ne poštovanja uputstava kao i zbog zastarelog načina ugradnje i nedovoljnog iskustva. Sve naknadne intervencije, izmene i popravke su skoro nemoguće ili su veoma skupe. Zato je važno da se na samom startu odlučite za kvalitetnog izvođača.

Preduzeće INSTRUKTOR 021 d.o.o. je specijalizovano za ugradnju svih vrsta industrijskih podova. Počeli su pre nešto više pet godina a svakim danom se interesovanje i potražnja za industrijskim podovima povećava, a samim ti i za njihovim uslugama.

Čest je slučaj da se najbolji materijali koje prati dobra tehnička dokumentacija i uputstva o ugradnji materijala ugrade sa greškama koje posle kraće ili duže upotrebe pokažu svoje nedostatke koji su uglavnom uzrok nekvalitetne ugradnje, uštede materijala i ne poštovanja uputstava kao i zbog zastarelog načina ugradnje i nedovoljnog iskustva. Sve naknadne intervencije, izmene i popravke su skoro nemoguće ili su veoma skupe. Zato je važno da se na samom startu odlučite za kvalitetnog izvođača. Mi ne radimo najbolje u Srbiji, ali se trudimo da radimo najbolje što umemo ili još bolje MI RADIMO ŠKOLSKI.

Kvalitetni industrijski podovi, tim sa velikim iskustvom, praćenje svetskih trendova, ugradnja materijala renomiranih svetskih proizvođača, zajedno sa tehničkom podrškom, omogućili su preduzeću Instruktor 021 d.o.o. da odgovori na najviše zahteve u poslu i omogući visoku poziciju na konkurentskom tržištu.

Industrijski podovi i savremeni standardi

Industrijski podovi

U mnogim zemljama industrijski podovi podložni su strogim zakonskim odredbama i zahtevima. Industrijski podovi se ne koriste samo u radnim prostorijama, već se mogu postavljati i u skladištima i proizvodnim pogonima kao i u privatnim i javnim garažama. U poslednje vreme trend je da se industrijski podovi postavljaju u robne kuće i super-markete. Da bi sama industrija bila uspešna vodi se računa o svim faktorima od kojih ona zavisi. Jedan od bitnijih faktora su i podovi. Pošto je i sama industrija raznolika i podovi se razlikuju u zavisnosti od zahteva. Bitno je napomenuti da je za odeđenu delatnost veoma važno primeniti i vrstu industrijskog poda koja je namenjena baš za tu vrstu upotrebe. Često se na podnu oblogu ne obraća previše pažnje zbog pogrešnog mišljenja „lako ćemo za pod“ ali morate imati u vidu da prilikom ulaska u bilo koji objekat prvo stanete na pod i svakako prvo njega primetite a naravno i koristite ga svaki dan. Mislimo da je to dovoljno da shvatite važnost poda.

 

Oblasti primene

Preporučuje se upotreba u slučaju kada postoje srednja i velika mehanička opterećenja, kod industrijskih i proizvodnih hala za podove bez dilatacija, npr. u mašinskoj, hemijskoj, prehrambenoj, farmaceutskoj industriji itd. Zato industrijske podove možemo podeliti na podove različitih namena:

  • Auto i mašinska industrija: garaže, parkinzi, perionice, auto servisi, akumulatorski servisi, proizvodnja goriva, ulja i maziva, bravarske radionice, metalo-obrađivačka radionice, radionice sa kompjuterskim navođenim mašinama…
  • Prehrambena industrija:pekare, mlekare, mesare, klanice, šećerane, magacinski prostori, kuhinje
  • Farmacija: labaratorije, čiste sobe, magacinski prostori, proizvodnja lekova i opreme, prostorije za pranje…
  • Magacinski prostori:Visoko regalna skladišta sa kompjuterski navođenim viljuškarima, skladišta za prehrambene proizvode, skladišta za zamrznute proizvode… 

 

Odabir poda

A sam odabir poda treba prepustiti stručnjacima a uz osnovne želje projektanta ili investitora kao i proračune koji zadaju vrste opterećenja i namena objekta mi vam nudimo rešenja i opcije poda sve dok ne uskladimo vaše želje, potrebe i mogućnosti sa finalnim proizvodom. Bitno je da znate da pod i podna konstrukcija, zavisno od namene, moraju da zadovolje više uslova:

  • čvrstoća i trajnost
  • otpornosti na habanje i udare
  • otpornost na pokretna opterećenja viljuškara, svih vrsta vozila i šlepera, kontinualna i koncentrisana statička opterećenja
  • otpornost na posebne uticaje koje zahteva investitor (razni hemijski agensi, ekstremne temperaturne promene, posebna obrada i raspored dilatacija…)

Takođe je bitno da znate određene pojedinosti u zavisnosti da li postavljate novi pod u vašem objektu ili reparirate stari.

Popstavljanje novih industrijskih podova: od samog starta se vodi računa o proceduri za ugradnju namenskog poda. Na osnovu prohteva samog objekta čijoj gradnji se pristupa pravi se projekat. Dakle kada ugrađujete novi pod nemojte štedeti na konsultacijama jer je bitno pre ugradnje industrijskog poda znati sve,od materijala do izvođača. Zato kontaktirajte našu Službu tehničkog savetovanja i pronaćićemo najbolje rešenje za vas.

 

Reparacija postojećeg poda: usled dotrajalosti poda ili promene proizvodnje (namene poda) pod određenim okolnostima se pristupa sistemu koji odgovora kriterijumima kvaliteta i kvantiteta. Često puta sama reparacija poda košta više od ugradnje novog poda.

Da bi se troškovi sveli na minimum a zaštitio interes investitora i dobio traženi kvalitet važno je pristupiti detaljnom sagledavanju stanja postojećeg poda. Naravno, poželjno je pristupiti izradi idejnog projekta i nakon stručnih konsultacija između projektanta-proizvođača i izvođača pristupiti izradi glavnog projekta koji je temelj kvalitetne gradnje. Nažalost, u zadnjih dvadesetak godina naša država kaska za savremenim svetskim trendovima u oblasti kvalitetne a u isto vreme i ekonomične građevine tako je i sa industrijskim podovima. Ipak mi se i po tom pitanju razlikujemo od drugih, štitimo interese investitora, pratimo moderne evropske trendovu pri ugradnji industrijskih podova i koristimo materijale od najboljih i najkvalitetnijih evropskih proizvođača.

Izgled: Podna obloga u boji, koja se lako čisti, primenjuje se u magacinima, radnjama, robnim kućama, trgovačkim i zabavnim centrima, gde je opterećenje veliko. Ipak, izgled industrijskog poda se razlikuje čak i kada se radi o istoj vrsti poda. Kvalitetni materijali i iskustvo u ugradnji industrijskih podova igraju presudnu ulogu na sam izgled poda.

Instruktor 021 d.o.o.