Kako da pomognete dekorativnom (štampanom) betonu da preživi zimu

Zima i ciklusi smrzavanja i odmrzavanja imaju štetne efekte na beton i oni često izlažu nedostatke u betonu koji se inače ne bi videli u toplijim regionima i vremenskim uslovima. Ovi defekti se mogu prepisati faktorima koji uključuju zloupotrebu odnosa cementa i vode prvog dana izlivanja, nepropisno očvršćavanje betona, problem sa materijalima betona, dizajnom betonske mešavine, mali ili nikakav ulazak vazduha u vreme izlivanja, ili čak i meke ili reaktivne agregate. Oni mogu biti ili povezani sa postavkom ili sa materijalima.

Nekada je skoro nemoguće pronaći sve faktore koji su doveli do površinskih problema betona bez intervjuisanja majstora koji su bili prisutni prilikom izlivanja. Ali, u svakom slučaju, mi moramo razumeti materijale sa kojima radimo.

Saveti za prevenciju
Dekorativni štampani beton
Saveti kakokako zaštititi beton od oštećenja nakon zime
Defekti povezani sa efektom zamrzavanja

Posmatrajte beton kao ogromni čvrsti sunđer koji stalno prihvata i otpušta vlagu tokom svog životnog ciklusa. Shvatanje značaja pravilnog dizajna betonske mešavine, tehnika izlivanja i očvršćavanja betona će smanjiti zimske defekte i obezbediti vašem klijentu dugotrajni proizvod koji može da izdrži više zima.

Šta izaziva zimske probleme

Rasprostranjeno je uverenje da su hemikalija za odleđevanje koje koristimo na betonu tokom lošeg vremena glavni faktor zimskih problema. Ovo je nesporazum. U stvarnosti, same hemikalije ne izazivaju problem. Umesto toga, problem leži u efektima ovih hemikalija na veličinu molekula vode kada temperature opadnu u zonu zamrzavanja.

Kada se voda zamrzava, njena zapremina se prirodno povećava za do devet odsto. Kada se zamrzavanje odloži sa primenom hemikalija za odleđivanje, zapremina vode će se povećati dodatno za jedan do četiri puta iznad tačke gde se širi kada se zamrzne na 0 stepeni Celzijusa.

Izbegavajte korišćenje hemikalija za odleđivanje prve godine
Oštećenje betona nakon zime

U suštini, na što se nižoj temperaturi voda zamrzava, ona se više širi. Ovaj rast stvara situaciju u kojoj beton ne može da podnese prekomerne hidraulične sile koje se interno stvaraju. Defekti povezani sa efektom zamrzavanja i odmrzavanja nastaju kao rezultat, i to obično u proleće u obliku površinskih oštećenja kao što je ljuštenje ili bubrenje betona.

Hajde da prođemo kroz paletu hemikalija za odmrzavanje, u smislu agresivnosti i odlaganja zamrzavanja. Počećemo sa ureom. Urea je prirodna hemikalija kao so. Međutim, ona je nekorozivna i efikasna na temperaturama iznad -5 stepeni Celzijusa. Kalijum hlorid funkcioniše malo bolje i pruža zaštitu na temperaturama iznad -7 stepeni. Zatim idemo do natrijum hlorida i standardnih kamenih soli. Njihova efikasnost je ograničena na temperature od oko -9 do -12 stepeni Celzijusa.

Hemikalije za odleđivanje na bazi kalcijum hlorida i magnezijum hlorida se reklamiraju kao najsavremenije hemikalije za odražavanje puteva, prilaza, staza i trotoara zimi i one su bezbedne za ljubice. Svi ih znamo kao bele, plave ili zelenkaste kristalčiće. Ovo je trenutni vrh u proizvodima za odleđivanje i pružaju efikasnu zaštitu u temperaturnim rasponima od -18 do -32 stepeni Celzijusa.

Sneg i njegov uticaj na beton
Oštećenja betona nakom zime

Sve ove pomenute hemikalije funkcionišu na veoma sličan način. Osnovna razlika između njih je u kom trenutku će voda (ili sada rastvor soli i vode) zapravo smrznuti prilikom njihovog korišćenja.

Saveti za prevenciju

Proizvodnja kvalitetnog betona sa odličnom otpornošću na cikluse zamrzavanje-odmrzavanje i sprečavanjem površinskih oštećenje zapravo počinje na dan kada planirate da izlivate beton. To znači uzimanje u obzir vremenskih uslova, dizajna betonske mešavine i uslova na lokaciji, a da ne pominjemo dobro obučenu ekipu majstora.

Evo nekoliko saveta koji će vam pomoći:

Proverite jeste li izabrali betonsku mešavinu koja je u stanju da izdrži uslove životne sredine tamo gde se postavlja. Specifikacija betonska mešavina za svaku regiju se razlikuje, pa budite sigurni da ste izabrali odgovarajuću za vašu klimu i uslove.

Korišćenje betona iz uglednih fabrika betona koje koriste dobar agregat je obavezno. Dosta nedostataka posle zime nastaje bilo zbog mekog ili reaktivnog agregata koji se koristi u mešavini. To može dovesti do ljuštenja ili bubrenja betona.

Kako zaštititi beton od oštećenja
Oštećenje dekoratovnog betona
Zaštita dekorativnog štampanog betona
Šta izaziva zimske probleme

Izbegavajte duge periode tranzita za gotove mešavine i preterano mešanje velikom brzinom. Oba mogu osiromašiti ulazak vazduha u vašem betonu, što dovodi do problema izdržljivosti.

Pravilne tehnike izlivanja i postavke moraju da se koriste tokom procesa instalacije kako bi se obezbedio kvalitet betona. Ako izlivate u zimskim mesecima nikada ne treba da sipate beton na zaleđenom terenu. Nedovoljno mešanje ili prekomerno mešanje, kao i prerano stvrdnjavanje može da dovede do problema trjanosti površine betona. Dodatna voda na gradilištu može takođe dovesti do površinskih problema i lošeg završnog kvaliteta, pogotovo ako mešavina koju koristite nije postigla željeni odnos cementa i vode.

Očvršćavanje betona mora biti uzeto u obzir radi dugoročnog uspeha. Ukoliko izlivate u zimskim mesecima, vaš beton mora imati čvrstinu od najmanje 500psi pre nego što bude izložen niskim temperaturama. Ukoliko površina bude izložena mrazu ili niskim temperaturama prevremeno na dan izlivanja, dugoročna trajnost površine će verovatno trpeti. Neophodno je da izaberete dan tokom kojeg imate prihvatljive vremenske uslove i temperature iznad nule za vreme procesa izlivanja betona i inicijalnog perioda procesa očvršćavanja.

Nadamo se da će vam ove informacije dati neki uvid o hemikalijama za odleđivanje i glavnih razloga zašto vidite štetu na betonu kao posledicu njihovog korišćenja. Razumevanje betona i kako obezbediti kvalitetno izlivanje će vam omogućiti nesmetano korišćenje betonske podloge godinama.

Pravilne tehnike izlivanja i postavke
Reparacija oštećenja betona

Još jedna stvar: Bez obzira na doba godine kada je beton izliven, on nikada ne treba da se izlaže hemikalijama za odleđivanje tokom prve zime. Vaš beton će biti mnogo trajniji u godinama koje dolaze. Čak i ako je beton izliven u aprilu i omogućeno mu je da očvršćava celo leto, izbegavajte korišćenje hemikalija za odleđivanje prve godine. Kada beton prođe sva četira vremenska doba i cikluse zamrzavanja-odmrzavanja on će postati mnogo trajniji proizvod na duge staze.

Molimo vas da edukujete vaše klijente sa ovom činjenicom. To će vas kao izvođača poštedeti mnogih poziva i nezadovoljnih klijenata. Ne biste verovali, ali mnogi vlasnici unište beton tokom prve godine zbog jednostavne činjenice da nisu obavešteni da ne stavljaju hemikalije za odleđivanje tokom prve zimske sezone.

Izvor: gradjevinarstvo.rs

Prethodni tekstPrirodna alternativa – topli i meki podovi od plute
Sledeći tekst42. Međunarodni sajam građevinarstva SEEBBE – Prava odluka u pravom trenutku